Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Rekrutacja 2014/2015 - Studia I i II stopnia

PEDAGOGIKA

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia – profil praktyczny

Podstawą postępowania rekrutacyjnego na kierunek pedagogika, profil praktyczny pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, są wyniki uzyskane przez kandydata podczas egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok ustala się na podstawie ilości uzyskanych punktów od najwyższej średniej aż do wyczerpania limitu, przy czym średnia liczba punktów obliczana jest według następujących zasad:

 • dla absolwentów z tzw. "nową maturą" - punktom uzyskanym na egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów przypisuje się następujące wartości liczbowe:
  Ilość punktów
  na świadectwie (w %)
  Punkty
  przeliczeniowe
  100-86 6
  85-71 5
  70-56 4
  55-41 3
  40-0 2
 • dla absolwentów z tzw. "starą maturą" z wynikami w 6 stopniowej skali ocen - ocenom uzyskanym na egzaminie dojrzałości z poszczególnych przedmiotów przypisuje się następujące wartości liczbowe:
  Ocena
  na świadectwie
  Punkty
  przeliczeniowe
  Celujący 6
  Bardzo dobry 5
  Dobry 4
  Dostateczny 3
  Dopuszczający 2
 • dla absolwentów z tzw. "starą maturą" z wynikami w 4 stopniowej skali ocen - ocenom uzyskanym na egzaminie dojrzałości z poszczególnych przedmiotów przypisuje się następujące wartości liczbowe
  Ocena
  na świadectwie
  Punkty
  przeliczeniowe
  Bardzo dobry 6
  Dobry 4
  Dostateczny 2

Postępowanie kwalifikacyjne na profil praktyczny pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, zarówno na studia stacjonarne jak i niestacjonarne I stopnia poprzedzone jest  egzaminem praktycznym obejmującym:

 • sprawdzian poprawności wymowy;
 • sprawdzian uzdolnień plastycznych;
 • sprawdzian uzdolnień muzycznych.

Oceny z egzaminu praktycznego dokonuje się w kategorii "pozytywny"-"negatywny". W przypadku uzyskania oceny negatywnej z jednego ze sprawdzianów kandydat nie podlega dalszemu postępowaniu kwalifikacyjnemu.

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia – profil ogólnoakademicki

Podstawą postępowania rekrutacyjnego są wyniki uzyskane przez kandydata podczas egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok ustala się na podstawie ilości uzyskanych punktów od najwyższej średniej aż do wyczerpania limitu, przy czym średnia liczba punktów obliczana jest według następujących zasad:

 

 • dla absolwentów z tzw. "nową maturą" - punktom uzyskanym na egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów przypisuje się następujące wartości liczbowe:
  Ilość punktów
  na świadectwie (w %)
  Punkty
  przeliczeniowe
  100-86 6
  85-71 5
  70-56 4
  55-41 3
  40-0 2
 • dla absolwentów z tzw. "starą maturą" z wynikami w 6 stopniowej skali ocen - ocenom uzyskanym na egzaminie dojrzałości z poszczególnych przedmiotów przypisuje się następujące wartości liczbowe:

  Ocena na świadectwie

  Punkty przeliczeniowe

  celujący

  6

  bardzo dobry

  5

  dobry

  4

  dostateczny

  3

  dopuszczający

  2

 • dla absolwentów z tzw. "starą maturą" z wynikami w 4 stopniowej skali ocen - ocenom uzyskanym na egzaminie dojrzałości z poszczególnych przedmiotów przypisuje się następujące wartości liczbowe

   

  Ocena na świadectwie

  Punkty przeliczeniowe

  bardzo dobry

  6

  dobry

  4

  dostateczny

  2

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia – profil ogólnoakademicki i  praktyczny

Są to studia przeznaczone dla absolwentów studiów I stopnia kierunku pedagogika oraz kierunków pokrewnych.

Listę osób przyjętych na I rok studiów II stopnia ustala się w oparciu o średnią z następujących przedmiotów:

 • wprowadzenie do pedagogiki
 • wprowadzenie do psychologii 
 • teoretyczne podstawy wychowania
 • teoretyczne podstawy kształcenia

oraz oceny zyskanej na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

Przyjęcia na I rok studiów dokonuje się na podstawie listy kandydatów uszeregowanych według średnich ocen obliczonych w toku postępowania kwalifikacyjnego od najwyższej średniej aż do wyczerpania limitu.

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow