Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Fizjoterapia

Kierunek: Fizjoterapia

Poziom: jednolite studia magisterskie

Forma: stacjonarne i niestacjonarne

Profil: praktyczny

 

 

 

 

 1. Kandydaci po zalogowaniu się na swój numer rekrutacyjny podają wyłącznie dwa wyniki z egzaminu maturalnego/wstępnego określonego w procentach i przeliczonego na punkty (skala 1% = 1 pkt.). Maksymalnie można uzyskać 200 pkt.- tym po 100 pkt. z każdego przedmiotu z zastrzeżeniem pkt 2.
 2. Uzyskane na egzaminie maturalnym wyniki podlegają przeliczeniu zgodnie z następującą tabelą:
   

LP.

Przedmiot egzaminu maturalnego

Współczynnik przeliczeniowy

1.

Biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka – poziom rozszerzony

1,0

2.

Biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka – poziom podstawowy

0,7

 
 1. Wymagane są dwa przedmioty:
  1. Biologia – obowiązkowo wszyscy kandydaci,
  2. Chemia, Fizyka z astronomią lub matematyka – do wyboru dla wszystkich kierunków z wyjątkiem elektroradiologii i optometrii,
  3. W przypadku kierunku elektroradiologii i optometrii wymagane są dwa przedmioty: biologia, fizyka lub matematyka.
 2. Kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości  - tzw. „starą maturę” lub posiadają dokument uprawniający do podejmowania studiów I stopnia uzyskany za granicą obowiązuje  testowy egzamin wstępny o poziomie wiedzy porównywalnym z "nową maturą".
 3. Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny (tzw. „nowa matura”, matura międzynarodowa IB lub matura europejska EB) - podstawą przyjęcia są wyniki egzaminu maturalnego z dwóch wymaganych przedmiotów.
 4. Wyniki z matury międzynarodowej (IB) ze zdanych przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i astronomia lub matematyka przeliczane będą wg przyjętych zasad:

 

Punkty uzyskane
na maturze

Liczba punktów
w rankingu

1 pkt

14,3

2 pkt

28,6

3 pkt

42,9

4 pkt

57,2

5 pkt

71,5

6 pkt

85,8

7 pkt

100,0

 

 

 1. Wyniki matury europejskiej (EB) ze zdanych przedmiotów: biologia, chemia, fizyka  i astronomia lub matematyka przeliczane będą wg wzoru: wynik * 10.
 2. Jeżeli więcej niż jeden kandydat uzyska najmniejszą liczbę punktów kwalifikujących do przyjęcia, a przyjęcie takich kandydatów spowodowałoby przekroczenie limitu miejsc, UR zastrzega sobie prawo wprowadzenia oceny punktowej
  z języka obcego jako kryterium dodatkowego. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia liczby kandydatów określonej w limicie, UR zastrzega sobie przyjęcie mniejszej niż limit, liczby kandydatów.

 

 

Kierunek: Fizjoterapia (profil ogólnoakademicki)

Poziom: II stopnia

Forma: stacjonarne i niestacjonarne

 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, mogą ubiegać się wszystkie osoby posiadające polski dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) albo inny dokument uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem lub uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczypospolitej Polskiej.

Do podjęcia studiów wymagane jest wcześniejsze zrealizowanie minimum treści programowych studiów I stopnia odpowiadających wybieranemu kierunkowi. Kandydat podczas dokonywania rejestracji w systemie IRK podaje szczegółowe informacje o tym, jaki dyplom stanowi podstawę jego kwalifikacji.

 

Zasady rekrutacji

 1. Kandydaci po zalogowaniu się na swój numer rekrutacyjny podają wyłącznie dwa wyniki:
 • średniej ze studiów I stopnia,
 • ocenę na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.
 1. Liczba punktów odpowiadająca średniej ze studiów:

 

 

Przedział średniej

3,0 – 3,10

3,11 – 3,20

3,21 – 3,30

3,31 – 3,40

3,41 – 3,50

3,51 – 3,60

3,61 – 3,70

3,71 – 3,80

3,81 – 3,90

3,91 – 4,00

4,01 – 4,10

4,11 – 4,20

4,21 – 4,30

4,31 – 4,40

4,41 – 4,50

4,51 – 4,60

4,61 – 4,70

4,71 – 4,80

4,81 – 4,90

4,91 – 5,00

Punkty

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

 

 

 

 1. Ocenie na dyplomie odpowiada następująca liczba punktów:

OCENA

PUNKTY

3

Dostateczny

40

3,5

Plus dostateczny

55

4

Dobry

70

4,5

Plus dobry

85

5

Bardzo dobry

100

 

 

 1. Podstawą kwalifikacji jest suma punktów uzyskanych za średnią i ocenę na dyplomie z zastosowaniem wagi:

1. średnia ocen studiów*

     0,7

2. wynik z dyplomu ukończenia studiów I stopnia

     0,3

            * średnia ze wszystkich ocen otrzymanych na studiach I stopnia potwierdzona przez dziekanat uczelni macierzystej            

Uwzględniając wagi w postępowaniu  można uzyskać maksymalnie 100 punktów.

             Przykład : średnia studiów – 4,52, ocena na dyplomie – 5,0

             SUMA PUNKTÓW = (80*0,7) + (100*0,3 ) = 56 + 30 = 80 pkt

Ostateczna suma punktów uzyskanych we wszystkich częściach postępowania kwalifikacyjnego (po pomnożeniu przez odpowiedni współczynnik wagowy) może wynosić maksymalnie 100 punktów.                                

 1. Jeżeli więcej niż jeden kandydat uzyska najmniejszą liczbę punktów kwalifikujących do przyjęcia, a przyjęcie takich  kandydatów spowodowałoby przekroczenie limitu miejsc, UR zastrzega sobie prawo wprowadzenia oceny punktowej z języka obcego jako kryterium dodatkowego. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia liczby kandydatów określonej w limicie, UR zastrzega sobie prawo przyjęcia mniejszej niż limit, liczby kandydatów.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow