Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Kierunek: Finanse i rachunkowość

Poziom: I stopnia

Forma: stacjonarne/niestacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

waga przedmiotu

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

matematyka - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

0,6

Przedmioty dodatkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata: geografia, historia, WOS, informatyka, język obcy zdawany w części pisemnej

0,4

Kryterium dodatkowe
w przypadku, gdy liczba kandydatów
z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

język polski - jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

0,1

Kompetencje oczekiwane od kandydata

znajomość matematyki oraz ogólnej wiedzy z zakresu historii powszechnej, geografii, wiedzy o społeczeństwie oraz informatyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej oraz znajomość języka obcego na poziomie B1-B2

 

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

 

waga przedmiotu

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

matematyka – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

0,6

Przedmioty dodatkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata: geografia, historia, WOS, informatyka, język obcy zdawany w części pisemnej

0,4

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

język polski - jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

0,1

Kompetencje oczekiwane od kandydata

znajomość matematyki oraz ogólnej wiedzy z zakresu historii powszechnej, geografii, wiedzy o społeczeństwie oraz informatyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej oraz znajomość języka obcego na poziomie B1-B2

 

 

Kierunek: Finanse i rachunkowość

Poziom: II stopnia

Forma: stacjonarne/niestacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

 

Wymagania wstępne

średnia arytmetyczna wszystkich ocen pozytywnych uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem w realizowanym toku, która mnożona będzie przez współczynnik 1,8 dla absolwentów kierunku Finanse i Rachunkowość o profilu ogólnoakademickim, współczynnik 1,7 dla absolwentów kierunku Ekonomia o profilu ogólnoakademickim, współczynnik 1,6 dla absolwentów kierunku Finanse i Rachunkowość o profilu praktycznym, współczynnik 1,5 dla absolwentów kierunku Ekonomia o profilu praktycznym oraz współczynnik 1,5 dla pozostałych kierunków z dziedziny nauk  ekonomicznych o profilu ogólnoakademickim i praktycznym.

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

ocena z pracy dyplomowej - jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

Kompetencje oczekiwane od kandydata

kandydat powinien posiadać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra. Kandydat powinien dysponować podstawową wiedzą z zakresu kierunku Finanse i Rachunkowość oraz dyscyplin pokrewnych, posiadać znajomość języka obcego na poziomie B1-B2. Przyjmuje się zasadę, że kandydat osiągnął większość efektów kształcenia przewidzianych dla studiów I stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość

Uwagi

kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia na podstawie uzyskanego dyplomu oraz dokumentów wskazanych w części ogólnej uchwały Senatu

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow