Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Wychowanie fizyczne

Kierunek: Wychowanie Fizyczne

Poziom: I stopnia

Forma: stacjonarne i niestacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą” oraz „starą maturą”:

Pod uwagę będą brane wyniki obowiązkowych przedmiotów egzaminu maturalnego z części ustnej i pisemnej na poziomie podstawowym i rozszerzonym, odbytego według zasad „ nowej matury” oraz wszystkie przedmioty zdawane na podstawie „starej matury” w części ustnej i pisemnej.

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek jest ocena z biologii uzyskana na świadectwie ukończenia szkoły.

 1. 1. Osoby zwolnione z konkursu świadectw:
  1. które przedłożą dokument stwierdzający aktualne osiągnięcia sportowe w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich: medaliści mistrzostw Polski, uczestnicy igrzysk olimpijskich, mistrzostw Świata i Europy;
  2. kandydaci posiadający w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich Klasę Sportową Mistrzowską i Pierwsza Klasę Sportową;
  3. zawodnicy z dużymi predyspozycjami do osiągania wysokich rezultatów sportowych, wskazani przez KU AZS UR;
 2. Posiadanie klasy sportowe i uprawnienia z zakresu sportu, rekreacji i turystyki (udokumentowane):
  • II klasa sportowa - 10 pkt.
  • III klasa sportowa - 5 pkt.
  • Trener danej dyscypliny sportowej - 10 pkt
  • Instruktor danej dyscypliny sportowej - 5 pkt.
  • Ratownik WOPR, GOPR, TOPR - 5 pkt.

Za posiadane uprawnienia można uzyskać maksymalnie 10 pkt.

 

Kierunek: Wychowanie Fizyczne

Poziom: II stopnia

Forma: stacjonarne i niestacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

 

Podstawą kwalifikacji jest średnia arytmetyczna wszystkich ocen pozytywnych uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem studiów pierwszego stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne.

Dopuszcza się możliwość, aby studia mogły podejmować osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia innych kierunków, po przeprowadzeniu przez Komisję Rekrutacyjną analizy porównawczej zgodności efektów kształcenia (wymagana jest porównywalność efektów kształcenia na poziomie co najmniej 60%) ukończonych studiów z efektami kształcenia dla kierunku Wychowania Fizycznego studiów pierwszego stopnia.

 

Kryterium kwalifikacyjne

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia kierunek Wychowanie Fizyczne.

Kryterium dodatkowe

Ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

Uwagi

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

 

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia, WKR ustala indywidualną w każdym przypadku skalę oceny, która będzie brana pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow