Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Pedagogika

Kierunek: Pedagogika

Poziom: I stopnia

Forma: stacjonarne i niestacjonarne

Profil: praktyczny

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

 

waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

- brany będzie pod uwagę przedmiot język polski zdawany przez kandydata na poziomie podstawowym lub rozszerzonym w części pisemnej egzaminu maturalnego

0,8

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

- brany będzie pod uwagę przedmiot język polski zdawany przez kandydata w części ustnej egzaminu maturalnego

0,5

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

- brany będzie pod uwagę przedmiot język obcy zdawany przez kandydata na poziomie podstawowym lub rozszerzonym w części pisemnej egzaminu maturalnego,
- jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

0,003

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

 

 

waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

- brany będzie pod uwagę przedmiot język polski zdawany przez kandydata w części pisemnej egzaminu dojrzałości

0,8

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

- brany będzie pod uwagę przedmiot język polski zdawany przez kandydata w części ustnej egzaminu dojrzałości

0,5

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

- brany będzie pod uwagę przedmiot język obcy zdawany przez kandydata w części ustnej egzaminu dojrzałości

- jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

0,003

 

Kierunek: Pedagogika

Poziom: I stopnia

Forma: stacjonarne i niestacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

 

waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

- brany będzie pod uwagę przedmiot język polski zdawany przez kandydata na poziomie podstawowym lub rozszerzonym w części pisemnej egzaminu maturalnego

0,8

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

- brany będzie pod uwagę przedmiot język polski zdawany przez kandydata w części ustnej egzaminu maturalnego

0,5

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

- brany będzie pod uwagę przedmiot język obcy zdawany przez kandydata na poziomie podstawowym lub rozszerzonym w części pisemnej egzaminu maturalnego,
- jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

0,003

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

 

 

waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

- brany będzie pod uwagę przedmiot język polski zdawany przez kandydata w części pisemnej egzaminu dojrzałości

0,8

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

- brany będzie pod uwagę przedmiot język polski zdawany przez kandydata w części ustnej egzaminu dojrzałości

0,5

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

- brany będzie pod uwagę przedmiot język obcy zdawany przez kandydata w części ustnej egzaminu dojrzałości
- jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

0,003

 

Kierunek: Pedagogika

Poziom: II stopnia

Forma: stacjonarne i niestacjonarne

Profil: praktyczny

 

Kryterium kwalifikacyjne

- o przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia kierunku pedagogika;
- o przyjęcie na sp. pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz edukacja i rehabilitacja dziecka
z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej mogą ubiegać się absolwenci sp. pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna o profilu praktycznym,

- w przypadku ukończenia sp. pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna o profilu ogólnoakademickim kandydat zobowiązany jest do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych zgodnie z kryteriami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012, poz. 131),

- w przypadku braku w/w kwalifikacji kandydat zobowiązany jest ich uzupełnienia,
- brana będzie pod uwagę ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów I stopnia

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc

- średnia z 4 przedmiotów:

- wprowadzenie do pedagogiki

- wprowadzenie do psychologii

- teoretyczne podstawy wychowania

- teoretyczne podstawy kształcenia

- jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

Uwagi

- w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia, WKR ustala indywidualną w każdym przypadku ostateczną liczbę punktów, która będzie brana pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, gdzie najwyższa w danym systemie ocena wynosi 50 punktów

 

Kierunek: Pedagogika

Poziom: II stopnia

Forma: stacjonarne i niestacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

 

Kryterium kwalifikacyjne

- o przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia kierunku pedagogika oraz kierunków pokrewnych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych;

- brana będzie pod uwagę ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów I stopnia;

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc

- średnia z toku studiów

- jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

Uwagi

- w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia, WKR ustala indywidualną w każdym przypadku ostateczną liczbę punktów, która będzie brana pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, gdzie najwyższa w danym systemie ocena wynosi 50 punktów

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow