HARMONOGRAM REKRUTACJI
na semestr letni roku akademickiego 2018/2019

 

Lp.

Wydział

Rozpoczęcie rejestracji w uczelnianym systemie rekrutacyjnym

Ostatni dzień rejestracji oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych

Wyniki kwalifikacji-system rekrutacyjny

 

Terminy egzaminów wstępnych

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia

Ostateczny wykaz osób przyjętych na studia

1.

 

Wydział Biologiczno - Rolniczy

 

17 grudnia

12 lutego

14 lutego

-

14-15 lutego

15 lutego

Kierunki, na które prowadzona jest rekrutacja:

Architektura krajobrazu II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

Ochrona środowiska II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (stacjonarne i niestacjonarne)

Rolnictwo II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

Technologia żywności i żywienie człowieka II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

2.

 

Wydział Matematyczno
- Przyrodniczy

 

17 grudnia

8 lutego

12 lutego

godz. 24.00

12 lutego

godz. 10.00

13, 14 lutego

15 lutego

Kierunki, na które prowadzona jest rekrutacja:

Fizyka, studia stacjonarne II stopnia (po inż.),

Informatyka, studia stacjonarne II stopnia (po inż.),

Inżynieria materiałowa, studia stacjonarne II stopnia (po inż.),

Mechatronika, studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (po inż.)

3.

 

 

Wydział Biotechnologii

 

17 grudnia

7 lutego

 

8 lutego

 

11 lutego

(9.00-17.00)

12 - 14 lutego

15 lutego

Kierunki, na które prowadzona jest rekrutacja: 

Biotechnologia, studia stacjonarne II stopnia

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow