Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Administracja

Kierunek: Administracja

Poziom: I stopnia

Forma: stacjonarne

Profil: praktyczny

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

 

 

waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Historia: punkty uzyskane z części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

 

0,8

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Język polski lub wiedza o społeczeństwie lub geografia – liczba punktów z części pisemnej z poziomu podstawowego lub rozszerzonego

0,5

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości punktów,
o kolejności na liście rankingowej decydować będzie kryterium dodatkowe, jakim jest język obcy nowożytny, zdany jako obowiązkowy albo dodatkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

0,003

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

 

 

 

waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Historia: suma punktów z matury pisemnej oraz z matury ustnej

0,8

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Wiedza o społeczeństwie lub język polski lub geografia: suma punktów
z matury pisemnej oraz z matury ustnej z przedmiotów.

0,5

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości punktów, o kolejności na liście rankingowej decydować będzie kryterium dodatkowe, jakim jest język obcy nowożytny, zdany jako obowiązkowy albo dodatkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

0,003

 

Kierunek: Administracja

Poziom: I stopnia

Forma: niestacjonarne

Profil: praktyczny

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

 

 

waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Historia lub wiedza o społeczeństwie lub geografia oraz przedmiot wybrany przez kandydata na maturze: suma punktów z części pisemnej z poziomu podstawowego lub rozszerzonego.

 

 

0,8

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Język polski – liczba punktów z części pisemnej z poziomu podstawowego
lub rozszerzonego.

0,5

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości punktów,
o kolejności na liście rankingowej decydować będzie kryterium dodatkowe, jakim jest język obcy nowożytny, zdany jako obowiązkowy albo dodatkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

0,003

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

 

 

 

waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Historia lub wiedza o społeczeństwie lub geografia oraz przedmiot wybrany przez kandydata na maturze: suma punktów z matury pisemnej oraz z matury ustnej

 

0,8

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Język polski: suma punktów z matury pisemnej oraz z matury ustnej

0,5

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości punktów, o kolejności na liście rankingowej decydować będzie kryterium dodatkowe, jakim jest język obcy nowożytny, zdany jako obowiązkowy albo dodatkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

0,003

 

Kierunek: Administracja

Poziom: II stopnia

Forma: stacjonarne i niestacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata) – ukończone studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie.  Kandydat powinien posiadać następujące kompetencje umożliwiające realizację efektów kształcenia przewidzianych na przedmiotowym kierunku:

 • posiadać umiejętności logicznego rozumowania,
 • wykazywać zainteresowania naukami społecznymi,
 • posiadać podstawową wiedzę o charakterze nauk z dziedziny administracji oraz prawa, ich miejscu w systemie nauk społecznych i rozpoznawać relacje do innych nauk społecznych, znać zarys ewolucji podstawowych instytucji administracyjnych i prawnych;
 • posiadać wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (prawnych, politycznych
  i ekonomicznych), sądownictwa krajowego i międzynarodowego oraz znać podstawowe systemy polityczne
   i partyjne;
 • posiadać wiedzę o poglądach doktryny i orzecznictwa na temat struktur i instytucji prawnych
  i prawnoadministracyjnych oraz rodzajów więzi społecznych występujących na gruncie nauki administracji
  i o ich filozoficznej i historycznej ewolucji;
 • posługiwać się terminologią z zakresu poszczególnych dziedzin będących przedmiotem studiów administracyjnych;
 • umieć wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów administracyjnych, sądowoadministracyjnych i sądowych zjawisk, a także analizować zakres kompetencji i funkcji organów i instytucji politycznych, prawnych, gospodarczych.

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w oparciu o konkurs dyplomów ukończenia studiów (o ocenę końcową) tych kierunków, których absolwenci posiadają wymienione wyżej kompetencje, a w szczególności na takich kierunkach jak: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, ekonomia, europeistyka, historia, politologia, prawo, socjologia, stosunki międzynarodowe, zarządzanie.                                           

Dla studentów, którzy nie posiadają dyplomu ukończenia studiów z zakresu nauk społecznych lub humanistycznych, warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej. Obejmuje ona trzy pytania
z wyznaczonego przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną zakresu wiedzy.

 

Kryterium kwalifikacyjne

Ocena końcowa z dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc

W przypadku dużej liczby kandydatów skutkującej przekroczeniem limitu miejsc, dodatkowym kryterium będzie średnia ocen z toku studiów. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow