Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Kierunek: Lekarski

Poziom: 6 letnie studia jednolite magisterskie

Forma: stacjonarne/niestacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

waga przedmiotu

Przedmioty brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

BIOLOGIA - część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym

 

1%=1pkt. 

Przedmioty dodatkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

CHEMIA lub FIZYKA/FIZYKA Z ASTRONOMIĄ – jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata na poziomie rozszerzonym

Kryterium dodatkowe
w przypadku, gdy liczba kandydatów
z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język obcy nowożytny, zdany jako obowiązkowy albo dodatkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia liczby kandydatów określonej w limicie, Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie przyjęcie mniejszej, niż limit liczby kandydatów.

poziom podstawowy 0,7 pkt.

poziom rozszerzony 1 pkt.

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Kandydat posiada wiedzę na poziomie szkoły średniej z zakresu biologii, chemii, fizyki oraz matematyki, wykazuje chęć poszerzania wiedzy (w tym z obszaru nauk medycznych) oraz posługuje się językiem obcym na poziomie B1.

 

1. O przyjęcie na wybrany kierunek mogą ubiegać się osoby, które uzyskały w postępowaniu rekrutacyjnym nie mniej niż po 50 pkt rankingowych z każdego wymaganego przedmiotu.

2. Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości - tzw. "starą maturę" lub posiadają maturę zagraniczną - obowiązuje egzamin wstępny o poziomie wiedzy porównywalnym z "nową maturą".

3. Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego jest dokonanie rejestracji i opłacenie opłaty rekrutacyjnej.
4. Kandydat może nie przystąpić do egzaminu o ile złoży „Zaświadczenie o liczbie uzyskanych punktów podczas egzaminów wstępnych” odbytych w uczelni medycznej. Uznawane będą wyłącznie zaświadczenia nie starsze niż  dwa lata wstecz, licząc od daty egzaminu.

5. Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny (tzw. "nowa matura", matura międzynarodowa IB lub matura europejska EB) - podstawą przyjęcia są wyniki egzaminu maturalnego z dwóch wymaganych przedmiotów.

6. Wyniki matury europejskiej (EB) ze zdanych przedmiotów: biologia i chemia lub fizyka/fizyka z astronomią  przeliczane będą wg wzoru: wynik * 10.

7. Wyniki z matury międzynarodowej (IB) ze zdanych przedmiotów: biologia i chemia lub fizyka/fizyka z astronomią przeliczane będą wg przyjętych zasad:

 

Punkty uzyskane na maturze

Liczba punktów w rankingu

1 pkt

14,3

2 pkt

28,6

3 pkt

42,9

4 pkt

57,2

5 pkt

71,5

6 pkt

85,8

7 pkt

100,0


 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow