Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  
Kierunek:
Poziom:
Studia:
Profil:
komunikacja międzykulturowa
I stopnia
stacjonarne
ogólnoakademicki

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo maturalne/dojrzałości lub świadectwo zagraniczne uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument
uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu
miejsc.
Kandydaci, którzy chcą podjąć studia w języku angielskim:
Obywatele polscy - zobligowani są do przedłożenia certyfikowanego dokumentu** poświadczającego znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 lub wyniku pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym (min. 70%) lub w przypadku kandydatów ze „starą maturą”, min. ocena dobry z egzaminu dojrzałości lub dokument potwierdzający ukończenie szkoły ponadpodstawowej lub studiów prowadzonych za granicą lub w Polsce, gdzie językiem wykładowym był język angielski.
** załącznik nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. Nr 218, poz. 1695);
Cudzoziemcy – zobligowani są do przedłożenia certyfikowanego dokumentu** poświadczającego znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 lub dokument potwierdzający ukończenie szkoły ponadpodstawowej lub studiów prowadzonych za granicą lub w Polsce, gdzie językiem wykładowym był język angielski.
** załącznik nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. Nr 218, poz. 1695) ;
Kompetencje oczekiwane od kandydatów, którzy chcą podjąć studia w języku polskim:
- znajomość języka polskiego oraz na języka obcego poziomie B1,
- ogólna wiedza z dziedzin nauk społecznych i humanistycznych.
Kompetencje oczekiwane od kandydatów, którzy chcą podjąć studia w języku angielskim:
- znajomość języka obcego na poziomie B2;
- ogólna wiedza z dziedzin nauk społecznych i humanistycznych

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow