Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Rekrutacja 2014/2015 - Studia I i II stopnia

FILOLOGIA – SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA ANGIELSKA

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

 • specjalizacja nauczycielska i translatoryczna

 

 1. Uznaje się wyniki absolwentów szkół średnich po egzaminie  maturalnym (tzw. „nowa matura”) i przyjmuje się bez egzaminu wstępnego kandydatów, którzy uzyskali na egzaminie maturalnym z języka angielskiego ocenę pozytywną według następujących kryteriów:
  1. absolwenci szkół średnich z dyplomem maturalnym z rozszerzonym językiem angielskim – uznawana jest liczba punktów uzyskana podczas egzaminu maturalnego, w skali 1:1,
  2. absolwenci szkół średnich z dyplomem maturalnym z podstawowym językiem angielskim – uznawana jest liczba punktów uzyskana podczas egzaminu maturalnego pomnożona przez 0,6.

  Przedmiot

  Poziom

  Waga

  J. angielski – pisemny

  Rozszerzony

  1

  J. angielski – pisemny

  Podstawowy

  0,6

 2. Punkty z postępowania kwalifikacyjnego odpowiadają punktom za maturę pisemną z j. angielskiego pomnożonym przez współczynniki wymienione w punkcie 1a i 1b.
 3. Wynik końcowy podawany jest w skali punktowej 0-100. Maksymalna ilość punktów, którą może otrzymać kandydat na studia I stopnia wynosi 100.
 4. Pozostali kandydaci (z tzw. „starą maturą”), obcokrajowcy oraz Polacy z maturą uzyskana za granicą przystępują do postępowania kwalifikacyjnego w postaci egzaminu wstępnego:
  1. egzamin pisemny z języka angielskiego (60 pkt.),
  2. egzamin ustny z języka angielskiego (40 pkt.)

  Egzamin ustny obejmuje wypowiedź kandydata na wylosowany temat.

  Egzamin pisemny składa się z następujących części:

  1. tekst do tłumaczenia z języka angielskiego na język polski;
  2. tekst leksykalno-gramatyczny (transformacje, wyszukiwanie błędów, słowotwórstwo);
  3. wiadomości z zakresu kulturoznawstwa krajów anglosaskich.

  Do dalszej rekrutacji mają prawo ci kandydaci, którzy w wyniku egzaminu pisemnego otrzymali ocenę co najmniej dostateczną.


  Punktacja za część pisemną egzaminu:

  31 – 36 pkt.   -   dst (3.0)

  37 - 42 pkt.   -   dst plus (3.5)

  43 - 48 pkt.   -   db (4.0)

  49 - 54 pkt.    -   db plus (4.5)

  54 - 60 pkt.   -   bdb (5.0)


  Punktacja za część ustną egzaminu:

  Bardzo dobry – 40 pkt.

  Dobry plus – 35 pkt.

  Dobry – 30 pkt.

  Dostateczny plus – 26 pkt.

  Dostateczny – 21 pkt.

 

Kandydaci, którzy zdali pozytywnie egzamin wstępny, mogą zostać przyjęci na I rok studiów według zsumowanej z części pisemnej i ustnej ilości punktów.

Maksymalną ilością punktów, którą może zgromadzić kandydat jest 100. Lista rankingowa (wspólna dla kandydatów ze "starą maturą", obcokrajowcy oraz Polacy
z maturą uzyskaną za granicą i " nową maturą") ustalana jest od największej ilości punktów aż do wyczerpania limitu miejsc przeznaczonych dla kandydatów.

 

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

 • specjalizacja nauczycielska i translatoryczna

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym dla kandydatów na studia bierze się pod uwagę:

 1. ocenę z dyplomu licencjackiego,
 2. średnią ocen z toku studiów I stopnia.

 

Ocenom na dyplomie przypisuje się punkty:

Bardzo dobra – 5 pkt.

Dobra plus – 4,5 pkt.

Dobra – 4 pkt.

Dostateczna plus – 3,5 pkt.

Dostateczna – 3 pkt.

 

Punkty uzyskane za dyplom i średnią ocen z toku studiów I stopnia sumuje się. Maksymalna ilość punktów jaką kandydat może uzyskać wynosi 10.

Na studia przyjmowani są kandydaci od najwyższej liczby punktów aż do wyczerpania limitu miejsc.

 

Na studia II stopnia w specjalizacji nauczycielskiej przyjmowani są kandydaci, którzy na studiach I stopnia uzyskali uprawnienia pedagogiczne na kierunku filologia angielska.

 

Na studia II stopnia w specjalizacji translatorycznej w przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia w specjalizacji translatorycznej, liczba punktów przypadająca za średnią z toku studiów uznawana jest w skali 1:1. W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia w innej specjalizacji, liczba punktów przypadająca za średnią
z toku studiów pomnożona jest przez 0,8.

 

Ukończone studia I-go stopnia na kierunku filologia angielska uznaje się za równoznaczne z osiągnięciem efektów kształcenia, przewidzianych dla studiów I-go stopnia na tym kierunku, w tym posiadanie znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej C1.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow