Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Rekrutacja 2014/2015 - Studia I i II stopnia

FILOLOGIA POLSKA


Wykaz specjalności, filologia polska:

 

studia 1. stopnia stacjonarne

 • nauczycielska   
 • dziennikarska
 • edytorsko-medialna
 • biurowa
 • logopedyczna z kształceniem polonistycznym (praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi)

 studia 1. stopnia niestacjonarne

 • nauczycielska
 • edytorsko-medialna

studia 2. stopnia stacjonarne

 • nauczycielska
 • wiedza o kulturze
 • nauczanie języka polskiego jako obcego   
 • edytorstwo
 • concierge – reklama i public relations
 • kultura i „nowe media”
 • planowana: humanistyczna terapia zajęciowa (praca z seniorami)

studia 2. stopnia niestacjonarne

 • nauczycielska
 • edytorstwo

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Kwalifikacja na studia I stopnia odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego z j. polskiego.

 • W postępowaniu kwalifikacyjnym obowiązuje konkurs ocen z egzaminu maturalnego. Kandydaci otrzymują punkty według wagi kryterium podanej
  w tabeli.
 • Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego podawany jest w skali punktowej 0 -140 i jest średnią wyników cząstkowych, tzn. poszczególne wyniki cząstkowe (z egzaminu, za oceny brane pod uwagę w konkursie świadectw) mnożone są przez wagi przyporządkowane poszczególnym jednostkom kwalifikacyjnym wg zasad podanych niżej, a następnie sumowane).

  Egzamin maturalny

  Waga kryteriów

  Lp.

  Przedmiot

  Część

  % pkt

  1.

  Język polski

  Ustna

  Ilość punktów

  0,2

  2.

  Język polski

  Pisemna

  Arkusz I (poziom podstawowy)
  Ilość punktów

  0,4

  Arkusz II (poziom rozszerzony)
  Ilość punktów

  0,8

 

Dla maturzystów ze starą maturą obowiązuje konkurs świadectw maturalnych/dojrzałości i stosowana jest następująca punktacja:

Ocena (skala 1-6)

Punkty za ocenę

Ocena (skala 2-5)

Punkty za ocenę

Dopuszczająca (2)

30

 

 

Dostateczna (3)

50

Dostateczna (3)

40

Dobra (4)

70

Dobra (4)

75

Bardzo dobra (5)

90

Bardzo dobra (5)

100

Celującą (6)

100

 

 

 

 

Uzyskane punkty przeliczane są zgodnie z tabelą kryteriów zamieszczonych poniżej:

Lp.

Przedmiot

Waga kryteriów

1.

Język polski – ocena z pisemnej części egzaminu dojrzałości

0,4

2.

Język polski – ocena z ustnej części egzaminu dojrzałości

0.3

3.

Język polski – ocena na świadectwie

0.3

 

 

 1. W przypadku takiej samej liczby punktów dodatkowym kryterium są oceny z języka polskiego na świadectwie ukończenia szkoły średniej (ocena celująca= 6 pkt, bardzo dobra= 5 pkt, plus dobra= 4,5 pkt, dobra= 4 pkt, plus dostateczna= 3,5 pkt, dostateczna= 3 pkt). W przypadku niewystarczalności tego kryterium pod uwagę brana jest także ocena z historii na świadectwie ukończenia szkoły średniej (ocena celująca= 6 pkt, bardzo dobra= 5 pkt, plus dobra= 4,5 pkt, dobra= 4 pkt, plus dostateczna= 3,5 pkt, dostateczna= 3 pkt).
  • Kandydaci będą przyjmowani według uzyskanych punktów aż do wyczerpania limitu miejsc.
 2. Studia są uruchamiane dla grupy min. 30 osób.

 

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia drugiego stopnia jest uwzględniana suma punktów z poniższych kryteriów:
  • ocena końcowa na dyplomie
   bardzo dobra 5 pkt
   plus dobra 4,5 pkt
   dobra 4 pkt
   plus dostateczna 3,5 pkt
   dostateczna 3 pkt
  • ocena z pracy dyplomowej (lub egzaminu dyplomowego)
   bardzo dobra 5 pkt
   plus dobra 4,5 pkt
   dobra 4 pkt
   plus dostateczna 3,5 pkt
   dostateczna 3 pkt
  • średnia z toku studiów licencjackich – liczba punktów równa jest średniej z toku studiów określonej do dwóch miejsc po przecinku.

   

  Warunkiem ubiegania się na przyjęcie na studia II stopnia jest posiadanie dyplomu licencjata z Filologii Polskiej lub ukończenie kierunku pokrewnego (wymagana jest 60 % zgodność standardów kształcenia ukończonego kierunku studiów ze standardami kształcenia na kierunku filologia polska).

   

  Kandydaci są przyjmowani od najwyższej liczby punktów do wyczerpania limitu miejsc.

   

  Na specjalizację nauczycielską przyjmowani są kandydaci, którzy na studiach I stopnia zyskali uprawnienia pedagogiczne do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej
  i gimnazjum.

   

 2. Studia są uruchamiane dla grupy min. 30 osób.
  • W przypadku studiów licencjackich kończących się egzaminem dyplomowym.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow