Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Kierunek: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Poziom: jednolite studia magisterskie

Forma: stacjonarne/niestacjonarne

Profil: praktyczny

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

waga przedmiotu

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

język polski zdawany przez kandydata na poziomie podstawowym lub rozszerzonym w części pisemnej egzaminu maturalnego

0,8

Przedmioty dodatkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 język polski zdawany przez kandydata w części ustnej egzaminu maturalnego

0,5

Egzamin wstępny  -   -

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

 język obcy zdawany przez kandydata na poziomie podstawowym lub rozszerzonym w części pisemnej egzaminu maturalnego, jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

0,003

Kompetencje oczekiwane od kandydata

jest obserwatorem i wykazuje zainteresowanie zagadnieniami z różnych obszarów działalności społecznej i humanistycznej, posiada umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej

Uwagi

kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia zgodnie z zasadami określonymi dla kandydata ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. „starej matury”

Wyniki procentowe uzyskane z pisemnego egzaminu maturalnego („nowa matura”) przeliczane są na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:
a) 1% punktów na poziomie podstawowym = 1 punkt rekrutacyjny
b) 1% punktów na poziomie rozszerzonym = 2 punkty rekrutacyjne

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

 

waga przedmiotu

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

język polski zdawany przez kandydata w części pisemnej egzaminu maturalnego

0,8

Przedmioty dodatkowe brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

język polski zdawany przez kandydata w części ustnej egzaminu maturalnego

0,5

Egzamin wstępny  -   -

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

język obcy zdawany przez kandydata w części ustnej egzaminu maturalnego, jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

0,003

Kompetencje oczekiwane od kandydata

jest obserwatorem i wykazuje zainteresowanie zagadnieniami z różnych obszarów działalności społecznej i humanistycznej, posiada umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej

Uwagi

kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia zgodnie z zasadami określonymi dla kandydata ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. „starej matury”

 
Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości („stara matura”), przeliczane są na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:
ocena (skala 1-6) punkty ocena (skala 2-5) punkty
Dopuszczający/mierny (2) 30 - -
Dopuszczający plus (2+) 45 - -
Dostateczny (3) 60 Dostateczny (3) 50
Dostateczny plus (3+) 90 Dostateczny plus (3+) 90
Dobry (4) 120 Dobry (4) 140
Dobry plus (4+) 150 Dobry plus (4+) 170
Bardzo dobry (5) 180 Bardzo dobry (5) 200
Bardzo dobry plus (5+) 190 - -
Celujący (6) 200 - -
 

 

 

Kierunek: Pedagogika

Poziom: II stopnia

Forma: stacjonarne/niestacjonarne

Profil: praktyczny

 

Wymagania wstępne

ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów I stopnia, o przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia kierunku pedagogika o profilu praktycznym (w przypadku wyboru sp. edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz edukacja i rehabilitacja dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej absolwent musi posiadać dyplom I stopnia o sp. edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna)

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc

średnia z toku studiów, jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

Kompetencje oczekiwane od kandydata

osiągnięcie przez kandydata efektów kształcenia przewidzianych dla studiów I stopnia na kierunku pedagogika o profilu praktycznym

 

Uwagi

w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia, CKR ustala indywidualną w każdym przypadku ostateczną liczbę punktów, która będzie brana pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, gdzie najwyższa w danym systemie ocena wynosi 50 punktów

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow