Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Kierunek: Jazz i muzyka rozrywkowa

Poziom: I stopnia

Forma: stacjonarne

Profil: praktyczny

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

waga przedmiotu

Przedmioty obowiązkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Brane są pod uwagę wyniki z 2 przedmiotów z najwyższą punktacją na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, część pisemna.

 

0,01

     
 

Egzamin wstępny- waga przedmiotu: 1

 Egzamin wstępny -Sprawdzian praktyczny – specjalność: wykonawstwo instrumentalne

 

kryteria ogólne

kryteria szczegółowe

punktacja

 

 

Sprawdzian dyspozycji słuchowych

 

Rozpoznawanie i śpiewanie interwałów, trójdźwięków, powtarzanie przebiegów melodyczno-rytmicznych, czytanie nut głosem.

 

0-6

 

 

 

Egzamin z instrumentu *

 

Obowiązkowe wykonanie bluesa w formie: temat+improwizacja+temat.

Obowiązkowe wykonanie jednego standardu jazzowego zawartego w wydawnictwie Hal Leonard Corporation - „Real Books” w formie: temat+improwizacja+temat.

Sprawdzian poziomu warsztatu instrumentalisty, zróżnicowany dla poszczególnych instrumentów lub grup instrumentów według zasad opisanych poniżej*:

 

 

0-15

 

 

Rozmowa kwalifikacyjna

 

Sprawdzenie wiedzy ogólnej z zakresu muzyki (w tym muzyki jazzowej i rozrywkowej).

0-3

 

 

*Sprawdzian poziomu warsztatu instrumentalisty obejmuje:

- dla grupy instrumentów dętych: obowiązkowe wykonanie krótkiego utworu klasycznego (lub wybrany fragment większej formy muzycznej) pod kątem prezentacji umiejętności warsztatowych.

- dla pianistów: obowiązkowe wykonanie krótkiego utworu klasycznego pod kątem prezentacji umiejętności warsztatowych.

- dla perkusistów: obowiązkowe wykonanie dwóch etiud na werblu: rudimentowej i klasycznej pod kątem prezentacji umiejętności warsztatowych

- dla gitarzystów, basistów: czytanie a’vista bardzo prostego zapisu nutowego i funkcyjnego pod kątem prezentacji umiejętności warsztatowych

 

Sprawdzian praktyczny – specjalność: wykonawstwo wokalne

kryteria ogólne

kryteria szczegółowe

punktacja

Sprawdzian  dyspozycji słuchowych

Rozpoznawanie i śpiewanie interwałów, trójdźwięków, powtarzanie przebiegów melodyczno-rytmicznych, czytanie nut głosem.

0-6

 

Egzamin wokalny**

 

 

Obowiązkowe wykonanie bluesa.

Obowiązkowe wykonanie jednego standardu jazzowego zawartego w wydawnictwie Hal Leonard Corporation - „Real Books”.

Obowiązkowe wykonanie piosenki z polskim tekstem, (z pominięciem np. pieśni patriotycznych, melodii ludowych itp.) którą możemy określić mianem standardu polskiej piosenki.

Przygotowanie dowolnego tekstu do recytacji – sprawdzian dykcji.

Obowiązkowy udział w grupowych warsztatach wokalnych ***.

Uwaga! Wyborem kandydata jest obowiązkowe zaprezentowanie krótkiej improwizacji według formuły: temat+improwizacja+temat w odniesieniu do podpunktu a) lub b).

 

 

0-15

Rozmowa kwalifikacyjna

Sprawdzenie wiedzy ogólnej z zakresu muzyki (w tym muzyki jazzowej i rozrywkowej).

0-3

Kandydat z każdej części składowej egzaminu praktycznego powinien otrzymać co najmniej 1 pkt. W przeciwnym razie egzamin uważa się za niezdany.

**Kandydat ma obowiązek przedłożyć na egzaminie aktualne zaświadczenie od foniatry o braku przeciwwskazań do zawodowego posługiwania się głosem.

***Grupowe warsztaty wokalne będą zawierały m.in. podstawy improwizacji wokalnej, tworzenie wielogłosu, itp. Ocenią kreatywność i otwartość muzyczną kandydata. Z racji improwizowanej formuły warsztatów, nie wymaga się od uczestnika wcześniejszego przygotowania.

Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów ustala się na podstawie sumy uzyskanych punktów, od najwyższej, aż do wyczerpania limitu miejsc oddzielnie dla wykonawstwa instrumentalnego i wykonawstwa wokalnego.

Kryterium dodatkowe

Suma punktów z egzaminu maturalnego. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

0,003

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Ogólna wiedza muzyczna, podstawowa wiedza z zakresu historii muzyki, odpowiednie umiejętności gry na wybranym instrumencie lub odpowiednie warunki głosowe, ogólna wiedza humanistyczna.

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów ze „starą maturą”

 

waga przedmiotu

Przedmioty obowiązkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Brane są pod uwagę wyniki z 2 przedmiotów z najwyższą punktacją.

0,01

Egzamin wstępny

Jak dla kandydatów z „nową maturą”.

1

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów
z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Suma punktów z egzaminu dojrzałości. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

0,003

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Ogólna wiedza muzyczna, podstawowa wiedza z zakresu historii muzyki, odpowiednie umiejętności gry na wybranym instrumencie lub odpowiednie warunki głosowe, ogólna wiedza humanistyczna.

 

 

 

 


Kierunek: Jazz i muzyka rozrywkowa

Poziom: II stopnia

Forma: stacjonarne/niestacjonarne

Profil: praktyczny

 

Kandydaci na studia powinni wykazać się odpowiednimi umiejętnościami i kompetencjami nabytymi podczas studiów I-go stopnia.

Podstawą postępowania rekrutacyjnego jest suma punktów uzyskanych przez kandydata za:

1/ ocenę końcową z dyplomu ukończenia studiów I stopnia

2/ sprawdzian efektów kształcenia ze studiów I stopnia

 

1. Ocena na dyplomie ukończenia studiów przeliczana jest na punkty następująco:

 

Bardzo dobry (5,0)

5 pkt.

Dobry plus (4,5)-dobry (4,0)

4 pkt.

Dostateczny plus (3,5)-dostateczny (3,0)

3 pkt.

 

2. Sprawdzian praktyczny – specjalność: wykonawstwo instrumentalne

 

kryteria ogólne

kryteria szczegółowe

punktacja

Sprawdzian dyspozycji słuchowych

Rozpoznawanie i śpiewanie interwałów, trójdźwięków, powtarzanie przebiegów melodyczno-rytmicznych, czytanie nut głosem.

 

0-6

 

Egzamin
z instrumentu**

Obowiązkowe przygotowanie formy bluesa. Obowiązkowe przygotowanie utworu w wolnym tempie – ballady. Obowiązkowe przygotowanie dowolnego, trzeciego utworu odmiennego stylistycznie pozostającego w stylistyce jazz, fusion lub pokrewnej. Czytanie zapisu nutowego a’vista.

 

 

0-15

Rozmowa kwalifikacyjna

Sprawdzenie wiedzy ogólnej z zakresu muzyki jazzowej i rozrywkowej

0-3

 

 

**Uwaga. W odniesieniu do egzaminu z instrumentu:

1) wszelkie prezentacje utworów powinny być wykonane w formule: temat + improwizacja + temat

2) obowiązkowe przygotowanie dowolnego utworu odmiennego stylistycznie może być potraktowane przez kandydata, jako prezentacja własnych możliwości warsztatowych, jak również preferencji muzycznych.

3) dla specjalności perkusja, obowiązkowe przygotowanie jednej etiudy werblowej ze zbioru: John (Jack) S. Pratt's "14 Modern ContestSolos for Snare Drum"

 

3. Sprawdzian praktyczny – specjalność: wykonawstwo wokalne

 

kryteria ogólne

kryteria szczegółowe

punktacja

 

egzamin wokalny***

 

 

Obowiązkowe przygotowanie standardu jazzowego zawartego w wydawnictwie Hal Leonard Corporation - „Real Books” lub formy bluesa. Obowiązkowe przygotowanie utworu z polskim tekstem. Obowiązkowe przygotowanie dowolnego, trzeciego utworu, odmiennego stylistycznie, pozostającego w stylistyce jazz, fusion lub pokrewnej. Obowiązkowe przygotowanie czterech standardów: Lulaby of Birdland, Just Friends, Body and Soul, Angel Eyes.

0-15

Warsztat wokalny

Obowiązkowy udział w grupowych warsztatach wokalnych ****

0-6

Rozmowa kwalifikacyjna

Sprawdzenie wiedzy ogólnej z zakresu muzyki (w tym muzyki jazzowej i rozrywkowej).

0-3

 

***Uwaga! W odniesieniu do egzaminu:

1) wszelkie prezentacje utworów powinny być wykonane w formule: temat + improwizacja + temat

2) obowiązkowe przygotowanie dowolnego utworu odmiennego stylistycznie może być przez kandydata, jako prezentacja własnych możliwości warsztatowych, jak również preferencji muzycznych

3) obowiązkowe przygotowanie czterech standardów wybór i wykonanie wyłącznie na prośbę komisji egzaminacyjnej

4) uczelnia nie zapewnia akompaniatora, dopuszcza się możliwość prezentacji z własną sekcją rytmiczną, akompaniatorem lub z przygotowanym podkładem w postaci audio CD dobrej jakości; kandydat zobowiązany jest, co najmniej tydzień przed datą egzaminu praktycznego, powiadomić Komisję Rekrutacyjną, jaką formę prezentacji wybiera.

Kandydat ma obowiązek przedłożyć na egzaminie aktualne zaświadczenie od foniatry o braku przeciwwskazań do zawodowego posługiwania się głosem.

****Grupowe warsztaty wokalne będą zawierały m.in. podstawy improwizacji wokalnej, tworzenie wielogłosu, itp. Ocenią kreatywność i otwartość muzyczną kandydata.

Kandydat z każdej części składowej egzaminu praktycznego powinien otrzymać co najmniej 1 pkt. W przeciwnym razie egzamin uważa się za niezdany.

Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów ustala się na podstawie sumy uzyskanych punktów, od najwyższej aż do wyczerpania limitu miejsc oddzielnie dla wykonawstwa instrumentalnego i wykonawstwa wokalnego.

 

Kryterium kwalifikacyjne

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia.

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc

Ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Potwierdzona dyplomem ukończenia studiów I stopnia wiedza muzyczna i humanistyczna oraz znajomość języka obcego na poziomie B2.

Uwagi

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow