Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Poziom: I stopnia

Forma: stacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

Oferta studiów jest skierowana do maturzystów – absolwentów szkół ponadgimnazjalnych – o zainteresowaniach humanistycznych
 i społecznych, którzy chcą uzyskać podstawową wiedzę z medioznawstwa w zakresie dwóch specjalności – media regionalne oraz reklama, concierge i public relations. Studia licencjackie przygotowują do podjęcia studiów II stopnia.

1.  Kompetencje oczekiwane dla kandydatów na studia I stopnia weryfikowane podczas składania dokumentów:

 • komunikatywne posługiwanie się językiem polskim.

2. Kwalifikacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników obecnie obowiązującego pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka obcego do wyboru (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski), a także z wiedzy
o społeczeństwie lub historii. Kandydaci otrzymują punkty według kryteriów podanych w poniższej tabeli. Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest sumą wyników pisemnych egzaminów z języka polskiego, obcego oraz wiedzy o społeczeństwie.

 

Egzamin maturalny (obecnie obowiązujący)

Przeliczenie punktów

Przedmiot

Egzamin

%

 

Język polski

Pisemny

Poziom podstawowy - punkty procentowe

1%=1p.

Poziom rozszerzony- punkty procentowe

1%=2p.

Język obcy do wyboru (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski).

Pisemny

Poziom podstawowy- punkty procentowe

1%=1p.

Poziom rozszerzony- punkty procentowe.

1%=2p.

Wiedza o społeczeństwie lub historia

Pisemny

Poziom podstawowy- punkty procentowe.

1%=1p.

Poziom rozszerzony- punkty procentowe.

1%=2p.

 

3. Dla kandydatów ze starą maturą

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie egzaminu maturalnego z języka polskiego, nowożytnego języka obcego oraz wiedzy o społeczeństwie lub historii. Maksymalnie kandydat/ka może uzyskać 600 punktów. Oceny przeliczane są na punkty zgodnie z tabelą:

Ocena z języka polskiego (skala 1-6)

Punkty za ocenę

Ocena (skala 2-5)

Punkty za ocenę

dopuszczająca/mierna (2)

30

 

 

dopuszczająca plus (2+)

45

 

 

dostateczna (3)

60

dostateczna (3)

50

dostateczna plus (3+)

90

dostateczna plus (3+)

90

dobra (4)

120

dobra (4)

140

dobra plus (4+)

150

dobra plus (4+)

170

bardzo dobra (5)

180

bardzo dobra (5)

200

bardzo dobra plus (5+)

190

 

 

celująca (6)

200

 

 

 

 

 

Ocena z języka obcego nowożytnego
 (skala 1-6)

Punkty za ocenę

Ocena (skala 2-5)

Punkty za ocenę

dopuszczająca/mierna (2)

30

 

 

dopuszczająca plus (2+)

45

 

 

dostateczna (3)

60

dostateczna (3)

50

dostateczna plus (3+)

90

dostateczna plus (3+)

90

dobra (4)

120

dobra (4)

140

dobra plus (4+)

150

dobra plus (4+)

170

bardzo dobra (5)

180

bardzo dobra (5)

200

bardzo dobra plus (5+)

190

 

 

celująca (6)

200

 

 

 

 

Ocena z wiedzy o społeczeństwie lub historii (skala 1-6)

Punkty za ocenę

Ocena (skala 2-5)

Punkty za ocenę

dopuszczająca/mierna (2)

30

 

 

dopuszczająca plus (2+)

45

 

 

dostateczna (3)

60

dostateczna (3)

50

dostateczna plus (3+)

90

dostateczna plus (3+)

90

dobra (4)

120

dobra (4)

140

dobra plus (4+)

150

dobra plus (4+)

170

bardzo dobra (5)

180

bardzo dobra (5)

200

bardzo dobra plus (5+)

190

 

 

celująca (6)

200

 

 

 

 

4. Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym dotyczą laureatów szczebla okręgowego i wyższego: Olimpiady Literatury
i Języka Polskiego, Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiady Historycznej, Olimpiady Języka Angielskiego, Olimpiady Języka Niemieckiego, Olimpiady Języka Rosyjskiego, Olimpiady Języka Francuskiego. Laureaci wymienionych olimpiad będą przyjmowani poza postępowaniem kwalifikacyjnym.

5. Kandydaci są przyjmowani od najwyższej liczby punktów do wyczerpania limitu miejsc.

6. Studia są uruchamiane dla grupy min. 30 osób.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym, posługujących się językiem polskim, którzy ukończyli roczny kurs języka polskiego.

Forma egzaminu: rozmowa kwalifikacyjna (3 pytania otwarte).

Zagadnienia egzaminacyjne:

 1. Media w Polsce – definicje, klasyfikacje, funkcje, formy własności.
 2. System prasowy i rynek prasowy – charakterystyka pojęcia.
 3. Charakterystyka najważniejszych tytułów polskich dzienników.
 4. Polskie tabloidy – geneza, najważniejsze tytuły i specyfika komunikatu prasowego.
 5. Opis tygodników opiniotwórczych na polskim rynku.
 6. Charakterystyczne cechy i struktura polskiego rynku telewizyjnego.
 7. Charakterystyka polskiego rynku radiofonicznego.
 8. Odpowiedzialność dziennikarza wobec źródła informacji.
 9. Pojęcie plagiatu i jego postacie.
 10. Walka o niepodległość i granice Polski w latach 1918-1921.
 11. Lata 1918–1939 w Polsce – polityka, gospodarka, społeczeństwo.
 12. Sprawa polska w czasie II wojny światowej.
 13. Rządy w Polsce w latach 1945-1989.
 14. Powstawanie opozycji demokratycznej.
 15. Stan wojenny i jego następstwa.
 16. Zmiany w Polsce po 1989 r. z uwzględnieniem głównych kierunków transformacji systemu mediów.

Wynik końcowy:

Za każde pytanie kandydat może uzyskać maksymalnie 5 punktów; najwyższa liczba punktów za odpowiedź na trzy pytania – 15 punktów.

Sposób przeliczania punktów uzyskanych z egzaminu:

 • 0 – 7,5 p. – ocena niedostateczna
 • 8 - 9 p. – ocena dostateczna
 • 9,5 – 10,5 p. – ocena dostateczna +
 • 11 - 12 p. – ocena dobra
 • 12,5 – 13.5 p. – ocena dobra +
 • 14 – 15 p. – ocena bardzo dobra

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow