Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Lingwistyka stosowana

Kierunek: Lingwistyka stosowana

Poziom: I stopnia

Forma: stacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

 

waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

1 przedmiot obowiązkowy – język obcy nowożytny lub język mniejszości narodowej (egzamin pisemny lub ustny, podstawowy lub rozszerzony)

1

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

1 przedmiot dodatkowy – kolejny język obcy lub język mniejszości narodowej

(egzamin pisemny lub ustny, podstawowy lub rozszerzony)

1

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

1 kryterium dodatkowe – ocena na świadectwie maturalnym z języka polskiego (egzamin pisemny).

0,003

Uwagi

Pod uwagę bierze się tę część egzaminu maturalnego (ustną lub pisemną), która zapewnia kandydatowi większą liczbę punktów rekrutacyjnych.

 

 

Jeśli na świadectwie dojrzałości umieszczone są wyniki z poziomu podstawowego
i rozszerzonego, pod uwagę brany jest tylko jeden wynik dający większą liczbę punktów rekrutacyjnych. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnożony jest x 2.

 

 

Liczba punktów przy egzaminie z języka mniejszości narodowej wynosi 200 bez względu na wynik uzyskany na maturze.

 

 

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej
w limicie liczby kandydatów, Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

 

 

Uruchomienie danej sekcji językowej planuje się w przypadku wybrania jej przez min. 15 osób – przy mniejszej liczbie chętnych Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo do nieuruchamiania takiej sekcji w danym roku akademickim.

 

 

Kandydat zagraniczny posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia zgodnie z zasadami określonymi dla kandydata ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. "starej matury"

 

 

Jeśli kandydat składał egzamin maturalny tylko z jednego języka lub jeśli zapewni to mu wyższą liczbę punktów, podaje
zamiast wyniku matury przy przedmiocie dodatkowym jedną z następujących informacji: ocena z języka obcego (innego niż zdawany na maturze) ze świadectwa ukończenia szkoły średniej;


Przeliczenie na punkty nastąpi według następującego schematu:

ocena 6 (celujący) = 100 punktów
ocena 5 (bardzo dobry) = 90 punktów
ocena 4 (dobry) = 75 punktów
ocena 3 (dostateczny) = 50 punktów
ocena 2 (dopuszczający) = 30 punktów

Uwaga! W tym przypadku kandydat może osiągnąć maksymalnie 100 punktów za znajomość drugiego języka!

poziom znajomości języka obcego (innego niż zdawany na maturze) na podstawie odpowiedniego certyfikatu uznanego ośrodka egzaminacyjnego, w przeliczeniu na punkty według następującego schematu:

Certyfikaty językowe

Poziom C2 – 200 punktów

Poziom C1 – 150 punktów

Poziom B2 – 100 punktów

Poziom B1 – 75 punktów

Poziom A2 – 50 punktów

Poziom A1 – 30 punktów

lub jednego z dokumentów wymienionych w następujących aktach prawnych:

- załącznik nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej

- załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. (poz. 1200) „Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego”, z tym, że za znajomość języka poświadczoną dokumentami wymienionymi w punktach od 5-13 przyznaje się 200 punktów.

Uznawane będą także niższe stopniem odpowiedniki zawartych w powyższych rozporządzeniach certyfikatów językowych.

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

 

 

waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę
 w postępowaniu rekrutacyjnym

1 przedmiot obowiązkowy – język obcy nowożytny lub język mniejszości narodowej (egzamin pisemny lub ustny)

1

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1 przedmiot dodatkowy – kolejny język obcy lub język mniejszości narodowej (egzamin pisemny lub ustny)

1

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

1 kryterium dodatkowe – ocena na świadectwie maturalnymz języka polskiego (egzamin pisemny)

0,003

Uwagi

Liczba punktów przy egzaminie z języka mniejszości narodowej wynosi 200 bez względu na wynik uzyskany na maturze.

 

 

Jeśli kandydat złożył egzamin zarówno pisemnie, jak i ustnie, to suma punktów
z obydwu części określa łączny wynik.

 

 

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

 

 

Uruchomienie danej sekcji językowej planuje się w przypadku wybrania jej przez min. 15 osób – przy mniejszej liczbie chętnych Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo do nieuruchamiania takiej sekcji w danym roku akademickim.

 

 

Kandydat zagraniczny posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia zgodnie z zasadami określonymi dla kandydata ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. "starej matury"

 

Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości („stara matura”) bądź na świadectwie ukończenia szkoły średniej przeliczane są na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:

Matura do roku 1991

Matura od roku 1992

ocena 5 (bardzo dobry) = 100 punktów
ocena 4 (dobry) = 85 punktów
ocena 3 (dostateczny) = 40 punktów

 

ocena 6 (celujący) = 100 punktów
ocena 5 (bardzo dobry) = 90 punktów
ocena 4 (dobry) = 75 punktów
ocena 3 (dostateczny) = 50 punktów
ocena 2 (mierny, dopuszczający) = 30 punktów

Jeśli kandydat składał egzamin maturalny tylko z jednego języka lub jeśli zapewni to mu wyższą liczbę punktów, to przy przedmiocie dodatkowym postępuje tak, jak w przypadku „nowej matury”.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow