Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Rekrutacja 2014/2015 - Studia I i II stopnia

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

 

Studia stacjonarne I stopnia

Podstawą postępowania rekrutacyjnego są wyniki uzyskane przez kandydata podczas egzaminu maturalnego (dojrzałości) oraz egzaminu praktycznego. Kandydaci na studia powinni wykazać się podstawowymi wiadomościami i umiejętnościami muzycznymi.

 

1. Konkurs świadectw maturalnych

 

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje wyniki osiągnięte na egzaminie maturalnym. Obejmuje ono konkurs świadectw maturalnych: brane są pod uwagę wyniki
z 3 przedmiotów z najwyższą punktacją na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Wyniki te obliczane są według następującej zasady:

 

dla absolwentów z "nową maturą" - punktom uzyskanym na egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów przypisuje się następujące wartości liczbowe:

Ilość punktów na świadectwie (w %)

Punkty przeliczeniowe

100-86

3

85-71

2,5

70-56

2

55-41

1,5

40-0

1

 

dla absolwentów ze "starą maturą" z wynikami w 6 stopniowej skali ocen - ocenom uzyskanym na egzaminie dojrzałości z poszczególnych przedmiotów przypisuje się następujące wartości liczbowe:

Ocena na świadectwie

Punkty przeliczeniowe

Celujący

3

Bardzo dobry

2,5

Dobry

2

Dostateczny

1,5

Dopuszczający

1

 

dla absolwentów ze "starą maturą" z wynikami w 4 stopniowej skali ocen - ocenom uzyskanym na egzaminie dojrzałości z poszczególnych przedmiotów przypisuje się następujące wartości liczbowe:

Ocena na świadectwie

Punkty przeliczeniowe

Bardzo dobry

2,5

Dobry

2

Dostateczny

1,5

 

2. Egzamin praktyczny

kryteria ogólne

kryteria szczegółowe

Punktacja

Sprawdzian dyspozycji:

 

 1. Słuchowych

Rozpoznawanie i śpiewanie interwałów, trójdźwięków, powtarzanie przebiegów melodyczno-rytmicznych, czytanie nut głosem


0-10

 1. Głosowych

Zaśpiewanie jednego utworu wokalnego ze zbioru Z. Noskowskiego „Cztery pory roku”

0-10

 1. Manualnych

Dyrygowanie jednym utworem ze zbioru Z. Noskowskiego „Cztery pory roku”

0-10

 1. gra na instrumencie

Wykonanie z pamięci dwóch utworów muzycznych na wybranym instrumencie

0-10

 

Kandydat z każdej części składowej egzaminu praktycznego powinien otrzymać co najmniej 1 pkt. W przeciwnym razie egzamin uważa się za niezdany.

Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów ustala się na podstawie sumy uzyskanych punktów, od najwyższej aż do wyczerpania limitu miejsc.

 

Stopień trudności wymagań egzaminacyjnych dostosowany będzie do indywidualnych uwarunkowań, uzależnionych od stanu zaawansowania wiedzy muzycznej kandydata (na poziomie ogniska muzycznego, szkoły muzycznej I-go stopnia, liceum muzycznego, szkoły muzycznej II-go stopnia, ect.)

 

Studia stacjonarne II stopnia

Kandydaci na studia powinni wykazać się odpowiednimi umiejętnościami i kompetencjami nabytymi podczas studiów I-go stopnia.

Podstawą postępowania rekrutacyjnego jest suma  punktów uzyskanych przez kandydata za:

1/ ocenę końcową z dyplomu ukończenia studiów I stopnia

2/ sprawdzian efektów kształcenia ze studiów I stopnia

 

 1. Ocena na dyplomie ukończenia studiów przeliczana jest według następującego przelicznika:

  Ocena na dyplomie

  Punkty przeliczeniowe

  Bardzo dobry

  9

  Dobry

  6

  Dostateczny

  3

 2. Egzamin praktyczny:

  kryteria ogólne

  kryteria szczegółowe

  Punktacja

  Sprawdzian dyspozycji:

   

  1. słuchowych

  Śpiewanie i określanie interwałów oraz akordów, czytanie nut głosem w zakresie jednogłosowych melodii tonalnych do 3 znaków przykluczowych, realizowanie prostych przebiegów rytmicznych


  0-10

  1. głosowych

  Zaśpiewanie jednej arii lub pieśni

   

  0-10

  1. manualnych

  Dyrygowanie jednym, wybranym  utworem z literatury chóralnej

   


  0-10

  1. gra na instrumencie

  Wykonanie z pamięci dwóch utworów muzycznych o zróżnicowanym charakterze – od baroku do współczesności

   


  0-10

 

Kandydat z każdej części składowej egzaminu praktycznego powinien otrzymać co najmniej  1 pkt. W przeciwnym razie egzamin uważa się za niezdany.

 

Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów II stopnia ustala się na podstawie sumy uzyskanych punktów, od najwyższej aż do wyczerpania limitu miejsc.

 

Rekrutacja dla Polaków z maturą uzyskaną za granicą oraz obcokrajowców, którzy mogą podejmować kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich będzie odbywała się na ogólnie obowiązujących na kierunku zasadach.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow