Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

1. Kandydat na studia wyższe zobowiązany jest złożyć w terminie i miejscu ustalonym przez Rektora, komplet następujących dokumentów:

1) podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową (wydrukowane z systemu rekrutacyjnego);

 

2) poświadczoną przez UR za zgodność z oryginałem kopię:

a) jednego z dokumentów, o których mowa w art. 69 ust. 2 ustawy PSWiN (świadectwo) – w przypadku

kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia lub studia jednolite magisterskie,

b) dyplomu ukończenia studiów wyższych – w przypadku kandydatów ubiegających się

o przyjęcie na studia II stopnia;

 

4) 2 aktualne fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu

dowodów osobistych) oraz 1 w wersji elektronicznej (wgrywana przez kandydata podczas

rejestracji w uczelnianym systemie rekrutacyjnym);

 

5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych
w przypadku rekrutacji na kierunek, na którym występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia;

 

7) oryginał pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie, w przypadku osoby występującej

w imieniu kandydata;

 

8) tłumaczenia sporządzone przez polskiego tłumacza przysięgłego albo przez zagranicznego tłumacza i poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej dokumentów, które wydane są w języku obcym;

 

9) dokument potwierdzający znajomość języka obcego określony w załączniku
nr 1 (w przypadku studiów prowadzonych w języku obcym);

 

10) inne dokumenty określone w części szczegółowej uchwały rekrutacyjnej lub
w odrębnych przepisach.

  1. Niedostarczenie w wyznaczonym terminie dokumentów będzie jednoznaczne z decyzją kandydata o rezygnacji z podjęcia studiów.
  2. W przypadku, gdy w imieniu kandydata występuje pełnomocnik, osoba upoważniona przedstawia kopię ww. dokumentów oraz ich oryginał do wglądu Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego.

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow