Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Kierunek: Architektura krajobrazu                                                                                                                                

Poziom: I stopnia

Forma: stacjonarne/niestacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

waga przedmiotu

Przedmioty obowiązkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1 przedmiot spośród następujących: MATEMATYKA, BIOLOGIA, CHEMIA, GEOGRAFIA, FIZYKA lub FIZYKA Z ASTRONOMIĄ na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

0,8

Przedmioty dodatkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

JĘZYK OBCY

0,5

Kryterium dodatkowe
w przypadku, gdy liczba kandydatów
z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

JĘZYK POLSKI

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

0,003

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Kandydat powinien dysponować umiejętnościami plastycznymi ocenionymi na podstawie dziesięciu rysunków formatu A-3, wykonanych dowolną techniką, przedstawiających: krajobraz otwarty, starą i nową architekturę oraz wnętrza parków i ogrodów
(w dowolnej proporcji). Rysunki należy złożyć w teczce formatu A-3 (420x297). W przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek o kolejności przyjęć decyduje ocena złożonych prac.

 

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

 

waga przedmiotu

Przedmioty obowiązkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1 przedmiot spośród następujących:

MATEMATYKA, BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA lub GEOGRAFIA

0,8

Przedmioty dodatkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

JĘZYK OBCY

0,5

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

JĘZYK POLSKI

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

0,003

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Kandydat powinien dysponować umiejętnościami plastycznymi ocenionymi na podstawie dziesięciu rysunków formatu A-3, wykonanych dowolną techniką, przedstawiających: krajobraz otwarty, starą i nową architekturę oraz wnętrza parków i ogrodów
(w dowolnej proporcji). Rysunki należy złożyć w teczce formatu A-3 (420x297). W przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek o kolejności przyjęć decyduje ocena złożonych prac.

 

 

Kierunek: Architektura krajobrazu

Poziom: II stopnia

Forma: stacjonarne/niestacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

Wymagania wstępne

Średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną na studiach I stopnia na kierunku architektura krajobrazu lub kierunku pokrewnym studiów I stopnia albo jednolitych magisterskich.

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Ocena z dyplomu ukończenia studiów.

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Kandydat powinien dysponować wiedzą oraz umiejętnościami przygotowującymi do prowadzenia badań naukowych w zakresie kierunku architektura krajobrazu lub pokrewnego z obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych i/lub technicznych i/lub sztuki. Dla kandydatów z kierunków pokrewnych większość osiągniętych efektów kształcenia ma być zgodna z efektami założonymi dla kierunku architektura krajobrazu, studia I stopnia.

Uwagi

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia, WKR ustala indywidualną w każdym przypadku ostateczną liczbę punktów, która będzie brana pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, gdzie najwyższa w danym systemie ocena wynosi 50 punktów.

 

 

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow