Rekrutacja krok po kroku

REKRUTACJA KROK PO KROKU

DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE I INŻYNIERSKIE)

ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Rekrutacja online: irk.ur.edu.pl

Krok 1. Załóż indywidualne konto w uczelnianym systemie rekrutacyjnym. Pamiętaj, że nie musisz zakładać za każdym razem nowego, chcąc się zrekrutować na więcej niż jeden kierunek studiów.

Krok 2. Wpisz dane osobowe.

Krok 3. Wybierz kierunek studiów.

Krok 4. Wprowadź informacje dotyczące swojego wykształcenia (np. matura, licencjat).

Krok 5. Wnieś opłatę rekrutacyjną.

Krok 6. Prześlij zdjęcie w wersji elektronicznej.

Krok 7. Przystąp do egzaminu wstępnego, jeśli jest to wymagane przez szczegółowe zasady rekrutacji.

Krok 8. Sprawdź status rekrutacji.

Jeśli otrzymałeś informację na swoim indywidualnym koncie rekrutacyjnym, że przeszedłeś pozytywnie pierwszy etap rekrutacji i zakwalifikowałeś się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego:

Krok 9. Zgłoś się do właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej po skierowanie na badania lekarskie, jeśli na danym kierunku jest wymagane zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych.

Krok 10. Wydrukuj z systemu podanie o przyjęcie na studia.

Krok 11. Skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do siedziby właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej, w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.

Krok 12. Odbierz osobiście decyzję administracyjną lub poczekaj na otrzymanie jej listem poleconym.

 

 

W celu weryfikacji dokumentów kandydatów z maturą zagraniczną/międzynarodową /europejską, kandydat zobowiązany jest do złożenia kompletu dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji w Dziale Kształcenia (35-315 Rzeszów, al. mjr. W. Kopisto 2a, pok. 104) nie później niż na 7 dni przed zakończeniem elektronicznej rejestracji kandydatów, ustalonej zgodnie z harmonogramem rekrutacji na dany kierunek.

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow