Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Kierunek: Filologia germańska

Poziom: I stopnia

Forma: stacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

 

Specjalizacje

- nauczycielska na poziomie zaawansowanym

- translatoryczna na poziomie zaawansowanym

- glottodydaktyczna – język niemiecki z językiem angielskim/rosyjskim

- komunikacja interkulturowa w zakresie języka biznesu – język niemiecki z językiem angielskim/rosyjskim

- translatoryczna – język niemiecki z językiem angielskim/rosyjskim

 

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

waga przedmiotu

 Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

JĘZYK NIEMECKI - część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

poziom podstawowy 1%=1pkt.

poziom rozszerzony 1%=2pkt.

Kryterium dodatkowe

Wynik z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, dawanego jako przedmiot obowiązkowy na poziomie rozszerzonym, jeżeli kryterium dodatkowe nie pozwoli na rozstrzygnięcie przyjęcia liczby kandydatów określonej w limicie, Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

0,05

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Znajomość języka niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym/min. na poziomie podstawowym, potwierdzona pozytywną oceną na maturze z języka niemieckiego odpowiednio na poziomie zaawansowanym/min. na poziomie podstawowym, wiedza
ogólna na poziomie absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej, potwierdzona świadectwem maturalnym.

Uwagi

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia na podstawie uzyskanego dyplomu oraz dokumentów wskazanych w części ogólnej uchwały Senatu.

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym JĘZYK NIEMECKI – wynik z egzaminu dojrzałości – część pisemna Przelicznik w tabeli poniżej**

Kryterium dodatkowe

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

Przelicznik w tabeli poniżej**

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Znajomość języka niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym/min. na poziomie podstawowym, potwierdzona pozytywną oceną na maturze z języka niemieckiego odpowiednio na poziomie zaawansowanym/min. na poziomie podstawowym, wiedza
ogólna na poziomie absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej, potwierdzona świadectwem maturalnym.

 
 
**Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości („stara matura”), przeliczane są na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:
Ocena (skala 1-6) Punkty Ocena (skala 2-5) Punkty
dopuszczający/mierny (2) 30 - -
dopuszczający plus (2+) 45 - -
dostateczny (3) 60 dostateczny (3) 50
dostateczny plus (3+) 90 dostateczny plus (3+) 90
dobry (4) 120 dobry 140
dobry plus (4+) 150 dobry plus(4+) 170
bardzo dobry (5) 180 bardzo dobry (5) 200
bardzo dobry plus (5+) 190 - -
celujący (6) 200 - -

 

Kierunek: Filologia germańska

Poziom: I stopnia

Forma: stacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

 

Specjalizacje

- nauczycielska z nauką języka niemieckiego od podstaw

-tarnslatoryczna z nauką języka niemieckiego od podstaw

 

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

waga przedmiotu

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY INNY NIŻ JĘZYK NIEMIECKI – wynik z egzaminu maturalnego – część pisemna lub ustna na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

poziom podstawowy 1%=1pkt.

poziom rozszerzony 1%=2pkt.

Kryterium dodatkowe

Wynik z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, zdawanego jako przedmiot obowiązkowy na poziomie rozszerzonym. Jeżeli kryterium dodatkowe nie pozwoli na rozstrzygnięcie przyjęcia
liczby kandydatów określonej w limicie, Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

 

1%=2pkt. 

 

 

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Znajomość języka nowożytnego innego niż język niemiecki na poziomie średniozaawansowanym/min. na poziomie podstawowym, potwierdzona pozytywną oceną na maturze z tego języka odpowiednio na poziomie zaawansowanym/min. na poziomie
podstawowym, wiedza ogólna na poziomie absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej, potwierdzona świadectwem maturalnym.

Uwagi

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia na podstawie uzyskanego dyplomu oraz dokumentów wskazanych w części ogólnej uchwały Senatu.

 
Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

 

waga przedmiotu

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY INNY NIŻ JĘZYK NIEMIECKI – wynik z egzaminu maturalnego – część pisemna lub ustna na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

poziom podstawowy 1%=1pkt.

poziom rozszerzony 1%=2pkt.

Kryterium dodatkowe

Wynik z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, zdawanego jako przedmiot obowiązkowy na poziomie rozszerzonym. Jeżeli kryterium dodatkowe nie pozwoli na rozstrzygnięcie przyjęcia liczby
kandydatów określonej w limicie, Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

 

1%=2pkt. 

 

 

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Znajomość języka nowożytnego innego niż język niemiecki na poziomie średniozaawansowanym/min. na poziomie podstawowym, potwierdzona pozytywną oceną na maturze z tego języka odpowiednio na poziomie zaawansowanym/min. na poziomie
podstawowym, wiedza ogólna na poziomie absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej, potwierdzona świadectwem maturalnym.

Uwagi

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia na podstawie uzyskanego dyplomu oraz dokumentów wskazanych w części ogólnej uchwały Senatu.

 

 

 

Kierunek: Filologia germańska

Poziom: II stopnia

Forma: stacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

 

Specjalizacje

- nauczycielska

- tarnslatoryczna

 

 

Wymagania wstępne

- specjalizacja nauczycielska: konkurs dyplomów licencjackich w zakresie filologii germańskiej, specjalizacja nauczycielska,

- specjalizacja translatoryczna: konkurs dyplomów licencjackich w zakresie filologii germańskiej lub lingwistyki stosowanej; dla absolwentów z dyplomem licencjata innych kierunków humanistycznych lub społecznych warunkiem przyjęcia jest uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej w języku niemieckim, dotyczącej tłumaczenia tekstów z języka niemieckiego na język polski i z języka polskiego na język niemiecki, sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia w/w studiów.

ocena końcowa

na dyplomie licencjackim

w zakresie filologii germańskiej lub lingwistyki stosowanej

punkty

bardzo dobry

50 pkt.

plus dobry

45 pkt.

dobry

40 pkt.

plus dostateczny

35 pkt.

dostateczny

30 pkt.

 

Dla absolwentów kierunków innych niż filologia germańska podczas rekrutacji na studia II stopnia będzie brana pod uwagę ocena z rozmowy kwalifikacyjnej, przeliczana według zasad opisanych w części ogólnej Uchwały Senatu.

Kryterium dodatkowe

Kandydaci przyjmowani są od najwyższej liczby uzyskanych punktów do wyczerpania limitu miejsc. W przypadku, gdy liczba kandydatów z taką samą oceną na dyplomie jest większa niż limit miejsc, o przyjęciu decyduje średnia ocen z toku studiów I stopnia, przeliczana według zasad opisanych w części ogólnej Uchwały Senatu.

Kompetencje oczekiwane od kandydata

  1. specjalizacja nauczycielska:

kandydat posiada tytuł zawodowy licencjata w zakresie filologii germańskiej, specjalizacja nauczycielska, tj. kwalifikacje uprawniające do nauczania języka niemieckiego min. w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,

- wykazuje znajomość języka niemieckiego na poziomie min. C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Rady Europy, co dla absolwentów kierunków innych niż filologia germańska podlega weryfikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej,

- wyróżnia się podstawową wiedzą (na poziomie licencjata filologii germańskiej) z zakresu dyscypliny naukowej odpowiadającej wybranej specjalizacji magisterskiej;

  1. specjalizacja translatoryczna:

kandydat posiada tytuł zawodowy licencjata w zakresie filologii germańskiej lub równoważny uzyskany na kierunkach humanistycznych lub społecznych,

- wykazuje znajomość języka niemieckiego na poziomie min. C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Rady Europy,

- wyróżnia się podstawową wiedzą (na poziomie licencjata filologii germańskiej lub innym równoważnym uzyskanym na kierunkach humanistycznych lub społecznych) z zakresu dyscypliny naukowej odpowiadającej wybranej specjalizacji magisterskiej – w tym językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i historii krajów niemieckiego obszaru językowego,

-posiada elementarne umiejętności translatorskie w kontekście relacji międzyjęzykowych adekwatnie do wybranej specjalności: język polski – język niemiecki.

Uwagi

Uruchomienie danej specjalizacji planowane jest w przypadku przyjęcia na nią w wyniku procesu rekrutacyjnego min. 15 osób, przy mniejszej liczbie kandydatów UR zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia takiej specjalizacji w danym roku akademickim. Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, który stanowi podstawę do podjęcia studiów wyższych, podlega rekrutacji na podstawie uzyskanego dyplomu oraz dokumentów wskazanych w części ogólnej Uchwały Senatu.

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow