Badanie lekarskie

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych wymagane jest wyłącznie na następujących kierunkach studiów:

 

 • Fizyka techniczna
 • Fizyka
 • Informatyka
 • Informatyka i ekonometria
 • Inżynieria bezpieczeństwa
 • Mechatronika
 • Inżynieria materiałowa
 • Systemy diagnostyczne w medycynie
 • Dietetyka
 • Zdrowie publiczne
 • Kierunek lekarski
 • Fizjoterapia
 • Pielęgniarstwo
 • Położnictwo
 • Elektroradiologia
 • Ratownictwo medyczne
 • Jazz i muzyka rozrywkowa
 • Grafika
 • Sztuki wizualne
 • Turystyka i rekreacja
 • Wychowanie fizyczne
 • Biotechnologia

 

Po pojawieniu się informacji na indywidualnym koncie rekrutacyjnym: „kandydat zakwalifikowany do dalszego postępowania rekrutacyjnego”, osoba zakwalifikowana zgłasza się do właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej celem pobrania skierowania na badania lekarskie.

Po wykonaniu badań w jednej z placówek wskazanej na odwrocie skierowania oraz otrzymaniu pozytywnego zaświadczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy, kandydat przedkłada je wraz z kompletem wymaganych dokumentów, w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej w terminach określonych harmonogramem rekrutacji.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie http://www.womp-rzeszow.ires.pl/11336/11336/

 


 

ZARZĄDZENIE NR 10/2016 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 29.03.2016 r. w sprawie badania lekarskiego kandydata na studia wyższe oraz studenta Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow