Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Kierunek: Lingwistyka stosowana

Poziom: I stopnia

Forma: stacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

waga przedmiotu

Przedmioty obowiązkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

JĘZYK ANGIELSKI*- 1 przedmiot obowiązkowy

 - egzamin pisemny, podstawowy lub rozszerzony

1

Przedmioty dodatkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

JĘZYK NIEMIECKI* 1 przedmiot dodatkowy – 

 - egzamin pisemny lub ustny, podstawowy lub rozszerzony

 - inne możliwości kwalifikacji: patrz punkt 2 pod tabelą

1

Kryterium dodatkowe
w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

1 kryterium dodatkowe – ocena na świadectwie maturalnym z języka polskiego (egzamin pisemny).

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

0,003

Kompetencje oczekiwane
od kandydata

Znajomość dwóch języków obcych* na poziomie pozwalającym brać udział w zajęciach prowadzonych w tych językach (minimum B1), komunikatywność, biegłe posługiwanie się słowem mówionym i pisanym w języku ojczystym, przekrojowa znajomość literatury światowej, ogólna wiedza z zakresu ekonomii, geografii, historii i polityki, minimum na poziomie szkoły średniej.

Uwagi

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia zgodnie z zasadami określonymi dla kandydata ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. "starej matury".

W procesie rekrutacyjnym należy podać wyniki zaświadczające poziom znajomości języków tych dwóch sekcji, które kandydat zamierza wybrać w ramach kierunku lingwistyka stosowana*. Warunkiem koniecznym jest podanie poziomu opanowania dwóch różnych języków. W razie niemożności zweryfikowania poziomu dwóch różnych języków kandydat nie będzie brany pod uwagę w procesie rekrutacyjnym.

*Języki wykładowe oraz będące przedmiotem studiów na kierunku lingwistyka stosowana to język angielski i język niemiecki. Uruchomienie danej sekcji językowej w obrębie kierunku lingwistyka stosowana planuje się w przypadku wybrania takiej sekcji przez min. 15 osób – przy mniejszej liczbie chętnych Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo do nieuruchamiania tej sekcji w danym roku akademickim.

 

Jeśli kandydat składał egzamin maturalny tylko z jednego języka lub jeśli zapewni to mu wyższą liczbę punktów, to przy przedmiocie dodatkowym (język niemiecki) zamiast wyniku egzaminu maturalnego uwzględnia się jedną z następujących informacji:

  1. ocena z języka niemieckiego ze świadectwa ukończenia szkoły średniej; przeliczenie na punkty nastąpi według następującego schematu:

ocena 6 (celujący) = 100 punktów
ocena 5 (bardzo dobry) = 90 punktów
ocena 4 (dobry) = 75 punktów
ocena 3 (dostateczny) = 50 punktów
ocena 2 (dopuszczający) = 30 punktów

Uwaga! W tym przypadku kandydat może osiągnąć maksymalnie 100 punktów za znajomość drugiego języka!

b) poziom znajomości języka niemieckiego na podstawie odpowiedniego certyfikatu uznanego ośrodka egzaminacyjnego; przeliczenie na punkty nastąpi według następującego schematu:

Certyfikaty językowe

Poziom C2 – 200 punktów

Poziom C1 – 150 punktów

Poziom B2 – 100 punktów

Poziom B1 – 75 punktów

Poziom A2 – 50 punktów

Poziom A1 – 30 punktów

lub jednego z dokumentów wymienionych w następujących aktach prawnych:

- załącznik nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U.2009 nr.218 poz. 1695);
- załącznik  nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postepowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nabycie profesora (Dz.U.2016.poz.1586)  „WYKAZ CERTYFIKATÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZNAJOMOŚĆ NOWOŻYTNEGO JĘZYKA OBCEGO";
- uznawane będą także niższe stopniem odpowiedniki zawartych w powyższych rozporządzeniach certyfikatów językowych.


 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

 

waga przedmiotu

Przedmioty obowiązkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

JĘZYK ANGIELSKI ** - 1 przedmiot obowiązkowy

- egzamin pisemny lub ustny*

1

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

JĘZYK NIEMIECKI ** - 1 przedmiot dodatkowy

 - egzamin pisemny lub ustny*

1

Kryterium dodatkowe
w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

1 kryterium dodatkowe – ocena na świadectwie dojrzałości z języka polskiego (egzamin pisemny)

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

0,003

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Znajomość dwóch języków obcych** na poziomie pozwalającym brać udział w zajęciach prowadzonych w tych językach (minimum B1), komunikatywność, biegłe posługiwanie się słowem mówionym i pisanym w języku ojczystym, przekrojowa znajomość literatury światowej, ogólna wiedza z zakresu ekonomii, geografii, historii i polityki, minimum na poziomie szkoły średniej.

Uwagi

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia zgodnie z zasadami określonymi dla kandydata ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. "starej matury".

W procesie rekrutacyjnym należy podawać wyniki zaświadczające poziom znajomości języków tych dwóch sekcji, które kandydat zamierza wybrać w ramach kierunku lingwistyka stosowana**. Warunkiem koniecznym jest podanie poziomu opanowania dwóch różnych języków. W razie niemożności zweryfikowania poziomu dwóch różnych języków kandydat nie będzie brany pod uwagę w procesie rekrutacyjnym.

* Pod uwagę bierze się tę część egzaminu dojrzałości (ustną lub pisemną), która zapewnia kandydatowi większą liczbę punktów rekrutacyjnych.

**Języki wykładowe oraz będące przedmiotem studiów na kierunku lingwistyka stosowana to język angielski i język niemiecki. Uruchomienie danej sekcji językowej w obrębie kierunku lingwistyka stosowana planuje się w przypadku wybrania takiej sekcji przez min. 15 osób – przy mniejszej liczbie chętnych Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo do nieuruchamiania tej sekcji w danym roku akademickim.

 
 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow