Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

STYPENDIA MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW

STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW

W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

 

Podstawa prawna:

•     art. 173, art. 178, art. 181, art. 184 oraz art. 187 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.)

•     Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom (Dz. U. z 2015 r. poz. 1050)

•     Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 30/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zasad składania i sposobu opiniowania wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanego studentom

 

PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 1. Student przedstawia swoją kandydaturę do przyznania stypendium ministra Rektorowi Uniwersytetu Rzeszowskiego za pośrednictwem Dziekana Wydziału/Dyrektora Instytutu – w terminie do 31 lipca 2017 r. składając w Dziekanacie Wydziału/Instytutu:
 1. formularz zgłoszenia kandydatury - student ma obowiązek wypełnić komputerowo i złożyć w wersji papierowej oraz przesłać elektronicznie wyłącznie w formie pliku programu MS Word na adres e-mail: sss@ur.edu.pl ,

Wskazówki dotyczące wypełniania formularza zgłoszenia kandydatury.

 1. dokumenty potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych – zgodnie z wykazem wybitnych osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych (ustalonym na podstawie w/w Rozporządzenia),
 2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszczenie jego imienia i nazwiska – w przypadku przyznania stypendium – na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra, który przyznał to stypendium.
  1. Pracownik Dziekanatu Wydziału/Instytutu przyjmuje oraz sprawdza kompletność dokumentów, o których mowa powyżej potwierdzających kandydaturę studenta do przyznania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
  2. Dziekan Wydziału/Dyrektor Instytutu w nieprzekraczalnym terminie do 5 września 2017 r. przekazuje Rektorowi Uniwersytetu Rzeszowskiego zgłoszone kandydatury do przyznania stypendium za pośrednictwem Działu Kształcenia/Sekcji Spraw Socjalnych.
  3. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego do 9 września 2017 r. przedstawia wniosek studenta o przyznanie stypendium ministra wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskane osiągnięcia do zaopiniowania Radzie właściwego Wydziału/Instytutu.
  4. Dziekan Wydziału/Dyrektor Instytutu przekazuje pozytywnie zaopiniowane wnioski wraz z kompletem dokumentów do Działu Kształcenia/Sekcji Spraw Socjalnych w terminie do 5 października 2017 r.
  5. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego przekazuje Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego pozytywnie zaopiniowane wnioski o przyznanie stypendium ministra w terminie do 15 października 2017 r.

 


 

STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW

W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

 

Podstawa prawna:

•     art. 173, art. 178, art. 181, art. 184 oraz art. 187 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.)

•     Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom (Dz. U. z 2015 r. poz. 1050)

•     Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 30/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zasad składania i sposobu opiniowania wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanego studentom

 

PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 1. Student przedstawia swoją kandydaturę do przyznania stypendium ministra Rektorowi Uniwersytetu Rzeszowskiego za pośrednictwem Dziekana Wydziału/Dyrektora Instytutu – w terminie do 31 lipca 2016 r. składając w Dziekanacie Wydziału/Instytutu:
 1. formularz zgłoszenia kandydatury - student ma obowiązek wypełnić komputerowo i złożyć w wersji papierowej oraz przesłać elektronicznie wyłącznie w formie pliku programu MS Word na adres e-mail: sss@ur.edu.pl ,

Wskazówki dotyczące wypełniania formularza zgłoszenia kandydatury.

 1. dokumenty potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych – zgodnie z wykazem wybitnych osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych (ustalonym na podstawie w/w Rozporządzenia),
 2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszczenie jego imienia i nazwiska – w przypadku przyznania stypendium – na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra, który przyznał to stypendium.
  1. Pracownik Dziekanatu Wydziału/Instytutu przyjmuje oraz sprawdza kompletność dokumentów, o których mowa powyżej potwierdzających kandydaturę studenta do przyznania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
  2. Dziekan Wydziału/Dyrektor Instytutu w nieprzekraczalnym terminie do 5 września 2016 r. przekazuje Rektorowi Uniwersytetu Rzeszowskiego zgłoszone kandydatury do przyznania stypendium za pośrednictwem Działu Kształcenia/Sekcji Spraw Socjalnych.
  3. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego do 9 września 2016 r. przedstawia wniosek studenta o przyznanie stypendium ministra wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskane osiągnięcia do zaopiniowania Radzie właściwego Wydziału/Instytutu.
  4. Dziekan Wydziału/Dyrektor Instytutu przekazuje pozytywnie zaopiniowane wnioski wraz z kompletem dokumentów do Działu Kształcenia/Sekcji Spraw Socjalnych w terminie do 5 października 2016 r.
  5. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego przekazuje Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego pozytywnie zaopiniowane wnioski o przyznanie stypendium ministra w terminie do 15 października 2016 r.

 

 

 


STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW
W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

 

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. zmienił się tryb składania wniosków o przyznanie studentom stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016.

 

PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW
O PRZYZNANIE STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NA ROK AKADEMICKI 2015/2016
OBOWIĄZUJĄCA STUDENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO:

 

 1. Student przedstawia swoją kandydaturę do przyznania stypendium ministra Rektorowi Uniwersytetu Rzeszowskiego za pośrednictwem Dziekana Wydziału/Dyrektora Instytutu – w terminie do 20 sierpnia 2015 r. składając w Dziekanacie Wydziału/Instytutu:
  a. formularz zgłoszenia kandydatury - student ma obowiązek wypełnić komputerowo i złożyć w wersji papierowej oraz przesłać elektronicznie (wyłącznie w wersji Word) na adres e-mail: sss@ur.edu.pl,
  b. dokumenty potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych – zgodnie z Wykazem wybitnych osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych (ustalonym na podstawie w/w Rozporządzenia),
  c. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszczenie jego imienia i nazwiska – w przypadku przyznania stypendium – na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra, który przyznał to stypendium. 
 2. Pracownik Dziekanatu Wydziału/Instytutu przyjmuje oraz sprawdza kompletność dokumentów, o których mowa powyżej potwierdzających kandydaturę studenta do przyznania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
 3. Dziekan Wydziału/Dyrektor Instytutu do 31 sierpnia 2015 r. przekazuje Rektorowi Uniwersytetu Rzeszowskiego zgłoszone kandydatury do przyznania stypendium za pośrednictwem Działu Kształcenia/Sekcji Spraw Socjalnych.
 4. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego do 9 września 2015 r. przedstawia wniosek studenta o przyznanie stypendium ministra wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskane osiągnięcia do zaopiniowania Radzie właściwego Wydziału/Instytutu.
 5. Dziekan Wydziału/Dyrektor Instytutu przekazuje pozytywnie zaopiniowane wnioski wraz z kompletem dokumentów do Działu Kształcenia/Sekcji Spraw Socjalnych w terminie do 5 października 2015 r.
 6. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego przekazuje Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego pozytywnie zaopiniowane wnioski o przyznanie stypendium ministra w terminie do 15 października 2015 r.

 


STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW
W ROKU AKADEMICKIM 2014/15

stypendium ministra na rok akademicki 2014/2015 może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w roku akademickim 2013/2014, oraz:

 1. szczególnie wyróżniał się w nauce, uzyskując w ostatnim zaliczonym roku średnią arytmetyczną ocen z egzaminów i zaliczeń przewidzianych w planie studiów klasyfikującą studenta w grupie 5% najlepszych studentów danego kierunku

lub

 1. uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w okresie studiów na danym kierunku, a w przypadku studiów prowadzonych w trybie indywidualnym lub studiów międzykierunkowych – w okresie tych studiów.

I. PODSTAWA PRAWNA:

II. ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO nr 56/2014 z dnia 8.07.2014 r.   określa m.in.:

 • zasady ogólne przyznawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
 • szczegółowe zasady składania przez studentów wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,
 • okres, z którego uwzględniane są osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe
 • sposób opiniowania wniosków o przyznanie stypendium przez Radę podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 • sposób wyłaniania grupy 5% najlepszych studentów danego kierunku studiów
  w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 • terminy dotyczące składania wniosków o przyznanie stypendium ministra

 

II. MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO publikuje corocznie na swojej stronie internetowej (http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2014-2015.html) informacje na temat stypendium ministra w danym roku akademickim m.in.:

 • instrukcję wypełniania wniosku
 • wzór wniosku
 • szczegółowe osiągnięcia brane pod uwagę przy ocenie wniosków
 • sposób oceny wniosków o stypendium ministra
 • sposób potwierdzenia przedstawianych osiągnięć
   

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow