Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Rekrutacja 2014/2015 - Studia I i II stopnia

FIZYKA TECHNICZNA

 

Studia stacjonarne I stopnia
 

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu  maturalnego uzyskane w części pisemnej z przedmiotów objętych procedurą kwalifikacyjną na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym z fizyki, matematyki, informatyki oraz języka obcego obowiązkowego.
 2. Kandydatom, którzy nie zdawali któregoś z powyższych przedmiotów na maturze, punktowany przedmiot ustala Kierunkowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie świadectwa ukończenia szkoły średniej. Jest to: fizyka, matematyka, informatyka, chemia.  Przedmioty traktowane są  jako poziom podstawowy.
 3. Wyniki egzaminu maturalnego uzyskane z poszczególnych przedmiotów są przeliczane na punkty:
  1. matematyka, fizyka, informatyka   

   poziom

   podstawowy

   rozszerzony

   100 %

   100 pkt.

   130 pkt.

   90 %

   90 pkt.

   120 pkt.

   80 %

   80 pkt.

   110 pkt.

   70 %

   70 pkt.

   100 pkt.

   60 %

   60 pkt.

   90 pkt.

   50 %

   50 pkt.

   80 pkt.

   40 %

   40 pkt.

   70 pkt.

   30 %

   30 pkt.

   60 pkt.

  2. język obcy obowiązkowy 

   poziom

   podstawowy

   rozszerzony

   100 %

   50 pkt.

   100 pkt.

   90 %

   45 pkt.

   90 pkt.

   80 %

   40 pkt.

   80 pkt.

   70 %

   35 pkt.

   70 pkt.

   60 %

   30 pkt.

   60 pkt.

   50 %

   25 pkt.

   50 pkt.

   40 %

   20 pkt.

   40 pkt.

   30 %

   15 pkt.

   30 pkt.

 4. Dla przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, a nie zdawanych przez kandydata na maturze (oceny ze świadectwa ukończenia szkoły) stosuje się przeliczniki:

  celujący                             100 pkt. - 100%

  bardzo dobry                      80 pkt. - 80%

  dobry                                   60 pkt. - 60%

  dostateczny                        40 pkt.  - 40%

  dopuszczający                   20 pkt. - 20%

 5. Dla maturzystów ze starą maturą stosuje się konkurs świadectw dojrzałości z następujących przedmiotów: fizyka,  informatyka, matematyka, język obcy. Zasady punktacji: 

  bardzo dobry                    100 pkt.

   dobry                             80 pkt.

  dostateczny                      40 pkt.

 6. Kandydatom, którzy nie zdawali któregoś z powyższych przedmiotów na maturze, punktowany przedmiot ustala Kierunkowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie świadectwa ukończenia szkoły średniej. Jest to: fizyka, informatyka, język obcy, matematyka.
  Zasady punktacji: 

  bardzo dobry                    100 pkt.

  dobry                                   80 pkt.

  dostateczny                        40 pkt.

 7. Kandydaci są przyjmowani od najwyższej liczby punktów uzyskanych z czterech przedmiotów do wyczerpania limitu miejsc.
 8. W przypadku kandydatów, którzy na świadectwie dojrzałości mają odnotowane z danego przedmiotu wyniki egzaminu maturalnego, uzyskane na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym, w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się poziom z wynikiem korzystniejszym dla kandydata.
 9. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości punktów, o kolejności na liście kandydatów decydować będzie kryterium dodatkowe, jakim jest język obcy nowożytny.
 10. Jeżeli postępowanie kwalifikacyjne przewiduje alternatywnie kilka przedmiotów, uwzględnia się przedmiot z wynikiem korzystniejszym dla kandydata.

 

Studia stacjonarne II stopnia

 

Studia II stopnia na kierunku fizyka realizowane na Uniwersytecie Rzeszowskim adresowane są do kandydatów, którzy ukończyli kierunek fizyka techniczna jak również inne formy kształcenia w formie makrokierunków, interdyscyplinarnych kierunków kształcenia związanych z fizyką i fizyką techniczną, a także kształcących się indywidualnym tokiem studiów, realizujących przedmioty typowe dla kierunku fizyka techniczna.

 1. W trakcie rekrutacji pod uwagę będą brane:
  1. średnia z toku studiów  
   •  do średniej 3,20                         3 pkt.
   •  od 3,21 do 3,50                          3,5 pkt.
   •  od 3,51 do 4,20                          4,0 pkt.
   •  od 4,21 do 4,50                          4,5 pkt.
   •  od 4,51                                         5 pkt. 
  2. ocena z pracy dyplomowej   (lub egzaminu dyplomowego)  
   • bardzo dobra                                  5 pkt.
   • dobra plus                                      4,5 pkt.
   • dobra                                               4 pkt.
   • dostateczna plus                           3,5 pkt.
   • dostateczna                                    3 pkt. 
  3. ocena końcowa na dyplomie  
   • bardzo dobra                                  5 pkt.
   • dobra plus                         .            4,5 pkt.
   • dobra                                               4 pkt.
   • dostateczna plus                           3,5 pkt.
   • dostateczna                                    3 pkt. 
  4. test wiedzy – sprawdzający efekty kształcenia kandydata po studiach pierwszego stopnia w zakresie umiejętności oraz kompetencji dotyczących:
   • wiedzy w zakresie podstawowych działów fizyki.
   • wiedzy w zakresie matematyki wyższej raz technik informatycznych
   • aspektów budowy i działania aparatury naukowej stosowanej w badaniach z zakresu fizyki.
   • posługiwania się aparatem matematycznym przy opisie i modelowaniu podstawowych zjawisk i procesów fizycznych.

   Stosuje się następujące zasady ustalania punktów za test: 

   • ocena bardzo dobra – 10 pkt.
   •  ocena dobra plus – 9 pkt.
   •  ocena dobra – 8 pkt.
   •  ocena dostateczny plus – 7 pkt.
   •  ocena dostateczna – 6 pkt. 

 

Kandydaci są przyjmowani od najwyższej liczby uzyskanych punktów do wyczerpania limitu miejsc.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow