Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Rekrutacja 2014/2015 - Studia I i II stopnia

RATOWNICTWO MEDYCZNE

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Liczba miejsc na kierunek Ratownictwo Medyczne zostanie podzielona proporcjonalnie do liczby kandydatów legitymujących się „starą” lub „nową” maturą.

 

Kwalifikacja kandydatów  posiadających „starą maturę”

 1. konkurs świadectw z przedmiotów na świadectwie dojrzałości: biologia , chemia, fizyka
 2. kwalifikacja na podstawie uzyskanej liczby punktów rankingowych (tabela 1)
 3. test kwalifikacyjny z zakresu biologii z elementami chemii dla maturzystów, którzy na świadectwie dojrzałości nie mają przedmiotów: biologia, chemia, fizyka.

 

Zasady przeliczania punktów w zależności od  rodzaju ”starej matury”:

Ocena na świadectwie dojrzałości „stara matura”

Ocena na świadectwie dojrzałości „międzynarodowa matura” IB

Ocena na świadectwie dojrzałości lub maturalnym uzyskanym w innym kraju

Punkty rankingowe

za jeden przedmiot

2

3

E

2

3

4

D

4

4

5

C

6

5

6

B

8

6

7

A

10

Suma uzyskanych punktów rankingowych decyduje o miejscu na liście  rankingowej.

 

Kwalifikacja kandydatów posiadających "nową maturę" na podstawie wyników na egzaminie maturalnym

 • Język polski - egzamin pisemny (poziom podstawowy lub rozszerzony),
 • Język obcy (jeśli kandydat zdawał więcej niż jeden język powinien określić jeden z nich, który ma być brany pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym) - egzamin pisemny (poziom podstawowy lub rozszerzony),
 • Przedmiot obowiązkowy: biologia lub chemia lub fizyka  - egzamin pisemny (poziom podstawowy lub rozszerzony), w sytuacji nie zdawania przez kandydata żadnego z tych przedmiotów, przystępuje on do testu z zakresu biologii z elementami anatomii i fizjologii człowieka.
 • Przedmiot dodatkowy (biologia, chemia, fizyka, język obcy) - jeśli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot powinien określić jeden z nich, który ma być brany pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym - egzamin pisemny, poziom rozszerzony.

Kandydat uzyskuje liczbę punktów będącą średnią uzyskanych wyników wyżej wymienionych trzech przedmiotów obowiązkowych z części pisemnej. Liczba punktów uzyskanych z każdego przedmiotu odpowiada wynikowi procentowemu na świadectwie dojrzałości. (tabela nr 1)

 

Tabela nr 1 Zasady przeliczania punktów za średnią uzyskaną z trzech przedmiotów obowiązkowych - egzamin pisemny, poziom podstawowy lub rozszerzony

% uzyskanych punktów

Punkty rankingowe za poziom podstawowy (P)

Punkty rankingowe za poziom rozszerzony

(P x1,5)

1-10 %

1

1 x 1,5

11-20 %

2

2 x 1,5

21-30 %

3

3 x 1,5

31 – 40 %

4

4 x 1,5

41-50%

5

5 x 1, 5

51 – 60 %

6

6 x 1,5

61 – 70 %

7

7 x 1,5

71 – 80%

8

8 x 1,5

81-90 %

9

9 x 1,5

91 – 100 %

10

10 x 1,5

 

 

Kandydat otrzymuje za 1 przedmiot dodatkowy punkty uzyskane zgodnie z przelicznikiem (Tabela 2). W przypadku dwóch przedmiotów uwzględnia się tylko jeden przedmiot dodatkowy (korzystniejszy dla kandydata) dający po przeliczeniu punktów - wyższą liczbę punktów. (Tabela 2)

 

Tab. 2 Zasady przeliczania punktów z przedmiotu dodatkowego w zależności od wyniku na egzaminie maturalnym – egzamin pisemny - (poziom rozszerzony)

% uzyskanych punktów

Punkty rankingowe

za jeden przedmiot dodatkowy

1-10 %

1

11-20 %

2

21-30 %

3

31 – 40 %

4

41-50%

5

51 – 60 %

6

61 – 70 %

7

71 – 80%

8

81-90 %

9

91 – 100 %

10

 

 

Łączna liczba punktów uzyskana przez kandydata z "nową" maturą obejmuje:

 • średnią uzyskanych wyników z 3 przedmiotów (egzamin pisemny, poziom podstawowy),
 • liczbę punktów uzyskanych z przedmiotu dodatkowego.

Suma uzyskanych punktów rankingowych decyduje o miejscu na liście osób przyjętych na studia. Przyjmowani będą kandydaci z największą ilością uzyskanych punktów aż do wyczerpania limitu miejsc.

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia*

Kwalifikacja kandydatów na studia II stopnia:

 1. Konkurs dyplomów licencjackich (ukończenia studiów I stopnia, kierunek RATOWNICTWO MEDYCZNE)

  Przy naborze na studia II stopnia decydować będzie ocena na dyplomie licencjackim w przeliczeniu na punkty (według poniższej tabeli):

  Ocena

  Liczba punktów

  Bardzo dobry z wyróżnieniem

  6

  Bardzo dobry

  5

  Dobry

  4

  Dostateczny

  3

   

 2. Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca efekty kształcenia kandydata po studiach pierwszego stopnia w zakresie umiejętności oraz kompetencji dotyczących :
  • medycznych czynności ratunkowych ( tj. posługiwanie się mianownictwem anatomicznym, objaśnienie algorytmów postępowania resuscytacyjnego w zakresie BLS i ALS , charakterystyka warunków pracy i zakresu zadań zawodowych ratownika medycznego )

  Ocena punktowa za pytanie:

  • 0 pkt – brak odpowiedzi na zadane pytanie
  • 1-2 pkt - udzielona odpowiedź jest nieprawidłowa, błędnie podaje definicje, określenia, pomyłki w określeniach
  • 3-4 pkt – odpowiedź zawierająca minimum wiedzy, widoczne luki w wiadomościach
  • 5-6 pkt - poprawna odpowiedź ale wymagająca dodatkowych pytań naprowadzających
  • 7-8 pkt - pełna wyczerpująca samodzielna odpowiedź na pytanie
  • 9-10 pkt – odpowiedź wyczerpująca wykraczająca poza podstawową wiedzę zawodową

   

 

Studia niestacjonarne I stopnia dla dyplomowanych ratowników medycznych*

 • dwusemestralne studia dla absolwentów medycznych szkół zawodowych w zawodzie ratownik medyczny

 

Kwalifikacja kandydatów na studia :

 1. Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca efekty kształcenia kandydata w zakresie umiejętności oraz kompetencji dotyczących :
  1. Medycznych czynności ratunkowych ( tj. posługiwanie się mianownictwem anatomicznym, objaśnienie algorytmów postępowania resuscytacyjnego w zakresie BLS i ALS, charakterystyka warunków pracy i zakresu zadań zawodowych ratownika medycznego

  Ocena punktowa za pytanie:

  • 0 pkt – brak odpowiedzi na zadane pytanie
  • 1-2 pkt - udzielona odpowiedź jest nieprawidłowa, błędnie podaje definicje, określenia, pomyłki w określeniach
  • 3-4 pkt – odpowiedź zawierająca minimum wiedzy, widoczne luki w wiadomościach
  • 5-6 pkt - poprawna odpowiedź ale wymagająca dodatkowych pytań naprowadzających
  • 7-8 pkt - pełna wyczerpująca samodzielna odpowiedź na pytanie
  • 9-10 pkt – odpowiedź wyczerpująca wykraczająca poza podstawową wiedzę zawodową )
 2. Analiza dokumentów kandydata:
  • ocena z egzaminu dyplomowego,

   Ocena

   Liczba punktów

   Bardzo dobry z wyróżnieniem

   6

   Bardzo dobry

   5

   Dobry

   4

   Dostateczny

   3

 

Suma uzyskanych punktów z rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów decydują o miejscu na liście rankingowej. Przyjmowani będą kandydaci z największą ilością uzyskanych punktów aż do wyczerpania limitu miejsc.

 

 

* rekrutacja po uzyskaniu uprawnień MNiSW do prowadzenia kierunku

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow