Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Kierunek: Filologia angielska

Poziom: I stopnia

Forma: stacjonarne/niestacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

Specjalizacje: nauczycielska i translatoryczna

 


 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

waga przedmiotu

 Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

JĘZYK ANGIELSKI

- część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

poziom podstawowy 1%=1pkt.

poziom rozszerzony 1%=2pkt.

Kryterium dodatkowe
w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Część ustna egzaminu maturalnego z języka angielskiego.

Jeżeli powyższe kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie o przyjęciu określonej w limicie liczby kandydatów uwzględnione zostanie trzecie kryterium – liczba punktów za pisemny egzamin maturalny z języka polskiego.

*w przypadku matury zdawanej przed 2012r. brana jest pod uwagę liczba punktów na poziomie rozszerzonym

0,05

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Uwagi

Studenci decydują o wyborze specjalizacji po zakończeniu drugiego semestru. Uruchomienie danej specjalizacji planuje się w przypadku wybrania jej przez min. 20 osób – przy mniejszej liczbie chętnych Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo do nieuruchamiania takiej specjalizacji w danym roku akademickim.

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

Przedmioty obowiązkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym JĘZYK ANGIELSKI – wynik z egzaminu dojrzałości – część pisemna Przelicznik w tabeli poniżej**

Kryterium dodatkowe
w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Część ustna egzaminu maturalnego z języka angielskiego.
Jeżeli powyższe kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie o przyjęciu określonej w limicie liczby kandydatów uwzględnione zostanie trzecie kryterium – ocena za pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego

1

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

 
 
**Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości („stara matura”), przeliczane są na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:
Ocena (skala 1-6) Punkty Ocena (skala 2-5) Punkty
dopuszczający/mierny (2) 30 - -
dopuszczający plus (2+) 45 - -
dostateczny (3) 60 dostateczny (3) 50
dostateczny plus (3+) 90 dostateczny plus (3+) 90
dobry (4) 120 dobry 140
dobry plus (4+) 150 dobry plus(4+) 170
bardzo dobry (5) 180 bardzo dobry (5) 200
bardzo dobry plus (5+) 190 - -
celujący (6) 200 - -

 

 

Kierunek: Filologia angielska

Poziom: II stopnia

Forma: stacjonarne/niestacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

Specjalizacje: nauczycielska i translatoryczna

 

Wymagania wstępne

Przy ustalaniu listy rankingowej brana jest pod uwagę średnia ocen z toku studiów I stopnia na kierunku filologia angielska, lingwistyka stosowana, lub inna neofilologia oraz ocena z dyplomu ukończenia tychże studiów.
Na studia w specjalizacji nauczycielskiej przyjmowani są kandydaci, którzy na studiach I stopnia uzyskali uprawnienia pedagogiczne.
W przypadku kandydatów będących absolwentami studiów I stopnia na kierunku filologia w specjalności innej, niż filologia angielska, lub lingwistyka stosowana z językiem wiodącym innym, niż język angielski, warunkiem koniecznym jest posiadanie certyfikatu poświadczającego znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej C1.

Kryterium dodatkowe
w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

W przypadku dwóch lub więcej kandydatów z jednakową liczbą punktów dla ostatnich miejsc z limitu przyjęć kryterium decydującym o przyjęciu jest wyższa średnia z toku studiów. Jeżeli powyższe kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie o przyjęciu określonej w limicie liczby kandydatów, uwzględnione zostanie trzecie kryterium – wyższa ocena z pracy dyplomowej

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Kandydat powinien posiadać tytuł zawodowy licencjata na kierunku filologia angielska, lingwistyka stosowana, lub na innym kierunku neofilologicznym (w tym przypadku legitymując się certyfikatem poświadczającym znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej C1), a co za tym idzie dysponować podstawową wiedzą z zakresu ww. kierunków i dyscyplin pokrewnych.

Uwagi

Uruchomienie danej specjalizacji planuje się w przypadku wybrania jej przez min.15 osób – przy mniejszej liczbie chętnych Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo do nieuruchamiania takiej specjalizacji w danym roku akademickim.
Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia na podstawie uzyskanego dyplomu oraz dokumentów wskazanych w części ogólnej uchwały
Senatu.

 

 

Poszczególnym ocenom na dyplomie przypisuje się następujące wartości punktowe:

bardzo dobra

5 pkt.

dobra plus

4,5 pkt.

dobra

4 pkt.

dostateczna plus

3,5 pkt.

dostateczna

3 pkt.

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow