Ukr

  page temporarily
unavailable
page temporarily
unavailable
 

 

УВАГА!!!

ІНОЗЕМЦІ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ ДО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ІНШИХ УМОВАХ, НІЖ ГРОМАДЯНИ ПОЛЬЩІ, НЕ ПРОВОДЯТЬ ЕЛЕКТРОННОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АБІТУРІЄНТІВ

Згідно польського законодавства, іноземцем вважається будь-яка особа, яка не має польського громадянства. Особи, які одночасно мають польське громадянство і громадянство іншої країни або кількох інших країн, вважаються  польськими громадянами на території Польщі.

 

НАБІР СТУДЕНТІВ

I. Умови прийняття іноземців до вищих навчальних закладів

1.    Іноземці, які можуть навчатися на тих самих умовах, що й польські громадяни, повинні відповідати одній з таких умов:

 • Іноземці, які отримали дозвіл на постійне проживання (карта сталого побиту);
 • Іноземці, які одержали  статус біженця, наданого на території  Республіки Польща;
 • Іноземці, яким надано тимчасову охорону  на території Республіки Польща;
 • Іноземці,  які є мігруючими працівниками, котрі є громадянами Європейського Союзу, Швейцарської Конфедерації або країни-члена асоціації вільної торгівлі (EFTA) – сторін Європейського економічного простору  (EOG). Ця умова поширюється також на членів сім’ї даної категорії громадян, якщо вони проживають на території РП.
 • Іноземці, які одержали карту довготермінового резидента Європейської Спільноти, маючи дозвіл на проживання на території РП;
 • Іноземці, яким на території Республіки Польща було надано право на проживання на  визначений термін у зв'язку з  обставинами зазначеними у (ст. 127, ст.159  п. 1. або  ст.186,  п.1 абз.3 або 4 Закону про іноземців від 12 грудня 2013 року;

 (УВАГА!!! ЦЯ ІНФОРМАЦІЯ ПРЕДСТАВЛЕНА У РІШЕННІ ВОЄВОДИ ВІДПОВІДНОГО ВОЄВУДСТВА ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ТИМЧАСОВЕ ПРОЖИВАННЯ)

 • Іноземці, яким надано додатковий захист на території Республіки Польща;
 • Іноземці, котрі є громадянами країни,  що входить до складу Євросоюзу, країни-члена зони вільної торгівлі (ЄАВТ) та Швейцарської Конфедерації,  маючи дозвіл на постійне проживання (карта сталого побиту); ця умова стосується також членів сім’і даної категорії громадян, якщо вони мають дозвіл на постійне проживання на території РП;
 • Іноземці, які мають громадянство країни, що входить до Євросоюзу, Швейцарської Конфедерації або країни-члена зони вільної торгівлі (EFTA) - сторін порозуміння про Європейську економічну спільноту (EOG). Ця умова поширюється також на членів сім’ї даної категорії громадян, котрі мають необхідні кошти для покриття витрат за навчання у вузі і котрі підтверджують, що не вступатимуть до вузу на умовах інших, ніж тих, що стосуються польских громадян;
 • Іноземці, котрі мають дійсну Карту поляка, котрі підтверджують, що не вступатимуть до вузу на умовах інших, ніж тих, що стосуються польских громадян;

Вступ іноземців до вузу на умовах, що стосуються польських громадян, означає складання документів абітурієнтами на умовах, визначеними для громадян Польщі, котрі мають намір одержати вищу освіту, ступінь кандидата наук або здобути післядмпломну освіту.

Додаткові вимоги щодо вступу на відповідні факультети, можна знайти:

Навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями „Бакалаврат” (І рівень), „Магістратура (II рівень), „ Магістратура”  ( безперервне навчання).

Навчання ІІІ рівня.

Післядипломне навчання та курси

2.    Іноземці, які можуть навчатися на умовах інших, ніж польські громадяни

Іноземці, котрі не виконують жодну з вищенаведених умов, можуть вступати до вузу на інших умовах, ніж польські громадяни, тобто:

 • як стипендіати польської сторони, згідно міжнародних умов та рішення Міністра науки та вищої освіти,
 • безплатно і без представлення довідок про стипендію, згідно міжнародних умов,
 • на платній основі, згідно рішення проректора зі студентських питань,
 • як стипендіати сторони, що висилає, не поносячи коштів за навчання, згідно міжнародних умов,
 • як стипендіати вищого навчального закладу.

Додаткову інформацію щодо вищенаведеної інформації можна знайти за адресою:

 

II. НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

 

 

 1. заява про вступ на навчання та особова анкета іноземця встановленого зразка (за зразком, поданим на веб-сайті Жешувського університету);
 2. медична довідка, що підтверджує відсутність протипоказань до навчання у вищому навчальному закладі за обраним напрямом навчання та формою навчання;
 3. атестат про середню освіту з дотатком(

  Більше інформаціїї):

a) у разі вступу на навчання для здобуття вищої освіти І освітнього ступеня (бакалаврат) або безперервної магістратури – підтверджена в Жешувському університеті, ксерокопія атестату про повну загальну середню освіту

b) у разі вступу на навчання для здобуття вищої освіти ІІ освітнього ступеня (магістратура) – документ, про який йдеться в пункті 3 а та ксерокопію легалізованого чи завіреного штампом «Апостиль» оригіналу диплому (бакалавр)

 

УВАГА!

 

 • Інформація щодо отримання апостилю доступна на веб-сайті: www.hcch.net у розділі Apostille Section.
 • Детальну інформацію про визнання освіти можна отримати в:
 • Навчальному відділі Жешувського університету
 • Міністерстві національної освіти Республіки Польща щодо атестатів зрілості або закінчення середньої школи – (www.men.gov.pl)
 • Міністерстві науки и вищої освіти щодо дипломів про закінчення вищих навчальних закладів – (www.mnisw.gov.pl)
 1. документ, що підтверджує знання іноземної мови

Іноземці, які вступають на навчання, що відбувається польською мовою – документ, що підтверджує знання польської мови

a) закінчений річний підготовчий курс з вивчення польської мови в установах, визначених Міністром науки і вищої освіти Республіки Польща, або

b) сертифікат знання польської мови як іноземної, виданий Державною комісією посвідчення знання польської мови як іноземної, або

c) підтвердження, отримане в Жешувському університеті, що підготовка та рівень знання польської мови дозволяють навчатися польською мовою.

 

Іноземці, які вступають на навчання, що відбувається англійською мовою – документ, що підтверджує знання англійської мови

 • відповідний документ, який міститься в додатку № 2 до Розпорядження Прем’єр-міністра Ради міністрів Республіки Польща від 24.01.2007 р. про проведення процедури кваліфікаційного іспиту на цивільній службі (

  Більше інформаціїї)

  .

Документами, що підтверджують знання іноземної мови, також вважаються свідоцтва, дипломи або інші документи, визнані рівнозначними, принаймні, атестату зрілості, що підтверджують закінчення за кордоном школи (вищого навчального закладу), в якій заняття проводилися тією ж іноземною мовою, на якій іноземець буде навчатися в Республіці Польща.

 1. страховий поліс на випадок хвороби або наслідків нещасного випадку на період навчання в Республіці Польща або Європейську карту медичного страхування або свідоцтво про добровільне медичне страхування в Національному фонді здоровʼя (NFZ) Республіки Польща строком від початку навчання (за зразком на веб-сайті Жешувського університету);
 2. ксерокопія паспорту (сторона з фотографією і номером), завірена в Жешувському університеті;
 3. 4 актуальні фотографії абітурієнта (3 паперові фотографії – 35 мм (ширина) на 45 мм (висота) та 1 фотографію в електронному форматі JPG, розміри 400x500 пікселів; розмір до 2 МБ)(

  Більше інформаціїї);

 4. оригінал довіреності у випадку, якщо від імені абітурієнта виступає інша особа;
 5. переклади всіх вищевказаних документів, виданих в іноземній мові, що виконано польським присяжним перекладачем або переклади іноземного перекладача, завірені Консулом Республіки Польща;(

  Більше інформаціїї)

 6. підтвердження оплати вступного внеску;
 7. у разі вступу іноземця на навчання за умовами, що зобов’язують польського громадянина, необхідні також інші документи, що визначені Постановою Сенату Жешувського університету у справі: умов, порядку, строків початку і закінчення набору на навчання для окремих напрямів вищої освіти в даному навчальному році.

Іноземці складають комплект необхідних документів у Навчальний відділ в такі  строки:

 1. у разі, коли іноземці вступають до університету або курс на умовах, що зобов’язують польського громадянина, іноземний абітурієнт зобов’язаний подати комплект необхідних для вступу документів у Навчальний відділ не пізніше, ніж за 7 днів до закінчення електронної реєстрації абітурієнтів-польських громадян у відповідності до графіку прийому за даним напрямом навчання (галузі навчання в докторантурі, післядипломного навчання, курсу);
 2. у разі, коли іноземці  вступають до університету або курс на інших умовах, аніж зобов’язують польських громадян – у строк, установлений електронною реєстрацією абітурієнтів-польських громадян, що визначається згідно з графіком прийому за даним напрямом навчання (галузі навчання в докторантурі, післядипломного навчання, курсу).

Mісце подання документів 

Графік вступної кампанії 

 

III. Прийом документів у навчальному відділі:

Навчальний відділ, Жешів,  ал.  Mjr W. Kopisto 2 A, Жешів, буд.2 А, І поверх, кімн.103

Терміни подачі документів:

 1. у разі, коли іноземці вступають до університету або курс на умовах, що зобов’язують польського громадянина, іноземний абітурієнт зобов’язаний подати комплект необхідних для вступу документів у Навчальний відділ не пізніше, ніж за 7 днів до закінчення електронної реєстрації абітурієнтів-польських громадян у відповідності до графіку прийому за даним напрямом навчання (галузі навчання в докторантурі, післядипломного навчання, курсу);
 2. у разі, коли іноземці  вступають до університету або курс на інших умовах, аніж зобов’язують польських громадян – у строк, установлений електронною реєстрацією абітурієнтів-польських громадян, що визначається згідно з графіком прийому за даним напрямом навчання (галузі навчання в докторантурі, післядипломного навчання, курсу).

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow