Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Inżynieria materiałowa

Kierunek: Inżynieria materiałowa

Poziom : I stopnia (inżynierskie)

Forma: stacjonarne

Profil: ogólnoakademicki/praktyczny*

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

 

waga

przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

MATEMATYKA egzamin maturalny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

 

1,0

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 FIZYKA (FIZYKA Z ASTRONOMIĄ)

CHEMIA

egzamin maturalny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

0,4

0,4

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

JĘZYK OBCY część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

0,01

Uwagi

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

* profil kształcenia określi uchwała Senatu UR zatwierdzająca efekty kształcenia dla kierunku po zmianach dostosowujących program kształcenia do wymogów Ustawy o Szkolnictwie Wyższym.

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

 

 

waga

przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

MATEMATYKA część pisemna egzaminu  dojrzałości

1

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

FIZYKA (FIZYKA Z ASTRONOMIĄ)

CHEMIA

0,4

0,4

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

JĘZYK OBCY

0,01

Uwagi

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

 

Kierunek: Inżynieria materiałowa

Poziom: II stopnia (po studiach inżynierskich)

Forma: stacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

 

Podstawą kwalifikacji jest dyplom ukończenia studiów I stopnia (co najmniej siedmiosemestralnych), jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor's degree. Absolwentów kierunków innych niż Inżynieria materiałowa, obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna.

Kryterium kwalifikacyjne

dla absolwentów kierunku Inżynieria materiałowa - ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor's degree ,

dla absolwentów innych kierunków niż Inżynieria materiałowa, - wynik rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu studiów I stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa, sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia.

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc

średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów oraz zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem bez egzaminu na studiach inżynierskich pierwszego stopnia

Uwagi

 Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej
w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

 

 

Ocenie na dyplomie przypisane są punkty:          

dyplom z wyróżnieniem

60 pkt.

ocena bardzo dobry (5)

50 pkt.

ocena dobry plus (4+)

45 pkt.

ocena dobra (4)

40 pkt.

ocena dostateczny plus (3,5)

35 pkt.

ocena dostateczna (3)

30 pkt.

Ocenie z rozmowy kwalifikacyjnej przypisane są punkty:

ocena bardzo dobry (5)

50 pkt.

ocena dobry plus (4+)

45 pkt.

ocena dobra (4)

40 pkt.

ocena dostateczny plus (3,5)

35 pkt.

ocena dostateczna (3)

30 pkt.

 

 

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia, WKR ustala indywidualną w każdym przypadku ostateczną liczbę punktów, która będzie brana pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, gdzie najwyższa w danym systemie ocena wynosi 50 punktów.

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow