Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

BADANIA LEKARSKIE

Kierunek: Lekarski (studia prowadzone są w języku polskim oraz angielskim – w języku angielskim studia odpłatne)

Poziom: 6 letnie studia jednolite magisterskie

Forma: stacjonarne/niestacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

waga przedmiotu

Przedmioty brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

BIOLOGIA - część pisemna egzaminu maturalnego

poziom rozszerzony – 1

 

poziom podstawowy – 0,7

Przedmioty dodatkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym*

CHEMIA lub FIZYKA/FIZYKA Z ASTRONOMIĄ lub MATEMATYKA – jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata - część pisemna egzaminu maturalnego

Kryterium dodatkowe
w przypadku, gdy liczba kandydatów
z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język obcy nowożytny, zdany jako obowiązkowy albo dodatkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia liczby kandydatów określonej w limicie, Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie przyjęcie mniejszej, niż limit liczby kandydatów.

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Kandydat posiada wiedzę na poziomie szkoły średniej z zakresu biologii, chemii, fizyki lub matematyki, wykazuje chęć poszerzania wiedzy (w tym z obszaru nauk medycznych) oraz posługuje się językiem obcym na poziomie B2.

* waga dla każdego przedmiotu liczona jest osobno.
 

Uwagi:
1. W przypadku kandydatów ze „starą maturą” wyniki będące podstawą kwalifikacji podlegają przeliczeniu zgodnie z zasadami określonymi w ust. 23 części ogólnej uchwały, z wagą przedmiotu równą 0,7
2. W przypadku kandydatów, którzy uzyskali poza granicami RP świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe wyniki będące podstawą kwalifikacji podlegają przeliczeniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z wagą przedmiotu równą 0,7.

3. Kandydaci na kierunek lekarski prowadzony w języku angielskim zobowiązani są do przedłożenia odpowiednio certyfikowanego dokumentu** poświadczającego znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 lub wyniku pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym (min. 80%) lub w przypadku kandydatów ze „starą maturą”, min. ocena dobry z egzaminu dojrzałości lub dokumentu potwierdzającego ukończenie szkoły ponadpodstawowej lub studiów prowadzonych za granicą lub w Polsce, gdzie językiem wykładowym był język angielski.
**załącznik nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. Nr 218, poz. 1695).

4. Kandydaci na kierunek lekarski prowadzony w języku angielskim zobowiązani są do przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim mającej na celu
sprawdzenie znajomości specjalistycznego słownictwa z zakresu przedmiotów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym i specjalistycznego słownictwa medycznego oraz ocenę motywacji do studiowania medycyny. Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. W przypadku ilości kandydatów uniemożliwiającej przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzenie znajomości specjalistycznego słownictwa, o którym mowa powyżej może odbyć się w formie pisemnego testu. W uzasadnionych przypadkach dotyczących cudzoziemców możliwe jest przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z wykorzystaniem komunikatorów internetowych. Decyzję w sprawie dopuszczenia do internetowej rozmowy kwalifikacyjnej podejmuje przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej.

5. O przyjęcie na kierunek lekarski mogą ubiegać się osoby, które w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskały nie mniej niż 40 pkt rankingowych z każdego wymaganego przedmiotu.
6. Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny (tzw. „matura międzynarodowa IB”, „matura europejska EB”) podlegają kwalifikacji na podstawie wyników egzaminu maturalnego z dwóch wymaganych przedmiotów zgodnie z algorytmem
1) Wyniki
matury europejskiej (EB) ze zdanych przedmiotów: biologia i chemia lub fizyka /fizyka z astronomią przeliczane są zgodnie z wzorem :

wynik egzaminu*10

2) Wyniki z matury międzynarodowej (IB) ze zdanych przedmiotów: biologia i chemia lub fizyka/fizyka z astronomią przeliczne będą zgodnie z tabelą:
 

 

Punkty uzyskane na maturze

Liczba punktów w rankingu

1 pkt

14,3

2 pkt

28,6

3 pkt

42,9

4 pkt

57,2

5 pkt

71,5

6 pkt

85,8

7 pkt

100,0


 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow