Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Kierunek: Ekonomia

Poziom: I stopnia

Forma: stacjonarne/niestacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

waga przedmiotu

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

matematyka - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

0,6

Przedmioty dodatkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata: geografia, historia, WOS, informatyka, j. obcy zdawany w
części pisemnej

0,4

Kryterium dodatkowe
w przypadku, gdy liczba kandydatów
z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

język polski - jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

0,1

Kompetencje oczekiwane od kandydata

znajomość matematyki oraz ogólnej wiedzy z zakresu historii powszechnej, geografii, wiedzy o społeczeństwie, informatyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej oraz znajomość języka obcego na poziomie B1-B2

 

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

 

waga przedmiotu

Przedmioty obowiązkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

matematyka - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

0,6

Przedmioty dodatkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata: geografia, historia, WOS, informatyka, j. obcy zdawany w części pisemnej

0,4

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

język polski – jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR
zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

0,1

Kompetencje oczekiwane od kandydata

znajomość matematyki oraz ogólnej wiedzy z historii powszechnej, geografii, wiedzy o społeczeństwie, informatyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej oraz znajomość języka obcego na poziomie B1-B2

 

 

Kierunek: Ekonomia  (studia prowadzone są w języku polskim oraz angielskim – w języku angielskim studia odpłatne)

Poziom: II stopnia

Forma: stacjonarne/niestacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

 

Wymagania wstępne

średnia arytmetyczna wszystkich ocen pozytywnych uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem w realizowanym toku, która mnożona będzie przez współczynnik 1,8 dla absolwentów kierunku Ekonomia o profilu ogólnoakademickim, współczynnik 1,6 – dla absolwentów kierunku Ekonomia o profilu praktycznym lub przez współczynnik 1,4 dla absolwentów pozostałych kierunków z dziedziny nauk ekonomicznych o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Ocena z pracy dyplomowej - jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit. 

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Kandydat powinien dysponować podstawową wiedzą z zakresu kierunku Ekonomia i dyscyplin pokrewnych. Przyjmuje się zasadę, że kandydat osiągnął większość efektów kształcenia przewidzianych dla studiów I stopnia na kierunku Ekonomia.
Obywatele polscy, chcący podjąć studia w języku polskim, powinni posiadać znajomość języka obcego na poziomie minimum B1.
Polacy oraz cudzoziemcy, chcący podjąć studia w języku angielskim, powinni posiadać znajomość języka obcego na poziomie minimum B2

Uwagi

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia, posiadający dyplom licencjata, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych, uprawniających do podjęcia studiów II stopnia.. Zarówno dla obywateli polskich jak i cudzoziemców, stosowane są zasady przyjęć obowiązujące na UR, określone w uchwale Senatu UR.
Kandydaci, którzy chcą podjąć studia w języku angielskim:
Obywatele polscy - zobligowani są do przedłożenia certyfikowanego dokumentu** poświadczającego znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 lub wyniku pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym
(min. 70%) lub w przypadku kandydatów ze „starą maturą”, min. ocena dobry z egzaminu dojrzałości lub dokument potwierdzający ukończenie szkoły ponadpodstawowej lub studiów prowadzonych za granicą lub w Polsce, gdzie językiem wykładowym był
język angielski.
Cudzoziemcy – zobligowani są do przedłożenia certyfikowanego dokumentu** poświadczającego znajomość języka angielskiego
na poziomie minimum B2 lub dokument potwierdzający ukończenie szkoły ponadpodstawowej lub studiów prowadzonych za
granicą lub w Polsce, gdzie językiem wykładowym był język angielski.

** załącznik nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. Nr 218, poz. 1695).
 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow