Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

BADANIA LEKARSKIE

Kierunek: Sztuki wizualne

Poziom: I stopnia

Forma: stacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

 

waga przedmiotu

Kryterium obowiązkowe

Podstawą postępowania rekrutacyjnego, jest złożony komplet wymaganych dokumentów uprawniających do podjęcia studiów wyższych oraz wyniki uzyskane przez kandydata podczas egzaminu praktycznego sprawdzającego jego przydatność  do wybranego kierunku studiów.

Egzamin wstępny

 

Egzamin praktyczny: sprawdzający przydatność do wybranego kierunku studiów:

 • rysunek (studium postaci)
 • do wyboru: malarstwo (studium martwej natury) lub rzeźba (studium głowy)
 • zadanie kompozycyjno-projektowe

Uzyskanie z jednego ze sprawdzianów egzaminu praktycznego mniej niż 3 punkty, będzie traktowane jako otrzymanie oceny negatywnej, w wyniku której kandydat nie podlega dalszemu postępowaniu kwalifikacyjnemu.

0-15 pkt

o-15 pkt

0-15 pkt

 

Kryterium dodatkowe
w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język obcy – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

0,003

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Kandydat na studia kierunek sztuki wizualne powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu kształcenia ogólnoplastycznego i humanistycznego. Powinien mieć świadomość oddziaływania plastycznych środków wyrazu, operować warsztatem rysunkowym i malarskim oraz umieć tworzyć kompozycje malarskie w stopniu elementarnym oraz posiadać znajomość języka obcego na poziomie B1-B1+.

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

 

waga przedmiotu

Kryterium obowiązkowe

Podstawą postępowania rekrutacyjnego, jest złożony komplet wymaganych dokumentów uprawniających do podjęcia studiów wyższych oraz wyniki uzyskane przez kandydata podczas egzaminu praktycznego sprawdzającego jego przydatność  do wybranego kierunku studiów.

Egzamin wstępny

Egzamin praktyczny: sprawdzający przydatność  do wybranego kierunku studiów :

 • rysunek (studium postaci)
 • do wyboru: malarstwo (studium martwej natury) lub rzeźba (studium głowy)
 • zadanie kompozycyjno-projektowe

Uzyskanie z jednego ze sprawdzianów egzaminu praktycznego mniej niż 3 punkty, będzie traktowane jako otrzymanie oceny negatywnej, w wyniku której kandydat nie podlega dalszemu postępowaniu kwalifikacyjnemu.

0-15 pkt

o-15 pkt

0-15 pkt

 

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język obcy – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

0,003

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Kandydat na studia kierunek sztuki wizualne powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu kształcenia ogólnoplastycznego i humanistycznego. Powinien mieć świadomość oddziaływania plastycznych środków wyrazu, operować warsztatem rysunkowym i malarskim oraz umieć tworzyć kompozycje malarskie w stopniu elementarnym oraz posiadać znajomość języka obcego na poziomie B1-B1+.

 

 

 

Kierunek: Sztuki wizualne

Poziom: II stopnia

Forma: stacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

Kryterium obowiązkowe

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku sztuki wizualne powinni mieć ukończone studia pierwszego stopnia i wykazać się kompetencjami niezbędnymi do kontynuowania edukacji na studiach drugiego stopnia.

Wymagania wstępne

Wymagania wstępne zostaną zweryfikowane poprzez:

- ocenę dorobku artystycznego kandydatów na podstawie prezentacji oryginalnych prac plastycznych
(w ilości 10 do 15) i dokumentacji prezentującej ich twórczość.

Stosuje się następujące zasady ustalania punktów z przeglądu prac plastycznych oraz dokumentacji: podczas przeglądu, komisja przyznaje od 0 do 15 punktów.

- rozmowę kwalifikacyjną na temat własnych prac i projektów artystycznych w odniesieniu
do wiedzy z zakresu sztuki i kultury oraz warsztatu i form ekspresji plastycznej odpowiadającej kompetencjom jakie posiadają absolwenci studiów pierwszego stopnia na tym kierunku.
Stosuje się następujące zasady ustalania punktów za rozmowę kwalifikacyjną:

 • ocena bardzo dobra –         15 pkt.
 • ocena dobra plus –               12 pkt.
 • ocena dobra –                           9 pkt.
 • ocena dostateczny plus –    6 pkt.
 • ocena dostateczna –              3 pkt.

Uzyskanie z jednego ze sprawdzianów egzaminu mniej niż 3 punkty, będzie traktowane jako otrzymanie oceny negatywnej, w wyniku której kandydat nie podlega dalszemu postępowaniu kwalifikacyjnemu.

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku sztuki wizualne powinni posiadać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra. Kandydaci powinni dysponować podstawową wiedzą z zakresu kierunku: sztuki wizualne
 i dyscyplin pokrewnych, posiadać znajomość języka obcego na poziomie B1 – B2. i wykazać się kompetencjami niezbędnymi do kontunuowania edukacji na studiach drugiego stopnia.

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow