Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Ekonomia

Kierunek: Ekonomia

Poziom: I stopnia

Forma: stacjonarne i niestacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

 

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

 

 

waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Brany będzie pod uwagę jeden przedmiot, na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego: matematyka

 

0,8

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Brany będzie pod uwagę jeden przedmiot wskazany przez kandydata: geografia lub historia lub WOS

0,5

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język obcy

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

0,003

Uwagi

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia zgodnie z zasadami określonymi dla kandydata ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. "starej matury"

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów ze „starą maturą”

 

 

 

 

waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Brany będzie pod uwagę jeden przedmiot z części pisemnej egzaminu maturalnego: matematyka

 

0,8

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Brana będzie pod uwagę ocena na świadectwie ukończenia szkoły średniej
z jednego przedmiotu wskazanego przez kandydata:  geografii  lub  historii lub WOS

 

0,5

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język obcy

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

 

0,003

 

 

Kierunek: Ekonomia

Poziom: II stopnia

Forma: stacjonarne i niestacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci posiadający dyplom licencjata, magistra lub równorzędny, uprawniający do podjęcia studiów II stopnia.

 

Kryterium kwalifikacyjne

Podstawą kwalifikacji będzie średnia arytmetyczna ocen uzyskanych w realizowanym toku studiów, która mnożona będzie przez współczynnik 1,8 dla absolwentów kierunku ekonomia lub przez współczynnik 1,2 dla absolwentów pozostałych kierunków z dziedziny nauk ekonomicznych

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc

ocena z pracy dyplomowej. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej
w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

Uwagi

W przypadku cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na specjalność realizowaną w języku angielskim stosowane będą ogólne zasady przyjęcia obowiązujące na UR oraz dodatkowo wymagany będzie list  rekomendacyjny  od  wykładowcy  posiadającego co najmniej stopień doktora znającego kandydata osobiście. 

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow