Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Architektura krajobrazu

Kierunek: Architektura krajobrazu                                                                                                                                

Poziom: I stopnia

Forma: stacjonarne i niestacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

 

waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

1 przedmiot spośród następujących: matematyka, biologia, chemia, fizyka
z astronomią lub geografia na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

0,8

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Język angielski lub inny język obcy

0,5

Kryterium obowiązkowe

Złożenie przez każdego kandydata teczki formatu A-3 (420x297) zawierającej dziesięć rysunków, wykonanych dowolną techniką, przedstawiających: krajobraz otwarty, starą i nową architekturę oraz wnętrza parków i ogrodów (w dowolnej proporcji). Na tej podstawie Komisja dokona oceny zdolności kandydata i podejmie decyzję o przyjęciu na studia.

W przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek o kolejności przyjęć decyduje ocena złożonych prac.

1,6

 

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

 

 

waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

1 przedmiot spośród następujących: matematyka, biologia, chemia, fizyka
z astronomią lub geografia

0,8

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Język angielski lub inny język obcy

0,5

Kryterium obowiązkowe

Złożenie przez każdego kandydata teczki formatu A-3 (420x297) zawierającej dziesięć rysunków, wykonanych dowolną techniką, przedstawiających: krajobraz otwarty, starą i nową architekturę oraz wnętrza parków i ogrodów (w dowolnej proporcji). Na tej podstawie Komisja dokona oceny zdolności kandydata i podejmie decyzję o przyjęciu na studia.

W przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek o kolejności przyjęć decyduje ocena złożonych prac.

1,6

 

 

Kierunek: Architektura krajobrazu

Poziom: II stopnia

Forma: stacjonarne i niestacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

 

Podstawą kwalifikacji dla absolwentów I stopnia kierunku Architektura krajobrazu jest średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem na studiach I stopnia. Dla absolwentów innych kierunków studiów, warunkiem przyjęcia jest uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej, potwierdzającej kompetencje uprawniające do podjęcia studiów II stopnia na kierunku Architektura krajobrazu.

 

Rozmowa kwalifikacyjna będzie oceniana w skali:

 

ocena bardzo dobry (5)

50 pkt.

ocena dobry plus (4+)

45 pkt.

ocena dobra (4)

40 pkt.

ocena dostateczny plus (3+)

35 pkt.

ocena dostateczna (3)

30 pkt.

Średnia arytmetyczna:

 

5,0

50 pkt.

4,50 – 4,99

45 pkt.

4,00 - 4,49

40 pkt.

3,50 – 3,99

35pkt.

3,00 - 3,49

30 pkt.

 

Kryterium kwalifikacyjne

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia kierunku Architektura krajobrazu, Architektura i Urbanistyka

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc

Ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow