Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Kierunek: Pedagogika

Poziom: I stopnia

Forma: stacjonarne/niestacjonarne

Profil: praktyczny i ogólnoakademicki

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

waga przedmiotu

Przedmioty obowiązkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

JĘZYK POLSKI zdawany przez kandydata na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
w części pisemnej egzaminu maturalnego

0,8

Przedmioty dodatkowe brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

 JĘZYK POLSKI zdawany przez kandydata w części ustnej egzaminu maturalnego

0,5

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

JĘZYK OBCY zdawany przez kandydata na poziomie podstawowym lub rozszerzonym w części pisemnej egzaminu maturalnego

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

0,003

Kompetencje oczekiwane od kandydata

 

Jest obserwatorem i wykazuje zainteresowanie zagadnieniami z różnych obszarów działalności społecznej
i humanistycznej, posiada umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej.

Uwagi

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia zgodnie z zasadami określonymi dla kandydata ze świadectwem dojrzałości uzyskanym
 w trybie tzw. „starej matury”.

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

 

waga przedmiotu

Przedmioty obowiązkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

JĘZYK POLSKI zdawany przez kandydata w części pisemnej egzaminu dojrzałości

0,8

Przedmioty dodatkowe brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

JĘZYK POLSKI zdawany przez kandydata w części ustnej egzaminu dojrzałości

0,5

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

JĘZYK OBCY zdawany przez kandydata w części ustnej egzaminu dojrzałości.

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

0,003

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Jest obserwatorem i wykazuje zainteresowanie zagadnieniami z różnych obszarów działalności społecznej i humanistycznej, posiada umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej.

 

 

Uwagi

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia zgodnie z zasadami określonymi dla kandydata ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. „starej matury”.

 

 

Kierunek: Pedagogika

Poziom: II stopnia

Forma: stacjonarne/niestacjonarne

Profil: praktyczny

 

 

Wymagania wstępne

Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów I stopnia. O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia kierunku pedagogika o profilu praktycznym (w przypadku wyboru sp. edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz edukacja i rehabilitacja dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej absolwent musi posiadać dyplom I stopnia o sp. edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna).

 

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc

średnia z 4 przedmiotów:

  • wprowadzenie do pedagogiki
  • wprowadzenie do psychologii
  • teoretyczne podstawy wychowania
  •  teoretyczne podstawy kształcenia

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

Kompetencje oczekiwane od kandydata

 

Osiągnięcie przez kandydata efektów kształcenia przewidzianych dla studiów I stopnia na kierunku pedagogika o profilu praktycznym.

 

Uwagi

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do podjęcia studiów
II stopnia, WKR ustala indywidualną w każdym przypadku ostateczną liczbę punktów, która będzie brana pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, gdzie najwyższa w danym systemie ocena wynosi 50 punktów.

 
 
 

Kierunek: Pedagogika

Poziom: II stopnia

Forma: stacjonarne/niestacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

 

Wymagania wstępne

Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów I stopnia. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia kierunku pedagogika oraz wybranych kierunków pokrewnych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych takich jak: nauki o rodzinie, nauki o mediach, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, psychologia, socjologia

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc

Średnia z toku studiów, jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Osiągnięcie przez kandydata efektów kształcenia przewidzianych dla studiów I stopnia na kierunku pedagogika lub kierunków pokrewnych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych.

 

Uwagi

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia, WKR ustala indywidualną w każdym przypadku ostateczną liczbę punktów, która będzie brana pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, gdzie najwyższa w danym systemie ocena wynosi 50 punktów.

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow