Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Kierunek: Finanse i rachunkowość

Poziom: I stopnia

Forma: stacjonarne/niestacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

waga przedmiotu

Przedmioty obowiązkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

MATEMATYKA - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

0,6

Przedmioty dodatkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

GEOGRAFIA, HISTORIA, WOS, INFORMATYKA, JĘZYK OBCY - jeden z przedmiotów  wskazanych przez kandydata

0,4

Kryterium dodatkowe
w przypadku, gdy liczba kandydatów
z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

JEZYK POLSKI - jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

0,1

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Znajomość matematyki oraz ogólnej wiedzy z  zakresu historii powszechnej, geografii, wiedzy o społeczeństwie, informatyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej oraz znajomość języka obcego na poziomie B1-B2.

 

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

 

waga przedmiotu

Przedmioty obowiązkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

MATEMATYKA - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

0,6

Przedmioty dodatkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

GEOGRAFIA, HISTORIA, WOS, INFORMATYKA, JĘZYK OBCY - jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata

0,4

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

JEZYK POLSKI - jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

0,1

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Znajomość matematyki oraz ogólnej wiedzy z historii powszechnej, geografii, wiedzy o społeczeństwie, informatyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej oraz znajomość języka obcego na poziomie B1-B2.

 

 

Kierunek: Finanse i rachunkowość

Poziom: II stopnia

Forma: stacjonarne/niestacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

 

Wymagania wstępne

Średnia arytmetyczna wszystkich ocen pozytywnych uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem w realizowanym toku, która mnożona będzie przez współczynnik  1,8 dla  absolwentów kierunku Finanse i Rachunkowość  o profilu ogólnoakademickim, współczynnik 1,7 dla  absolwentów kierunku Ekonomia o profilu ogólnoakademickim, współczynnik 1,6 dla  absolwentów kierunku Finanse i Rachunkowość  o profilu praktycznym, współczynnik  1,5  dla absolwentów  kierunku Ekonomia o profilu praktycznym oraz współczynnik 1,5 dla pozostałych kierunków z dziedziny nauk ekonomicznych  o profilu ogólnoakademickim i praktycznym.

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Ocena z pracy dyplomowej - jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit. 

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Kandydat powinien posiadać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra. Kandydat powinien dysponować podstawową wiedzą z zakresu kierunku Finanse i Rachunkowość oraz  dyscyplin pokrewnych, posiadać znajomość języka obcego na poziomie B1-B2.Przyjmuje się zasadę, że kandydat osiągnął większość efektów kształcenia przewidzianych dla studiów I stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość

Uwagi

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia na podstawie uzyskanego dyplomu oraz dokumentów wskazanych w części ogólnej uchwały Senatu. 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow