Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Kierunek: Filologia rosyjska

Poziom: I stopnia

Forma: stacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

 

Specjalizacje do wyboru po pierwszym roku studiów pierwszego stopnia:

 • specjalizacja nauczycielska z językiem angielskim,
 • specjalizacja rosyjski i angielski język biznesu,
 • specjalizacja język rosyjski i angielski w turystyce,
 • specjalizacja translatoryka
 • specjalizacja język rosyjski i angielski w ruchu granicznym i obsłudze lotniska

 

 

Uruchomienie danej specjalizacji na studiach stacjonarnych planuje się w przypadku wybrania jej przez min. 15 osób. Na studiach licencjackich język rosyjski we wszystkich grupach nauczany jest od podstaw (od alfabetu).

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

waga przedmiotu

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Język obcy nowożytny - egzamin maturalny - pisemny podstawowy

 

Język obcy nowożytny - egzamin maturalny - pisemny rozszerzony

1

 

2

Kryterium dodatkowe
w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język polski - egzamin maturalny - pisemny podstawowy


Język polski - egzamin maturalny - pisemny rozszerzony

0,1

 

0,5

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Wiedza ogólna na poziomie absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej, potwierdzona świadectwem maturalnym.

Uwagi

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia na podstawie uzyskanego dyplomu oraz dokumentów wskazanych w części ogólnej uchwały Senatu.

 
 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

 

Waga przedmiotu

Przedmioty obowiązkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego. W zależności od zdawanej formy egzaminu dojrzałości uznawany będzie wynik pisemnej lub ustnej części egzaminu. Jeżeli kandydat zdawał z danego przedmiotu egzamin dojrzałości zarówno w części pisemnej, jak i ustnej, uwzględniana będzie średnia z obu ocen.

Podano w tabeli poniżej**

Przedmioty dodatkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena na świadectwie dojrzałości z języka rosyjskiego lub innego języka obcego (jeśli kandydat nie ma na świadectwie dojrzałości języka rosyjskiego).

Podano w tabeli poniżej**

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Wiedza ogólna na poziomie absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej, potwierdzona świadectwem maturalnym.

Uwagi

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia na podstawie uzyskanego dyplomu oraz dokumentów wskazanych w części ogólnej uchwały Senatu.

 

**Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości („stara matura”), przeliczane są na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:

Ocena (skala 1-6) Punkty Ocena (skala 2-5) Punkty
dopuszczający/mierny (2) 30 - -
dopuszczający plus (2+) 45 - -
dostateczny (3) 60 dostateczny (3) 50
dostateczny plus (3+) 90 dostateczny plus (3+) 90
dobry (4) 120 dobry 140
dobry plus (4+) 150 dobry plus(4+) 170
bardzo dobry (5) 180 bardzo dobry (5) 200
bardzo dobry plus (5+) 190    
celujący (6) 200    


 

Kierunek: Filologia rosyjska

Poziom: II stopnia

Forma: stacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

 

Specjalizacje do wyboru na studiach drugiego stopnia:

 • specjalizacja nauczycielska (dla absolwentów studiów I stopnia filologii rosyjskiej specjalizacji nauczycielskiej)
 • specjalizacja rosyjski i angielski język biznesu
 • specjalizacja translatoryka
 • specjalizacja język rosyjski z angielskim w dyplomacji
   

 

Wymagania wstępne

Na specjalizację nauczycielską na studia II stopnia przyjmowani są wyłącznie absolwenci specjalizacji nauczycielskiej z dyplomem licencjata filologii rosyjskiej.
Na specjalizacje rosyjski i angielski język biznesu, translatoryka i język rosyjski z angielskim w dyplomacji przyjmowani są absolwenci z dyplomem licencjata zarówno filologii rosyjskiej, jak i innych kierunków. W przypadku absolwentów innych kierunków obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna w języku rosyjskim w zakresie praktycznej znajomości języka rosyjskiego oraz wiedzy z zakresu literatury rosyjskiej.

Dla absolwentów z dyplomem licencjata filologii rosyjskiej obowiązuje konkurs dyplomów, podczas którego oceny będą przeliczane według następujących zasad:
bardzo dobra 5 pkt.
dobra plus 4,5 pkt.
dobra 4 pkt.
dostateczna plus 3,5 pkt.
dostateczna 3 pkt.

Dla absolwentów kierunków innych niż filologia rosyjska podczas rekrutacji na studia drugiego stopnia będzie brana pod uwagę ocena z rozmowy kwalifikacyjnej, przeliczana według następujących zasad:
bardzo dobra 5 pkt.
dobra plus 4,5 pkt.
dobra 4 pkt.
dostateczna plus 3,5 pkt.
dostateczna 3 pkt.      

Kryterium dodatkowe
w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia z toku studiów I stopnia, przeliczana według następujących zasad:

do średniej 3,20       3 pkt.     

od 3,21 do 3,50        3,5 pkt.      

od 3,51 do 4,20        4 pkt.

od 4,21 do 4,50        4,5 pkt.

od 4,51                     5 pkt.

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Kandydaci na specjalizację nauczycielską - tytuł licencjata filologii rosyjskiej specjalizacji nauczycielskiej.

Kandydaci na pozostałe specjalizacje - tytuł zawodowy licencjata filologii rosyjskiej bądź innego kierunku (w drugim przypadku znajomość języka rosyjskiego na poziomie co najmniej C1). Przyjmuje się zasadę, że kandydat osiągnął większość efektów  kształcenia przewidzianych dla studiów I stopnia na kierunku filologia rosyjska.

Uwagi

Uruchomienie danej specjalizacji planuje się w przypadku wybrania jej przez min. 15 osób – przy mniejszej liczbie chętnych Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo do nieuruchamiania takiej specjalizacji w danym roku akademickim. Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia na podstawie uzyskanego dyplomu oraz dokumentów wskazanych w części ogólnej uchwały Senatu.

 

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow