Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Kierunek: Pielęgniarstwo

Poziom: I stopnia

Forma: stacjonarne/niestacjonarne

Profil: praktyczny

 

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

waga przedmiotu

Przedmioty brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

BIOLOGIA - część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

 

 

poziom podstawowy 0,7 pkt.

poziom rozszerzony
1 pkt.

Przedmioty dodatkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

CHEMIA lub FIZYKA/FIZYKA Z ASTRONOMIĄ – jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata na poziomie rozszerzonym do wyboru dla wszystkich kandydatów z wyjątkiem elektroradiologii

W przypadku elekroradiologii- chemia, fizyka/fizyka z astronomią lub matematyka.

Kryterium dodatkowe
w przypadku, gdy liczba kandydatów
z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język obcy nowożytny, zdany jako obowiązkowy albo dodatkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia liczby kandydatów określonej
w limicie, Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie przyjęcie mniejszej, niż limit liczby kandydatów.

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Kandydat posiada wiedzę na poziomie szkoły średniej z zakresu biologii, chemii, fizyki oraz matematyki, wykazuje chęć poszerzania wiedzy (w tym z obszaru nauk medycznych) oraz posługuje się językiem obcym na poziomie B1

 

 

1. Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości - tzw. "starą maturę" lub posiadają maturę zagraniczną - obowiązuje egzamin wstępny o poziomie wiedzy porównywalnym z "nową maturą".

2. Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny (tzw. "nowa matura", matura międzynarodowa IB lub matura europejska EB) - podstawą przyjęcia są wyniki egzaminu maturalnego z dwóch wymaganych przedmiotów.

3. Wyniki matury europejskiej (EB) ze zdanych przedmiotów: biologia i chemia lub fizyka/fizyka z astronomią  przeliczane będą wg wzoru: wynik * 10.

4. Wyniki z matury międzynarodowej (IB) ze zdanych przedmiotów: biologia i chemia lub fizyka/fizyka z astronomią przeliczane będą wg przyjętych zasad:

 

Punkty uzyskane na maturze

Liczba punktów w rankingu

1 pkt

14,3

2 pkt

28,6

3 pkt

42,9

4 pkt

57,2

5 pkt

71,5

6 pkt

85,8

7 pkt

100,0

 

 

Kierunek: Pielęgniarstwo

Poziom: II stopnia

Forma: stacjonarne/niestacjonarne

Profil: praktyczny

 

  1. Kompetencje oczekiwane od kandydata: kandydat posiada dyplom ukończenia studiów I stopnia kierunku, na którym chce kontynuować kształcenie na studiach II stopnia. Kandydat posiada wiedzę z zakresu  dziedziny nauk biologicznych, fizycznych, chemicznych przewidzianych dla studiów I stopnia oraz posiada znajomość języka obcego na poziomie B2.

Zasady rekrutacji:

  1. Kandydaci po zalogowaniu się na swój numer rekrutacyjny podają wyłącznie dwa wyniki:

- średniej ze studiów I stopnia,

- ocenę na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

 

3.  Liczba punktów odpowiadająca średniej ze studiów:

 

Przedział

średniej

3,0

3,10

3,11

3,20

3,21

3,30

3,31

3,40

3,41

3,50

3,51

3,60

3,61

3,70

3,71

3,80

3,81

3,90

3,91

4,00

4,01

4,10

4,11

4,20

4,21

4,30

4,31

4,40

4,41

4,50

4,51

4,60

4,61

4,70

4,71

4,80

4,81

4,90

4,91

5,00

Punkty

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

 

 

 

4.Ocenie na dyplomie odpowiada następująca liczba punktów:

OCENA

PUNKTY

 3 

Dostateczny

40

 3,5 

Plus dostateczny

55

 4 

Dobry

70

 4,5 

Plus dobry

85

5

Bardzo dobry

100

 

 

5.   Podstawą kwalifikacji jest suma punktów uzyskanych za średnią i ocenę na dyplomie z zastosowaniem wagi:

średnia ocen studiów*

     0,7

wynik z dyplomu ukończenia studiów I stopnia

     0,3

 

 * średnia ze wszystkich ocen otrzymanych na studiach I stopnia potwierdzona przez dziekanat uczelni macierzystej    

Uwzględniając wagi w postępowaniu  można uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Ostateczna suma punktów uzyskanych we wszystkich częściach postępowania kwalifikacyjnego (po pomnożeniu przez odpowiedni współczynnik wagowy) może wynosić maksymalnie 100 punktów.                                

 

6. Jeżeli więcej niż jeden kandydat uzyska najmniejszą liczbę punktów kwalifikujących do przyjęcia, a przyjęcie takich kandydatów spowodowałoby przekroczenie limitu miejsc, UR zastrzega sobie prawo wprowadzenia oceny punktowej z języka obcego jako kryterium dodatkowego z zastosowaniem następujących współczynników wagowych: 1,0 dla poziomu rozszerzonego; 0,7 dla poziomu podstawowego. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia liczby kandydatów określonej w limicie, UR zastrzega sobie prawo przyjęcia mniejszej niż limit, liczby kandydatów.

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow