Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

 

Kierunek: Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Poziom: II stopnia

Forma: stacjonarne/niestacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

 

Wymagania wstępne

Średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną na studiach I stopnia na kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami lub kierunku pokrewnym studiów I stopnia albo jednolitych magisterskich.

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Ocena z dyplomu ukończenia studiów.

Kompetencje oczekiwane od kandydata 

Kandydat powinien dysponować wiedzą oraz umiejętnościami przygotowującymi do prowadzenia badań naukowych w zakresie kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami lub pokrewnego z obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, z zastrzeżeniem, że na kierunku pokrewnym większość osiągniętych efektów kształcenia jest zgodna z założonymi
dla kierunku Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami, studia I stopnia.
W przypadku nieosiągnięcia efektów kształcenia: K_W08, K_W09, K_W15, K_W16, K_U10, K_U11, K_U12 kandydaci zobligowani są do uzupełnienia w trakcie studiów przedmiotów wyznaczonych przez Komisję Rekrutacyjną

Uwagi

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia, CKR ustala indywidualną w każdym przypadku ostateczną liczbę punktów, która będzie brana pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, gdzie najwyższa w danym systemie ocena wynosi 50 punktów.

 

 

K_W08 ma wiedzę o projektowaniu systemów i urządzeń służących do zrównoważonego
pozyskiwania i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii
K_W09 zna zasady projektowania systemów i urządzeń służących do zrównoważonego
zagospodarowywania odpadów
K_W15 zna systemy, technologie, techniki, urządzenia i narzędzia stosowane w produk
cji energii ze źródeł odnawialnych
K_W16 ma ogólną wiedzę o systemach, technologiach, technikach, urządzeniach i
narzędziach stosowanych w gospodarce odpadami
K_U10 umie dobrać odpowiednie gatunki roślin uprawnych i rasy zwierząt gospodar
skich stosownie do warunków gospodarowania i potrzeb w zakresie OZE i GO
K_U11 potrafi wykorzystać znajomość budowy i zastosowania odpowiednich maszyn i
urządzeń przy realizacji zadań w OZE i GO
K_U12 w oparciu o standardowe działania inżynierskie potrafi rozwiązywać problemy
produkcyjne i eksploatacyjne w zakresie właściwego korzystania z odnawialnych
źródeł energii oraz gospodarki odpadami, uwzględniając potrzebę minimalizo
wania zagrożeń środowiska

 

Średnia arytmetyczna:
5,0 50 pkt.
4,51 – 4,99 45 pkt.
4,00 - 4,50 40 pkt.
3,51 – 3,99 35 pkt.
3,00 - 3,50 30 pkt.

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow