Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Kierunek: Ochrona środowiska

Poziom: II stopnia

Forma: stacjonarne/niestacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

 

Wymagania wstępne

Średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną na studiach I stopnia na kierunku ochrona środowiska lub kierunku pokrewnym studiów I stopnia albo jednolitych magisterskich, na których większość efektów kształcenia jest zgodna z założonymi dla kierunku ochrona środowiska, studia I stopnia

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Ocena z dyplomu ukończenia studiów.

Kompetencje oczekiwane od kandydata 

Kandydat powinien dysponować wiedzą oraz umiejętnościami przygotowującymi do prowadzenia badań naukowych w zakresie kierunku ochrona środowiska lub pokrewnego, z zastrzeżeniem, że na kierunku pokrewnym większość siągniętych efektów kształcenia jest zgodna z założonymi dla kierunku ochrona środowiska, studia I stopnia.
W przypadku nieosiągnięcia efektów kształcenia: K_W04, K_W09, K_W15, K_W16, KU_10 kandydaci zobligowani są do uzupełnienia w trakcie studiów przedmiotów wyznaczonych przez Komisję Rekrutacyjną

Uwagi

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia, CKR ustala indywidualną w każdym przypadku ostateczną liczbę punktów, która będzie brana pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, gdzie najwyższa w danym systemie ocena wynosi 50 punktów.

 

 

K_W04 zna i rozumie podstawowe procesy biologiczne zachodzące na różnych poziomach organizacji materii ożywionej
K_W09 zna i rozumie procesy ekologiczne i ewolucyjne warunkujące różnorodność biologiczną
K_W15 zna przyrodnicze skutki degradacji środowiska i wskazuje sposoby ich
ograniczania
K_W16 zna metody oceny i zasady monitoringu środowiska przyrodniczego
K_U10 potrafi dokonać analizy i oceny metod utylizacji odpadów, oczyszczania ścieków i uzdatniania wody oraz rekultywacji gleb
 

 

Średnia arytmetyczna:
5,0 50 pkt.
4,51 – 4,99 45 pkt.
4,00 - 4,50 40 pkt.
3,51 – 3,99 35 pkt.
3,00 - 3,50 30 pkt.

  

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow