Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Kierunek: Komunikacja międzykulturowa (studia prowadzone są w języku polskim oraz angielskim - w języku angielskim studia są odpłatne)

Poziom: I stopnia

Forma: stacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo maturalne/dojrzałości lub świadectwo zagraniczne uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Kandydaci, którzy chcą podjąć studia w języku angielskim:

Obywatele polscy - zobligowani są do przedłożenia certyfikowanego dokumentu** poświadczającego znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 lub wyniku pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym (min. 70%) lub w przypadku kandydatów ze „starą maturą”, min. ocena dobry z egzaminu dojrzałości lub dokument potwierdzający ukończenie szkoły ponadpodstawowej lub studiów prowadzonych za granicą lub w Polsce, gdzie językiem wykładowym był język angielski.

** załącznik nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U.2009 nr.218 poz. 1695);

Cudzoziemcy – zobligowani są do przedłożenia certyfikowanego dokumentu** poświadczającego znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 lub dokument potwierdzający ukończenie szkoły ponadpodstawowej lub studiów prowadzonych za granicą lub w Polsce, gdzie językiem wykładowym był język angielski.

** załącznik nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U.2009 nr.218 poz. 1695);

 

Kompetencje oczekiwane od kandydatów, którzy chcą podjąć studia w języku polskim:

 - znajomość języka polskiego oraz na języka obcego poziomie B1,

- ogólna wiedza z dziedzin nauk społecznych i humanistycznych.

Kompetencje oczekiwane od kandydatów którzy chcą podjąć studia w języku angielskim:

 - znajomość języka obcego na poziomie B2;

 - ogólna wiedza z dziedzin nauk społecznych i humanistycznych.

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow