Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Poziom: I stopnia

Forma: stacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

 

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

waga przedmiotu

Przedmioty obowiązkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Brane są pod uwagę wyniki z 2 przedmiotów z najwyższą punktacją na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, część pisemna.

 

0,01

Egzamin wstępny - waga przedmiotu: 1

Sprawdzian praktyczny:

kryteria ogólne

kryteria szczegółowe

PUNKTACJA

Sprawdzian dyspozycji:

słuchowych

 Rozpoznawanie i śpiewanie interwałów, trójdźwięków, powtarzanie przebiegów melodyczno-rytmicznych, czytanie nut głosem.

0-6

głosowych

Zaśpiewanie jednego utworu wokalnego ze zbioru Z. Noskowskiego „Cztery pory roku”.

0-6

manualnych

Dyrygowanie jednym  utworem ze zbioru Z. Noskowskiego „Cztery pory roku”.

0-6

gra na instrumencie

Wykonanie z pamięci dwóch utworów muzycznych na wybranym instrumencie.

0-6

Kandydat jest zobligowany, co najmniej tydzień przed datą egzaminu praktycznego, zgłosić Komisji Rekrutacyjnej, jakie wybrał utwory ze zbioru Z. Noskowskiego "Cztery pory roku".

Kandydat z każdej części składowej egzaminu praktycznego powinien otrzymać co najmniej 1 pkt. W przeciwnym razie egzamin uważa się za niezdany.

Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów ustala się na podstawie sumy uzyskanych punktów, od najwyższej aż do wyczerpania limitu miejsc.

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Suma punktów z egzaminu maturalnego. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

0,003

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Ogólna wiedza muzyczna dotycząca współczesnego życia kulturalnego, podstawowa wiedza z zakresu historii muzyki, podstawowe umiejętności gry na wybranym instrumencie, odpowiednie warunki głosowe i manualne, ogólna wiedza humanistyczna.

 
 
 

Zasady rekrutacji dla kandydatów ze „starą maturą”

 

waga przedmiotu

Przedmioty obowiązkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Brane są pod uwagę wyniki z 2 przedmiotów z najwyższą punktacją.

0,01

Egzamin wstępny

Jak dla kandydatów z „nową maturą”

1

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Suma punktów z egzaminu dojrzałości. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

0,003

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Ogólna wiedza muzyczna dotycząca współczesnego życia kulturalnego, podstawowa wiedza z zakresu historii muzyki, podstawowe umiejętności gry na wybranym instrumencie, odpowiednie warunki głosowe i manualne, ogólna wiedza humanistyczna.

 

 

 

 

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Poziom: II stopnia

Forma: stacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

 

Kandydaci na studia powinni wykazać się odpowiednimi umiejętnościami i kompetencjami nabytymi podczas studiów I-go stopnia.

Podstawą postępowania rekrutacyjnego jest suma punktów uzyskanych przez kandydata za:

1/ ocenę końcową z dyplomu ukończenia studiów I stopnia

2/ sprawdzian efektów kształcenia ze studiów I stopnia

  1. Ocena na dyplomie ukończenia studiów przeliczana jest na punkty następująco:                                                                   

Bardzo dobry (5,0)

5 pkt.

Dobry plus (4,5) -dobry (4,0)

4 pkt.

Dostateczny plus (3,5) - dostateczny (3,0)

3 pkt.

 

 

 

 

 

 

2. Sprawdzian praktyczny

kryteria ogólne

kryteria szczegółowe

punktacja

Sprawdzian umiejętności:

słuchowych

 

Śpiewanie i określanie interwałów oraz akordów, czytanie nut głosem w zakresie jednogłosowych melodii tonalnych do 3 znaków przykluczowych, realizowanie prostych przebiegów rytmicznych.

0-6

głosowych

Zaśpiewanie jednej arii lub pieśni.

0-6

manualnych

Dyrygowanie jednym, wybranym utworem z literatury chóralnej.

0-6

gra na instrumencie

 

Wykonanie z pamięci dwóch utworów muzycznych o zróżnicowanym charakterze – od baroku do współczesności

0-6

 

 

Kandydat jest zobligowany, co najmniej tydzień przed datą egzaminu praktycznego, dostarczyć Komisji Rekrutacyjnej nuty utworów wybranych do dyrygowania oraz emisji głosu.

Kandydat z każdej części składowej egzaminu praktycznego powinien otrzymać co najmniej 1 pkt. W przeciwnym razie egzamin uważa się za niezdany.

Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów II stopnia ustala się na podstawie sumy uzyskanych punktów, od najwyższej aż do wyczerpania limitu miejsc.

 

Kryterium kwalifikacyjne

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia.

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc

Ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Potwierdzona dyplomem ukończenia studiów I stopnia wiedza muzyczna i humanistyczna, odpowiednie umiejętności nabyte podczas studiów oraz znajomość języka obcego na poziomie B2.

 

 

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia, WKR ustala indywidualną w każdym przypadku ostateczną liczbę punktów, która będzie brana pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, gdzie najwyższa w danym systemie ocena wynosi 5 punktów.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow