Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Rekrutacja 2014/2015 - Studia I i II stopnia

MECHATRONIKA

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia (3,5 letnie inżynierskie)

 1. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów I stopnia następuje w drodze konkursu świadectw dojrzałości.
 2. Przyznany limit miejsc zostanie podzielony proporcjonalnie do liczby kandydatów ze starą i nową maturą.
 3. W przypadku kandydatów ze „starą maturą” komisja rekrutacyjna uwzględnia oceny z następujących przedmiotów:
  • technika, informatyka lub inny przedmiot  z zakresu techniki,
  • matematyka,
  • fizyka,
  • średnią ocen z dwóch przedmiotów wybranych spośród: chemii, biologii, języka obcego, języka polskiego.

  Z powyższych przedmiotów obliczana jest średnia arytmetyczna ocen. Na pierwszy rok studiów będą przyjmowane osoby, które uzyskają najwyższą średnią ocen, aż do wyczerpania limitu miejsc. Ocenie z wybranych przedmiotów przypisuje się następujące wartości liczbowe:

  celujący 6,0
  bardzo dobry 5,0
  dobry 4,0
  dostateczny 3,0
  dopuszczający 2,0
 4. W przypadku kandydatów z „nową maturą” komisja rekrutacyjna uwzględnia punkty uzyskane  w części zewnętrznej egzaminu dojrzałości.

Jeżeli przedmiotem zdawanym na maturze jest: matematyka, informatyka, fizyka z astronomią, chemia, to liczbę uzyskanych punktów z tych przedmiotów mnoży się odpowiednio przez 2 dla poziomu podstawowego i przez 3 dla poziomu rozszerzonego. Uzyskane przez kandydata punkty są sumowane.

Na pierwszy rok studiów będą przyjmowane osoby, które uzyskają najwyższą ilość punktów, aż do wyczerpania limitu  miejsc.

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia*

 • studia 1,5 roczne dla absolwentów studiów zawodowych inżynierskich

 

 1. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów II stopnia następuje:
  1. w drodze konkursu dyplomów ukończenia studiów I stopnia (inżynierskie) – dla absolwentów kierunków edukacja techniczno-informatyczna, mechatronika oraz pokrewnych (ustalane po przeprowadzeniu przez komisję rekrutacyjną analizy porównawczej zgodności efektów kształcenia z efektami dla kierunku mechatronika).
  2. na podstawie wyników testu kompetencji dla kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia (inżynierskie) na innych kierunkach niż wymienione w pkt. A.
 2. Ocenom na dyplomie przypisuje się punkty wg następujących zasad:
  dyplom z wyróżnieniem 12 pkt.
  bardzo dobry 10 pkt.
  plus dobry 9 pkt.
  Dobry 8 pkt.
  plus dostateczny 7 pkt.
  dostateczny 6 pkt.
 3. Ocenom z testu przypisuje się punktu wg następujących zasad:
  bardzo dobry 5 pkt.
  plus dobry 4,5 pkt.
  Dobry 4 pkt.
  plus dostateczny 3,5 pkt.
  dostateczny 3 pkt.
 4. Test obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu:
  • podstaw projektowania systemów mechatronicznych,
  • mechaniki technicznej.
 5. Na pierwszy rok studiów w pierwszej kolejności przyjmowani są absolwenci kierunków mechatronika.

 

 

* rekrutacja po uzyskaniu uprawnień MNiSW do prowadzenia kierunku

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow