Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Rekrutacja 2014/2015 - Studia I i II stopnia

PRAWO

 

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego uzyskane w części pisemnej z przedmiotów objętych procedurą kwalifikacyjną na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym.
 2. Wyniki egzaminu maturalnego uzyskane z poszczególnych przedmiotów są przeliczane na punkty przez wagi [1] ustalone odpowiednio do poziomu rozszerzonego.
 3. W przypadku kandydatów, którzy na świadectwie dojrzałości mają odnotowane z danego przedmiotu wyniki egzaminu maturalnego, uzyskane na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym, w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się poziom z wynikiem korzystniejszym dla kandydata.
 4. Suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalnie z czterech przedmiotów decyduje o kolejności na liście kandydatów.
 5. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości punktów, o kolejności na liście kandydatów decydować będzie kryterium dodatkowe, jakim jest język obcy nowożytny, zdany jako obowiązkowy albo dodatkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
 6. Brak na świadectwie dojrzałości wyszczególnionego przedmiotu powoduje, że w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat otrzymuje „0” punktów z tego przedmiotu.
 7. Jeżeli postępowanie kwalifikacyjne przewiduje alternatywnie kilka przedmiotów, uwzględnia się przedmiot z wynikiem korzystniejszym dla kandydata.
 8. Rekrutacja może zostać uzupełniona o etap elektronicznej rejestracji kandydatów [2] - zastępujący w części pracę Kierunkowych Komisji Rekrutacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Studia stacjonarne jednolite magisterskie

Stara matura

 • suma punktów z matury pisemnej oraz z matury ustnej z przedmiotów: Język polski, Historia, Wiedza o społeczeństwie. Oceny ze świadectwa dojrzałości tzw. starej matury przeliczane będą na punkty zgodnie z tabelą:

Ocena (skala 1-6)

Punkty za ocenę

Ocena (skala 2-5)

Punkty za ocenę

dopuszczająca (2)

30

 

 

dostateczna (3)

50

dostateczna (3)

40

dobra (4)

70

dobra (4)

75

bardzo dobra (5)

90

bardzo dobra (5)

100

celująca (6)

100

 

 

 

Nowa matura

Język polski, Historia, Wiedza o społeczeństwie - suma punktów z poziomu podstawowego lub rozszerzonego:

 • jeśli egzamin był zdawany na poziomie rozszerzonym to wynik jest mnożony przez 1,5
 • jeśli na świadectwie dojrzałości widnieje ocena z egzaminu zdawanego na poziomie podstawowym i rozszerzonym to wynik egzaminu zdawanego na poziomie rozszerzonym jest mnożony przez 1,5, a następnie jest on porównywany z wynikiem egzaminu zdawanym na poziomie podstawowym - pod uwagę brany jest wariant korzystniejszy dla kandydata.

Warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne dla kandydatów legitymujących się dyplomem „matury międzynarodowej” IB (International Baccalaureat)

Kandydaci na studia legitymujący się dyplomem „matury międzynarodowej” IB (International Baccalaureat), wydanym przez organizację International Baccalaureat Organization w Genewie, są przyjmowani na studia na podstawie wyników egzaminu przeprowadzonego w ramach programu Matury Międzynarodowej.

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniana będzie liczba punktów osiągniętych z wymaganych przedmiotów przeliczanych proporcjonalnie ze skali ocen „matury międzynarodowej” (poziom podstawowy 2-7, poziom rozszerzony 0-7) na skalę ocen w systemie „nowej matury” obowiązującej od 2005 r. (poziom podstawowy 30-100, poziom rozszerzony 0-100) według zestawienia:

„Matura Międzynarodowa”
– IB (International Baccalaureat)

„Nowa matura” - od 2005 r.

Poziom SL lub HL

Poziom

Podstawowy

Rozszerzony

 

7

100 %

100 %

6

86 %

86 %

5

72 %

72 %

4

58 %

58 %

3

44 %

44 %

2

30 %

30 %

Granica zdawalności

1

-

15 %

0

-

0 %

 

Studia niestacjonarne jednolite magisterskie

Stara matura

 • suma punktów z matury pisemnej oraz z matury ustnej z przedmiotów: Język polski lub Historia lub Wiedza o społeczeństwie oraz przedmiotu wybranego przez kandydata. Oceny ze świadectwa dojrzałości tzw. starej matury przeliczane będą na punkty zgodnie z tabelą:

Ocena (skala 1-6)

Punkty za ocenę

Ocena (skala 2-5)

Punkty za ocenę

dopuszczająca (2)

30

 

 

dostateczna (3)

50

dostateczna (3)

40

dobra (4)

70

dobra (4)

75

bardzo dobra (5)

90

bardzo dobra (5)

100

celująca (6)

100

 

 

 

Nowa matura

Język polski lub Historia lub Wiedza o społeczeństwie oraz przedmiot wybrany przez kandydata - suma punktów z poziomu podstawowego lub rozszerzonego:

 • jeśli egzamin był zdawany na poziomie rozszerzonym to wynik jest mnożony przez 1,5
 • jeśli na świadectwie dojrzałości widnieje ocena z egzaminu zdawanego na poziomie podstawowym i rozszerzonym to wynik egzaminu zdawanego na poziomie rozszerzonym jest mnożony przez 1,5, a następnie jest on porównywany z wynikiem egzaminu zdawanym na poziomie podstawowym - pod uwagę brany jest wariant korzystniejszy dla kandydata.

Warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne dla kandydatów legitymujących się dyplomem „matury międzynarodowej” IB (International Baccalaureat)

Kandydaci na studia legitymujący się dyplomem „matury międzynarodowej” IB (International Baccalaureat), wydanym przez organizację International Baccalaureat Organization w Genewie, są przyjmowani na studia na podstawie wyników egzaminu przeprowadzonego w ramach programu Matury Międzynarodowej.

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniana będzie liczba punktów osiągniętych z wymaganych przedmiotów przeliczanych proporcjonalnie ze skali ocen „matury międzynarodowej” (poziom podstawowy 2-7, poziom rozszerzony 0-7) na skalę ocen w systemie „nowej matury” obowiązującej od 2005 r. (poziom podstawowy 30-100, poziom rozszerzony 0-100) według zestawienia:

„Matura Międzynarodowa”
– IB (International Baccalaureat)

„Nowa matura” - od 2005 r.

Poziom SL lub HL

Poziom

Podstawowy

Rozszerzony

 

7

100 %

100 %

6

86 %

86 %

5

72 %

72 %

4

58 %

58 %

3

44 %

44 %

2

30 %

30 %

Granica zdawalności

1

-

15 %

0

-

0 %

 

 

 [1] Metoda polegająca na przeliczeniu wyniku egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego za pośrednictwem współczynnika.

[2] W przypadku wystąpienia awarii systemu obsługującego etap elektronicznej rejestracji kandydatów lub inny utrudnień związanych z wdrożeniem systemu na Wydziale Prawa i Administracji UR, rekrutacja zostanie przeprowadzona sposobem tradycyjnym w terminie późniejszym.

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow