Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Poziom: I stopnia

Forma: stacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

 

Oferta studiów jest skierowana do maturzystów – absolwentów szkół ponadgimnazjalnych – o zainteresowaniach humanistycznych i społecznych, którzy chcą uzyskać podstawową wiedzę z medioznawstwa w zakresie specjalności: media, reklama, concierge, public relations oraz broker informacji. Studia licencjackie przygotowują do podjęcia studiów II stopnia.

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

waga przedmiotu

Przedmioty obowiązkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Kwalifikacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników obecnie obowiązującego pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz języka obcego do wyboru (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) – poziom podstawowy lub rozszerzony.

poziom podstawowy 1%=1pkt.

poziom rozszerzony 1%=2pkt.

Kryterium dodatkowe
w przypadku, gdy liczba kandydatów
z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Wynik z egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie, historii bądź geografii (zdane jako przedmioty obowiązkowe albo dodatkowe na poziomie podstawowym lub rozszerzonym). Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia liczby kandydatów określonej w limicie, Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie przyjęcie mniejszej, niż limit, liczby kandydatów. Kandydaci są przyjmowani od najwyższej liczby punktów do wyczerpania limitu miejsc. Studia są uruchomione dla grupy min. 25 osób.

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Komunikatywne posługiwanie się językiem polskim oraz znajomość języka obcego na poziomie B1-B2.

Uwagi

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia na podstawie uzyskanego dyplomu oraz dokumentów wskazanych w części ogólnej uchwały Senatu. Forma egzaminu: rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona przez Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Dziekana na wniosek Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (3 pytania otwarte).

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

 

Przedmioty obowiązkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz nowożytnego języka obcego. Maksymalnie kandydat może uzyskać 400 punktów. Oceny przeliczane są na punkty zgodnie
z tabelami znajdującymi się w części ogólnej uchwały Senatu UR.

Kryterium dodatkowe
w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby punktów o kolejności na liście kandydatów decydować będzie kryterium dodatkowe, jakim jest zdanie egzaminu dojrzałości z wiedzy o społeczeństwie, historii bądź geografii. Maksymalnie kandydat może uzyskać 200 punktów. Oceny przeliczane są na punkty zgodnie z tabelami znajdującymi się w części ogólnej uchwały Senatu UR. Kandydaci są przyjmowani od najwyższej liczby punktów do wyczerpania limitu miejsc

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Komunikatywne posługiwanie się językiem polskim oraz znajomość języka obcego na poziomie B1-B2.

Uwagi

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia na podstawie uzyskanego dyplomu oraz dokumentów wskazanych w części ogólnej uchwały Senatu UR. Forma egzaminu: rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona przez Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Dziekana na wniosek przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (3 pytanie otwarte).

 

 Sposób przeliczania punktów uzyskanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej:

0 –7,5 p. – ocena niedostateczna

8 - 9 p. – ocena dostateczna

9,5 –10,5 p. – ocena dostateczna +

11 - 12 p. – ocena dobra

12,5 – 13.5 p. – ocena dobra +

14 – 15 p. – ocena bardzo dobra

 

 

Kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Poziom: II stopnia

Forma: stacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

 

Wymagania wstępne

Ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia**

Przy ustalaniu listy rankingowej dla absolwentów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna brana jest pod uwagę ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Dla kandydatów, którzy ukończyli inny niż dziennikarstwo i komunikacja społeczna kierunek studiów, podstawą przyjęcia jest uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej – jest to sprawdzenie efektów kształcenia kandydata po studiach pierwszego stopnia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz komunikacji społecznych.

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia z toku studiów - jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Kandydat powinien posiadać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra. Kandydat powinien dysponować podstawową wiedzą w zakresie nauk humanistycznych i społecznych oraz posiadać znajomość języka obcego na poziomie B1-B2. 

Uwagi

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia na podstawie uzyskanego dyplomu oraz dokumentów wskazanych w części ogólnej uchwały Senatu.

 

 

       **Przeliczniki:

  • ocena bardzo dobra – 5 pkt.
  • ocena plus dobra – 4,5 pkt.
  • ocena dobra – 4 pkt.
  • ocena plus dostateczna – 3,5 pkt.
  • ocena dostateczna – 3 pkt.

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow