Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Inżynieria produkcji

Kierunek: Inżynieria produkcji*

Poziom: I stopnia (inżynierskie)

Forma: stacjonarne i niestacjonarne

Profil: praktyczny

*Rekrutacja zostanie uruchomiona po uzyskaniu uprawnień do prowadzenia kierunku

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

 

waga przedmiotu

Nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

MATEMATYKA część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

 

1,0

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

FIZYKA lub INFORMATYKA - egzamin maturalny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym - jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata 

0,2

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

JĘZYK OBCY część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

0,01

Uwagi

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

 

 

waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

MATEMATYKA część pisemna egzaminu dojrzałości

1

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

FIZYKA lub INFORMATYKA - jeden z  przedmiotów wskazany przez kandydata 

0,2

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

JĘZYK OBCY

0,01

Uwagi:

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

 

Kierunek: Inżynieria produkcji

Poziom: II stopnia (po studiach inżynierskich)

Forma: stacjonarne i niestacjonarne

Profil: praktyczny

 

Podstawą kwalifikacji jest dyplom ukończenia studiów I stopnia (co najmniej siedmiosemestralnych), jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor's degree.  Absolwentów kierunków innych niż Inżynieria produkcji, Zarządzanie
 i inżynieria produkcji
, Inżynieria bezpieczeństwa, Edukacja Techniczno – Informatyczna, Inżynieria materiałowa, Mechatronika obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna.

 

Kryterium kwalifikacyjne

dla absolwentów kierunków: Inżynieria produkcji, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Inżynieria bezpieczeństwa, Edukacja Techniczno – Informatyczna, Inżynieria materiałowa, Mechatronika - ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor's degree,

dla absolwentów innych kierunków niż: Inżynieria produkcji, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Inżynieria bezpieczeństwa, Edukacja Techniczno – Informatyczna, Inżynieria materiałowa, Mechatronika - wynik rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu studiów I stopnia na kierunku Inżynieria produkcji, sprawdzającej  kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia.

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc

średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów oraz zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem bez egzaminu na studiach pierwszego stopnia.

Uwagi

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

 

Ocenie na dyplomie przypisane są punkty           

dyplom z wyróżnieniem

60 pkt.

ocena bardzo dobry (5)

50 pkt.

ocena dobry plus (4+)

45 pkt.

ocena dobra (4)

40 pkt.

ocena dostateczny plus (3,5)

35 pkt.

ocena dostateczna (3)

30 pkt.

Ocenie z rozmowy kwalifikacyjnej przypisane są punkty

ocena bardzo dobry (5)

50 pkt.

ocena dobry plus (4+)

45 pkt.

ocena dobra (4)

40 pkt.

ocena dostateczny plus (3,5)

35 pkt.

ocena dostateczna (3)

30 pkt.

 

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia, WKR ustala indywidualną w każdym przypadku ostateczną liczbę punktów, która będzie brana pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, gdzie najwyższa w danym systemie ocena wynosi 50 punktów.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow