Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Sztuki wizualne

Kierunek: Sztuki wizualne

Poziom: I stopnia

Studia: stacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

 

Podstawą postępowania rekrutacyjnego, jest złożony komplet wymaganych dokumentów, oraz wyniki uzyskane przez kandydata podczas egzaminu praktycznego sprawdzającego jego przydatność do wybranego kierunku studiów:

  • rysunek (studium postaci)
  • do wyboru: malarstwo (studium  martwej natury) lub rzeźba (studium głowy)
  • zadanie kompozycyjno-projektowe

Z egzaminu praktycznego można uzyskać następującą ilość punktów :

 

a. rysunek                                     0 – 15 pkt.

b. malarstwo lub rzeźba               0 – 15 pkt.

c. kompozycja na zadany temat   0 – 15 pkt.

Uzyskanie z jednego ze sprawdzianów egzaminu praktycznego mniej niż 3 punkty, będzie traktowane jako otrzymanie oceny negatywnej, w wyniku której kandydat nie podlega dalszemu postępowaniu kwalifikacyjnemu.

Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów ustala się na podstawie ilości uzyskanych punktów, od najwyższej aż do wyczerpania limitu miejsc.

 

Kierunek: Sztuki wizualne

Poziom: II stopnia

Studia: stacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku Sztuki wizualne powinni mieć ukończone studia pierwszego stopnia i wykazać się kompetencjami niezbędnymi do kontynuowania edukacji na studiach drugiego stopnia.

Kompetencje kandydata zostaną zweryfikowane poprzez:

  • ocenę dorobku artystycznego kandydatów na podstawie prezentacji oryginalnych prac plastycznych (w  ilości 10 do 15) i dokumentacji prezentującej ich twórczość.

Stosuje się następujące zasady ustalania punktów z przeglądu  prac  plastycznych oraz dokumentacji:

podczas przeglądu, komisja przyznaje od 0 do 15 punktów.

  • rozmowę kwalifikacyjną na temat własnych prac i projektów artystycznych w odniesieniu do wiedzy z zakresu sztuki i kultury oraz warsztatu i form ekspresji plastycznej odpowiadającej kompetencjom jakie posiadają absolwenci studiów pierwszego stopnia na tym kierunku.

Stosuje się następujące zasady ustalania punktów za rozmowę kwalifikacyjną:

ocena bardzo dobra –        15 pkt.

ocena dobra plus –            12 pkt.

ocena dobra –                     9 pkt.

ocena dostateczny plus – 6 pkt.

ocena dostateczna –          3 pkt.

Uzyskanie z jednego ze sprawdzianów egzaminu mniej niż 3 punkty, będzie traktowane jako otrzymanie oceny negatywnej, w wyniku której kandydat nie podlega dalszemu postępowaniu kwalifikacyjnemu.

Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów drugiego stopnia ustala się na podstawie najwyższej liczby uzyskanych punktów, aż do wyczerpania limitu miejsc.

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow