REKRUTACJA KROK PO KROKU

DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE I INŻYNIERSKIE)
ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

 

 

Krok 1. Załóż indywidualne konto w uczelnianym systemie rekrutacyjnym. Pamiętaj, że nie musisz zakładać za każdym razem nowego, chcąc się zrekrutować na więcej niż jeden kierunek studiów.

Krok 2. Wpisz dane osobowe.

Krok 3. Wybierz kierunek studiów.

Krok 4. Wprowadź informacje dotyczące swojego wykształcenia (np. matura, licencjat).

Krok 5. Wnieś opłatę rekrutacyjną.

Krok 6. Prześlij zdjęcie w wersji elektronicznej.

Krok 7. Przystąp do egzaminu wstępnego, jeśli jest to wymagane przez szczegółowe zasady rekrutacji.

Krok 8. Sprawdź status rekrutacji.

Jeśli otrzymałeś informację na swoim indywidualnym koncie rekrutacyjnym, że przeszedłeś pozytywnie pierwszy etap rekrutacji i zakwalifikowałeś się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego:

Krok 9. Otrzymasz (rekrutacyjne konto kandydata) skierowanie na badania lekarskie, jeśli na danym kierunku jest wymagane zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych.

Krok 10. Wydrukuj z systemu podanie o przyjęcie na studia.

Krok 11. Skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do siedziby właściwego Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego, w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.

Krok 12. W przypadku, gdy potrzebujesz dokument potwierdzający przyjęcie na studia wyższe UR, wydrukuj wniosek o wydanie zaświadczenia o wynikach postępowania rekrutacyjnego, złóż we właściwej siedzibie WZR, a następnie odbierz je osobiście lub poczekaj na otrzymanie go listem poleconym.

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow