Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Fizyka

Kierunek: Fizyka

Poziom: I stopnia (licencjackie)

Forma: stacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

 

waga

przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

MATEMATYKA egzamin maturalny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

 

1,0

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 FIZYKA lub INFORMATYKA egzamin maturalny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym - jeden
z przedmiotów wskazany przez kandydata 

0,3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

JĘZYK OBCY część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

0,1

Uwagi: Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

 

 

waga

przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

MATEMATYKA część pisemna egzaminu dojrzałości

1,0

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

FIZYKA lub INFORMATYKA - jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata 

0,3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa

JĘZYK OBCY

0,1

Uwagi

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

 

Kierunek: Fizyka

Poziom: II stopnia (po licencjacie)

Forma: stacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

Podstawą kwalifikacji jest dyplom ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor's degree. Absolwentów kierunków studiów innych niż Fizyka obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna.

Kryterium kwalifikacyjne

dla absolwentów kierunku studiów Fizyka - ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor's degree,

dla absolwentów innych kierunków studiów niż Fizyka - wynik rozmowy kwalifikacyjnej
 z zakresu studiów I stopnia na kierunku Fizyka, sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc

średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów oraz zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem bez egzaminu na studiach I stopnia

Uwagi: Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia, WKR ustala indywidualną w każdym przypadku ostateczną liczbę punktów, która będzie brana pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, gdzie najwyższa w danym systemie ocena wynosi 50 punktów.

Ocenie na dyplomie przypisane są punkty:

dyplom z wyróżnieniem

60 pkt.

ocena bardzo dobry (5)

50 pkt.

ocena dobry plus (4+)

45 pkt.

ocena dobra (4)

40 pkt.

ocena dostateczny plus (3,5)

35 pkt.

ocena dostateczna (3)

30 pkt.

Ocenie z rozmowy kwalifikacyjnej przypisane są punkty:

ocena bardzo dobry (5)

50 pkt.

ocena dobry plus (4+)

45 pkt.

ocena dobra (4)

40 pkt.

ocena dostateczny plus (3,5)

35 pkt.

ocena dostateczna (3)

30 pkt.

 

Kierunek: Fizyka

Poziom: II stopnia (po studiach inżynierskich)

Forma: stacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

Podstawą kwalifikacji jest dyplom ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor's degree oraz posiadanie tytułu zawodowego inżyniera. Absolwentów kierunków studiów innych niż Fizyka lub Fizyka techniczna obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna.

Kryterium kwalifikacyjne

dla absolwentów kierunku studiów Fizyka lub Fizyka techniczna – ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor's degree, dla absolwentów innych inżynierskich kierunków studiów niż Fizyka lub Fizyka techniczna - wynik rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu studiów I stopnia na kierunku Fizyka sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia.

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc

średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów oraz zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem bez egzaminu na studiach pierwszego stopnia

Uwagi: Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

 

Ocenie na dyplomie przypisane są punkty:

dyplom z wyróżnieniem

60 pkt.

ocena bardzo dobry (5)

50 pkt.

ocena dobry plus (4+)

45 pkt.

ocena dobra (4)

40 pkt.

ocena dostateczny plus (3,5)

35 pkt.

ocena dostateczna (3)

30 pkt.

Ocenie z rozmowy kwalifikacyjnej przypisane są punkty:

ocena bardzo dobry (5)

50 pkt.

ocena dobry plus (4+)

45 pkt.

ocena dobra (4)

40 pkt.

ocena dostateczny plus (3,5)

35 pkt.

ocena dostateczna (3)

30 pkt.

 

 

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia, WKR ustala indywidualną w każdym przypadku ostateczną liczbę punktów, która będzie brana pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, gdzie najwyższa w danym systemie ocena wynosi 50 punktów.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow