Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Rekrutacja 2014/2015 - Studia I i II stopnia

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Na studia stacjonarne i niestacjonarne stopnia pierwszego kandydaci przyjmowani będą według kolejności od najwyższej liczby punków do wyczerpania limitu miejsc. Zasada ta nie dotyczy kandydatów, którzy spełniają niżej opisane kryteria. Na podstawie złożonych dokumentów zostaną przyjęci kandydaci:

 1. którzy przedłożą aktualny dokument stwierdzający osiągnięcia sportowe w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich: medaliści mistrzostw Polski, uczestnicy igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy.

 2. kandydaci posiadający w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich Klasę Sportową Mistrzowską i Pierwszą Klasę Sportową

 3. zawodnicy z dużymi predyspozycjami do osiągania wysokich rezultatów sportowych, wskazani przez KU AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

 1. Konkurs świadectw dojrzałości:

  Pod uwagę będą brane wyniki egzaminu maturalnego z części ustnej i pisemnej na poziomie podstawowym odbytego według zasad " nowej matury" oraz wszystkie przedmioty zdawane na podstawie "starej matury" w części ustnej i pisemnej. Za każdy przedmiot kandydat może otrzymać maksymalnie 12 pkt., co w sumie daje za świadectwo dojrzałości maksymalnie 60 punktów.        

  • dla absolwentów z "nową maturą" punktom uzyskanym z poszczególnych przedmiotów na egzaminie maturalnym przypisuje się następujące wartości liczbowe:
   Ilość punktów
   na świadectwie w %
   Punkty przeliczeniowe
   poziom podstawowy
   (P)
   Punkty przeliczeniowe
   poziom rozszerzony
   (Px1,5)
   100-86 12 12x1,5
   85-71 10 10x1,5
   70-56 8 8x1,5
   55-41 6 6x1,5
   40-30 4 4x1,5
  • dla absolwentów ze "starą maturą" z wynikami w 6 stopniowej skali ocen ocenom uzyskanym na egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów przypisuje się następujące wartości liczbowe:
   Ocena
   na świadectwie
   Punkty
   przeliczeniowe
   celujący 12
   bardzo dobry 10
   dobry 8
   dostateczny 6
   Mierny / dopuszczający 4
  • dla absolwentów ze "starą maturą" z wynikami w 5 stopniowej skali ocen ocenom uzyskanym na egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów przypisuje się następujące wartości liczbowe
   Ocena
   na świadectwie
   Punkty
   przeliczeniowe
   bardzo dobry 12
   dobry 8
   dostateczny 4
 2. Posiadane klasy sportowe i uprawnienia z zakresu sportu, rekreacji i turystyki (udokumentowane):Za posiadane uprawnienia można uzyskać maksymalnie 15 pkt.
  • II klasa sportowa - 10 pkt.
  • III klasa sportowa - 5 pkt.
  • trener danej dyscypliny sportowej - 15 pkt.
  • instruktor danej dyscypliny sportowej - 10 pkt.
  • ratownik WOPR, GOPR / TOPR - 5 pkt.
  • uprawnienia z zakresu kultury fizycznej - 5 pkt.

 

W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów, dodatkowym kryterium przyjęcia na studia będzie średnia ocena końcowa na świadectwie ukończenia szkoły średniej.

 

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Są to studia przeznaczone dla kandydatów posiadających dyplom pierwszego stopnia z zakresu wychowania fizycznego.

O przyjęciu decydować będzie średnia ocen z całego toku studiów pierwszego stopnia.

Dopuszcza się możliwość, aby studia mogły podejmować osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia innych kierunków, po przeprowadzeniu przez Komisję Rekrutacyjną analizy porównawczej zgodności efektów kształcenia (wymagana jest porównywalność efektów Kształcenia na poziomie co najmniej 60%) ukończonych studiów z efektami kształcenia dla kierunku wychowanie fizyczne studiów pierwszego stopnia.

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow