Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

BADANIA LEKARSKIE

Kierunek: Dietetyka

Poziom: I stopnia

Forma: stacjonarne/niestacjonarne

Profil: praktyczny

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

waga przedmiotu

Przedmioty brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

BIOLOGIA - część pisemna egzaminu maturalnego

 

poziom rozszerzony – 1

 

poziom podstawowy – 0,7

Przedmioty dodatkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym*

CHEMIA lub FIZYKA/FIZYKA Z ASTRONOMIĄ lub MATEMATYKA – jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata - część piemna egzaminu maturalnego

Kryterium dodatkowe
w przypadku, gdy liczba kandydatów
z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język obcy nowożytny, zdany jako obowiązkowy albo dodatkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia liczby kandydatów określonej w limicie, Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie przyjęcie mniejszej, niż limit liczby kandydatów.

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Kandydat posiada wiedzę na poziomie szkoły średniej z zakresu biologii, chemii, fizyki lub matematyki, wykazuje chęć poszerzania wiedzy (w tym z obszaru nauk medycznych) oraz posługuje się językiem obcym na poziomie B1-B2.

* waga dla każdego przedmiotu liczona jest osobno.
 

Uwagi:
1. W przypadku kandydatów ze „starą maturą” wyniki będące podstawą kwalifikacji podlegają przeliczeniu zgodnie z zasadami określonymi w ust. 23 części ogólnej uchwały, z wagą przedmiotu równą 0,7
2. W przypadku kandydatów, którzy uzyskali poza granicami RP świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe wyniki będące podstawą kwalifikacji podlegają przeliczeniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z wagą przedmiotu równą 0,7.

3. Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny (tzw „ matura międzynarodowa IB”, „matura europejska EB”) podlegają kwalifikacji na podstawie wyników egzaminu maturalnego z dwóch wymaganych przedmiotów zgodnie z algorytmem
1) Wyniki 
matury europejskiej( EB) ze zdanych przedmiotów: biologia i chemia lub fizyka /fizyka z astronomią przeliczane są zgodnie z wzorem :
wynik egzaminu*10
2) Wyniki z 
matury międzynarodowej (IB) ze zdanych przedmiotów: biologia i chemia lub fizyka/fizyka z astronomią przeliczne będą zgodnie z tabelą:
 

 

Punkty uzyskane na maturze

Liczba punktów w rankingu

1 pkt

14,3

2 pkt

28,6

3 pkt

42,9

4 pkt

57,2

5 pkt

71,5

6 pkt

85,8

7 pkt

100,0

 

 

Kierunek: Dietetyka

Poziom: II stopnia

Forma: stacjonarne/niestacjonarne

Profil: praktyczny

 

 

waga przedmiotu

Kryterium podstawowe

Przeliczona na punkty średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem w realizowanym toku studiów I stopnia na kierunku zgodnym z wybieranym kierunkiem studiów II stopnia *

0,7

Kryterium dodatkowe

Przeliczona na punkty ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.**

0,3

Egzamin wstępny  Brak -
Kryterium dodatkowe
w przypadku, gdy liczba kandydatów
z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Brak.
Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie możliwość przyjęcia mniejszej niż limit liczby kandydatów

 

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Kandydat powinien posiadać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra. Kandydat powinien dysponować podstawową wiedzą z zakresu wybranego kierunku i dyscyplin pokrewnych, posiadać znajomość języka obcego na poziomie B1-B2. Przyjmuje się zasadę, że kandydat osiągnął kwalifikowaną większość (co najmniej 75%) efektów kształcenia przewidzianych dla studiów I
stopnia na kierunku odpowiadającym wyborowi kandydata****

 
Uwagi Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych II stopnia, kwalifikowany jest na studia na podstawie uzyskanego dyplomu oraz dokumentów wskazanych w części ogólnej uchwały Senatu.
CKR ustala indywidualną w każdym przypadku ostateczną liczbę punktów, która będzie brana pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

* Liczba punktów odpowiadająca średniej arytmetycznej z toku studiów I stopnia:
 

Przedział

średniej

3,0

3,10

3,11

3,20

3,21

3,30

3,31

3,40

3,41

3,50

3,51

3,60

3,61

3,70

3,71

3,80

3,81

3,90

3,91

4,00

4,01

4,10

4,11

4,20

4,21

4,30

4,31

4,40

4,41

4,50

4,51

4,60

4,61

4,70

4,71

4,80

4,81

4,90

4,91

5,00

Punkty

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

 

 

 

** Liczba punktów odpowiadająca ocenie na dyplomie studiów I stopnia

OCENA

PUNKTY

 3 

Dostateczny

40

 3,5 

Plus dostateczny

55

 4 

Dobry

70

 4,5 

Plus dobry

85

5

Bardzo dobry

100

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow